Phương pháp Tìm kiếm trên trang web bằng Google: 14 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tìm kiếm thông tin trên trang web nào đó bằng Google. Bạn có thể dùng tính năng này để xem danh sách kết quả tìm kiếm chỉ có trên trang web được chỉ định, hoặc nếu dùng Google Chrome, bạn có thể tìm kiếm trực tiếp trên một vài trang web có khả năng tìm kiếm tích hợp sẵn.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Google

1Mở Google. Truy cập https://www.google.com/ bằng trình duyệt web. 2Nhấp vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ thấy công cụ này ở giữa trang. 3Chỉ định việc bạn muốn tìm kiếm trên một trang cụ thể. Nhập site: vào thanh tìm kiếm. 4Nhập địa chỉ web không có phần “www”. Bạn cần nhập thông tin ngay sau thẻ site: và không thêm khoảng trắng. Ví dụ: để tìm kiếm trên Facebook, bạn sẽ nhập site:facebook.com.5Ấn phím cách. Thao tác này sẽ thêm khoảng trắng giữa địa chỉ web và nội dung được nhập ngay sau đó. 6Nhập từ hoặc câu từ cần tìm. Đó là nội dung bất kỳ mà bạn muốn dùng để tìm kiếm trên trang web. Ví dụ: để tìm kiếm “phụ kiện giảm giá” trên Facebook, nội dung tìm kiếm của bạn bạn sẽ là site:facebook.com phụ kiện giảm giá.7Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ tiến hành tìm kiếm; khi trang kết quả tìm kiếm hiển thị, bạn sẽ chỉ thấy những kết quả phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn và ở trên trang web được chỉ định

Phương pháp số 2 dùng Google Chrome

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Chrome với biểu tượng hình tròn màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. 2Nhấp vào thanh địa chỉ. Đây là trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ trình duyệt. Xóa nội dung trong thanh tìm kiếm (nếu có) trước khi tiếp tục.3Nhập địa chỉ web. Nhập địa chỉ của trang web mà bạn muốn tìm thông tin. Nhớ thêm phần “www” của trang web tại đây. Ví dụ: để tìm kiếm trên Facebook, bạn sẽ nhập www.facebook.com.4Tìm dòng thông tin “Press Tab to search” (Ấn phím Tab để tìm kiếm). Ở góc phải của thanh tìm kiếm, bạn sẽ thấy thông báo chỉ dẫn ấn phím Tab ↹ để tìm kiếm trên trang web. Nếu không thấy dòng này, bạn không thể tìm kiếm thông tin trên trang web bằng thanh địa chỉ của Google Chrome. Bạn vẫn có thể dùng Google để tìm kiếm trên trang web.5Ấn phím Tab ↹. Nếu bạn thấy thông báo “Press Tab to search”, việc ấn phím Tab ↹ sẽ tiến hành tìm kiếm trên trang web được chỉ định. 6Nhập từ hoặc câu cần tìm. Đây là nội dung bất kỳ mà bạn muốn dùng để tìm kiếm trên trang web. 7Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ tìm kiếm từ hoặc câu trên trang web được chỉ định, và bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm phù hợp

Lời khuyên

Bạn có thể dùng Google trên mọi trình duyệt web.

Cảnh báo

Phương pháp dùng Chrome không hiệu quả với mọi trang web.