Phương pháp Trả lời trên 4chan: 8 Bước Tainghetrothinh

Bạn có biết rằng ngoài việc đăng bình luận trên 4chan, chúng ta còn có thể trả lời những bình luận được tạo bởi người dùng khác? TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách trả lời bài đăng trên 4chan.

những bước

Phương pháp số 1 Trả lời bài đăng

1Truy cập bài đăng mà bạn muốn trả lời. Trên website 4chan, hãy đi đến bài đăng mà bạn muốn tạo nhận xét. 2Nhấp vào Post a Reply (Đăng câu trả lời). Bạn sẽ tìm thấy một liên kết ở chính giữa về phía đầu trang (bên trên ảnh kênh), và liên kết khác nữa nằm cuối trang. 3Điền vào thông tin và hoàn tất mã CAPTCHA. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ có thể điền tên (nhập “Anonymous” nếu muốn ẩn danh, hoặc bút danh nào đó được chấp nhận), chọn những tùy chọn (như dùng email để nhận thông báo) và nhập bình luận. Nhấp vào Get Captcha (Lấy mã Captcha) và nhập vào trường CAPTCHA để tiếp tục.Bạn cũng có thể nhấp vào Choose File (Chọn tập tin) để đính kèm ảnh hoặc tập tin GIF.4Nhấp vào Post (Đăng). Nếu bạn nhập đúng mã CAPTCHA, nhận xét sẽ được đăng vào tuyến bình luận. Nếu mã chưa đúng, bạn sẽ được yêu cầu nhập lại

Phương pháp số 2 Trả lời bình luận

1Truy cập bình luận mà bạn muốn trả lời. Trên website 4chan, hãy đi đến bình luận mà bạn muốn phản hồi. Tiến hành di con trỏ chuột lên số được liệt kê cạnh tên người đăng, bạn sẽ thấy dòng chữ “Reply to this post” (Trả lời bài đăng này) hiện lên. Điều này đồng nghĩa với việc khi bạn nhấp vào số đó, phản hồi cho bình luận này sẽ được tạo.2Nhấp vào “No. (1234567890). Sau mỗi bình luận sẽ là số tham chiếu “No.”, chẳng hạn như “No.123456789.” Khi bạn nhấp vào số tham chiếu, một cửa sổ sẽ bật lên với dấu “>>” cũng như số của bài đăng, nghĩa là bài đăng này sẽ được trích dẫn trong phản hồi của bạn.3Điền thông tin được yêu cầu và hoàn tất mã CAPTCHA. Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ có thể điền tên (nhập “Anonymous” nếu muốn ẩn danh, hoặc bút danh nào đó được chấp nhận), chọn những tùy chọn (như dùng email để nhận thông báo) và nhập bình luận. Nhấp vào Get Captcha và nhập vào trường CAPTCHA để tiếp tục.Bạn cũng có thể nhấp vào Choose File (Chọn tập tin) để đính kèm ảnh hoặc tập tin GIF.4Nhấp vào Post. Nếu bạn nhập đúng mã CAPTCHA, nhận xét sẽ được đăng vào tuyến bình luận. Nếu mã chưa đúng, bạn sẽ được yêu cầu nhập lại