Phương pháp Trì hoãn tập tin batch: 7 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách ngăn tập tin batch tự động thực thi ngay sau khi được mở. Có một vài lệnh khác nhau mà bạn có thể dùng để trì hoãn tập tin batch tùy theo nhu cầu. Lưu ý rằng bạn nên nắm vững cách viết tập tin batch trước khi thử trì hoãn loại tập tin kịch bản này.

những bước

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Nếu bạn có sẵn tập tin batch cần trì hoãn thì chỉ cần nhấp phải vào tập tin và chọn Edit (Chỉnh sửa) để mở tập tin trong Notepad. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua hai bước tiếp theo.2Mở Notepad. Nhập notepad để tìm chương trình Notepad, sau đó nhấp vào Notepad ở đầu cửa sổ Start. 3Tạo tập tin batch. Thông thường, bạn cần bắt đầu bằng lệnh @echo off, sau đó mới nhập nội dung của tập tin batch theo ý muốn. 4Xác định cách mà bạn muốn trì hoãn tập tin. Có ba lệnh chính mà bạn có thể dùng để trì hoãn tập tin batch:PAUSE — Khiến tập tin batch tạm dừng cho đến khi bạn nhấn phím tiêu chuẩn nào đó (chẳng hạn như dấu cách).TIMEOUT — Tập tin batch sẽ chờ trong số giây (hoặc phím bấm) được chỉ định trước khi tiếp tục.PING — Tạm dừng tập tin batch cho đến khi tập tin nhận được lệnh ping từ địa chỉ máy tính được chỉ định. Điều này thường gây ra độ trễ ngắn khi bạn ping địa chỉ thực hiện.5Chọn vị trí trì hoãn tập tin. Bạn có thể trì hoãn tập tin batch ở bất cứ vị trí nào trong mã (lưu lại sau lệnh “Exit” nếu bạn đã dùng lệnh trước đó). Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy điểm mà bạn muốn trì hoãn tập tin, sau đó tạo khoảng cách giữa mã trước và sau điểm trì hoãn. 6Nhập lệnh. Tùy vào nhu cầu của bạn mà nhập một trong những lệnh sau: PAUSE — Gõ pause vào dòng lệnh. Bạn không cần thêm bất kỳ nội dung nào.TIMEOUT — Gõ timeout time, trong đó thay “time” bằng số giây mà bạn muốn trì hoãn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trì hoãn tập tin batch trong 30 giây, nhập timeout 30. Nếu bạn muốn ngăn người khác bỏ qua khoảng dừng bằng phím bấm nào đó, nhập timeout time /nobreak (trong đó, “time” là số giây cần trì hoãn).PING — Gõ ping address, trong đó “address” là địa chỉ IP của máy tính hoặc website mà bạn muốn PING.7Lưu lại tài liệu dưới dạng tập tin batch. Nếu bạn chưa lưu tài liệu dưới dạng tập tin batch, hãy: Nhấp vào File (Tập tin), chọn Save As… (Lưu thành).Nhập tên tập tin vào, theo sau là phần mở rộng .bat (chẳng hạn, “My Batch File” sẽ là “My Batch File.bat”).Nhấp vào khung thả xuống “Save as type” (Lưu dưới dạng loại tập tin) rồi chọn All Files (Tất cả tập tin).Chọn vị trí lưu rồi nhấp Save (Lưu)

Lời khuyên

Bạn có thể thực thi tập tin batch trên bất kỳ máy tính Windows nào bằng cách nhấp đúp vào tập tin.Lệnh “PAUSE” thích hợp nhất khi bạn dựa vào người dùng nào đó để kích hoạt phần tiếp theo của tập tin batch, còn lệnh “TIMEOUT” thích hợp nếu bạn muốn cho phép tập tin tự động thực thi.

Cảnh báo

Lệnh “SLEEP” trước đây không còn hoạt động trên Windows 10.Tập tin batch sẽ không chạy trên máy tính Mac.