Phương pháp Truy cập bộ nhớ đệm trên Android: 9 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xem nội dung trên bộ nhớ đệm (clipboard) của thiết bị Android. Bạn có thể dán bộ nhớ đệm để xem nội dung hiện có trên đó, hoặc tải ứng dụng của bên thứ ba từ Play Store để theo dõi mọi thứ mà bạn đã sao chép.

những bước

Phương pháp số 1 Dán bộ nhớ đệm

1Mở ứng dụng nhắn tin văn bản trên thiết bị. Đây là ứng dụng cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản đến số điện thoại khác từ thiết bị của bạn. Tùy vào model thiết bị mà ứng dụng có thể có tên là Messages, Messenger, Text Messages, Android Messages hay Tin nhắn. Nếu bạn đang dùng máy tính bảng, bạn có thể mở bất kỳ ứng dụng nào có khả năng viết ghi chú, gửi tin nhắn hoặc soạn thảo văn bản dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu không tìm thấy ứng dụng nào phù hợp trên thiết bị, bạn có thể mở email và dùng trường văn bản trong phần nội dung email, hoặc vào Google Drive và tạo tài liệu mới.2Soạn tin nhắn mới. Trên ứng dụng nhắn tin, nhấn vào nút tin nhắn để bắt đầu một tin nhắn văn bản mới. Nút này thường có hình dấu “+” hoặc biểu tượng bút chì trên hầu hết thiết bị. Hoặc, bạn có thể bắt đầu tin nhắn mới trên ứng dụng nhắn tin hoặc tán gẫu khác như Facebook Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, vân vân.3Nhấn giữ trên trường dữ liệu soạn tin nhắn. Đây là trường văn bản trên màn hình, nơi bạn nhập tin nhắn. Một trình đơn sẽ bật lên. Trên một vài thiết bị, bạn cần thêm người nhận và nhấn vào nút Next (Tiếp theo) trước thì mới có thể nhấn vào trường dữ liệu soạn tin nhắn.4Nhấn vào nút Paste (Dán). Nếu có nội dung nào đó trong bộ nhớ đệm, bạn sẽ thấy tùy chọn Paste nằm trong trình đơn bật lên. Khi bạn nhấn vào đó, nội dung trên bộ nhớ đệm sẽ được dán vào trường tin nhắn. 5Xóa tin nhắn. Vậy là bạn đã biết được nội dung trên bộ nhớ đệm, bạn có thể hủy tin nhắn mà bạn vừa soạn. Bằng cách này, bạn có thể thấy nội dung nằm trên bộ nhớ đệm mà không cần gửi tin nhắn này cho bất cứ ai

Phương pháp số 2 Tải ứng dụng quản lý bộ nhớ đệm

1Mở ứng dụng Google Play Store. Biểu tượng Play Store hình mũi tên nhiều màu nằm trong danh sách Apps (Ứng dụng) trên thiết bị. Bạn cần truy cập mạng thì mới có thể duyệt Play Store.2Tìm và tải ứng dụng quản lý bộ nhớ đệm trên Play Store. Chương trình quản lý bộ nhớ đệm cho phép bạn theo dõi lịch sử clipboard bằng cách lưu lại mọi dữ liệu mà bạn đã sao chép và dán. Bạn có thể duyệt qua phần Productivity (Năng suất) trong Categories (Danh mục), hoặc dùng trường dữ liệu Search (Tìm kiếm) ở đầu màn hình để tìm chương trình quản lý bộ nhớ đệm miễn phí/trả phí. 3Mở ứng dụng quản lý bộ nhớ đệm. Tìm chương trình quản lý bộ nhớ đệm mà bạn vừa tải trong danh sách Apps rồi nhấn vào để mở ứng dụng. 4Kiểm tra nhật ký bộ nhớ đệm trong chương trình quản lý clipboard. Ứng dụng quản lý bộ nhớ đệm sẽ hiển thị danh sách nội dung mà bạn đã sao chép vào clipboard. Đa số những chương trình quản lý bộ nhớ đệm, chẳng hạn như Clipboard Manager và aNdClip đều sẽ mở ra nhật ký clipboard của bạn. Trên một vài ứng dụng như Clipper thì bạn cần nhấn vào thẻ Clipboard nằm đầu màn hình