Phương pháp Xác thực Tài khoản PayPal: 8 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách xác minh tài khoản PayPal để bạn có thể gửi, nhận và rút tiền mà không gặp phải nhiều trở ngại.

những bước

1Truy cập https://www.paypal.com/ từ trình duyệt. Nếu tài khoản của bạn chưa được đăng nhập tự động, hãy nhấp vào Log In (Đăng nhập) ở phía trên góc phải cửa sổ và nhập thông tin đăng nhập.2Nhấp vào Summary (Tổng quan). Đó là thẻ ở phía trên góc trái cửa sổ. Nếu bạn dùng thiết bị di động và không thấy Summary, hãy nhấp vào Menu (Trình đơn) ở phía trên góc trái cửa sổ.3Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào See how much you can send with PayPal (Xem bạn có thể gửi bao nhiêu tiền bằng PayPal). Đó là lựa chọn trong phần “More about your account” (Tìm hiểu thêm về tài khoản của bạn). 4Nhấp vào Get Verified (Xác minh tài khoản) ở gần phía trên cửa sổ.Tài khoản PayPal đã được xác minh sẽ trả ít phí hơn và gặp ít hạn chế hơn, chẳng hạn như không có nhiều giới hạn đối với số tiền bạn có thể gửi, nhận hoặc rút.5Thực hiện việc xác minh theo chỉ dẫn trên màn hình. Để xác mình tài khoản ở Hoa Kỳ, bạn phải thực hiện hai hoặc ba bước sau đây: Cung cấp lẫn liên kết tài khoản ngân hàng và số định tuyến; nếu việc kết nối nhanh không hiển thị, hãy xác minh khoản tiền gửi nhỏ mà PayPal sẽ thực hiện trong 2-3 ngày làm việc.Cung cấp lẫn kết nối số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, kèm theo ngày hết hạn, địa chỉ nhận hóa đơn và mã bảo mật của thẻ, rồi xác xác minh mã trong phần mô tả giao dịch mà PayPal sẽ thực hiện trong 1-2 ngày làm việc; hoặcCung cấp số an sinh xã hội.Yêu cầu xác minh tại mỗi quốc gia thường khác nhau. Hãy thực hiện việc xác minh theo chỉ dẫn trên màn hình để biết bạn cần làm gì khi xác minh tài khoản