Phương pháp Xem mật khẩu của bạn trong Credential Manager trên Windows

Credential Manager trên Windows là một chương trình ẩn chuyên lưu giữ thông tin tài khoản, bao gồm mật khẩu khi bạn dùng Microsoft Edge hoặc Internet Explorer. Công cụ này cũng lưu giữ thông tin bảo mật mà bạn không thể xem, chẳng hạn như token (chuỗi mã hóa) xác thực được tạo bởi ứng dụng và dịch vụ mạng. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng Credential Manager để giải mã và xem mật khẩu đã lưu trên máy tính Windows.

những bước

1Mở Credential Manager. Để thực hiện việc này, bạn cần nhập credential vào thanh tìm kiếm của Windows và nhấp vào Credential Manager trong kết quả tìm kiếm. 2Nhấp vào Web Credentials hoặc Windows Credentials. Cả hai lựa chọn này đều ở phía trên cửa sổ. Web Credentials: Đây là phần chứa mật khẩu đã được lưu trong khi bạn dùng Microsoft Edge và Internet Explorer. Nếu mật khẩu được lưu bằng trình duyệt khác (chẳng hạn như Google Chrome, Firefox), bạn cần dùng công cụ quản lý mật khẩu của trình duyệt đó để tìm mật khẩu.Windows Credentials: Đây là phần chỉ hữu ích khi máy tính được kết nối với mạng tập thể. Mật khẩu lưu tại đây chỉ được dùng cho những dịch vụ Windows liên quan đến mạng. Đa phần người dùng không thể xem mật khẩu trong phần này.3Nhấp vào mũi tên bên cạnh tài khoản cần xem. Với thao tác này, bạn sẽ thấy nhiều thông tin về tài khoản, bao gồm lựa chọn hiển thị mật khẩu (nếu có). Nếu bạn đang xem phần Windows Credentials và đã mở rộng mũi tên “Generic Credentials”, bạn sẽ không thấy mật khẩu nào hiển thị. Việc này hoàn toàn bình thường vì đây là những chuỗi mã hóa xác thực, không phải mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy.4Nhấp vào Show (Hiển thị) bên cạnh mật khẩu cần xem. Cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra. 5Nhập mật khẩu hoặc PIN. Khi bạn xác minh danh tính, mật khẩu đã lưu sẽ hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy.

Lời khuyên

Để xem mật khẩu đã lưu trong Google Chrome, bạn chỉ cần nhấp vào trình đơn ở phía trên góc phải trình duyệt, chọn Settings (Cài đặt) và nhấp vào Passwords (Mật khẩu). Nhấp vào biểu tượng nhãn cầu bên cạnh mật khẩu mà bạn muốn xem.Nếu bạn muốn biết mật khẩu của kết nối mạng không dây đã tạo trong quá khứ, hãy tham khảo cách tìm mật khẩu WiFi.Chương trình quản lý mật khẩu như LastPass hoặc 1Password rất hữu ích trong việc lưu giữ những mật khẩu của bạn.Bạn cũng có thể viết mật khẩu vào sổ và đặt ở nơi an toàn để tránh quên thông tin.