Phương pháp Xóa mật khẩu Windows của người khác Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa mật khẩu người dùng nội bộ trên máy tính Windows 7 và 10. Chúng ta chỉ có thể làm điều này khi đang dùng tài khoản administrator (quản trị viên). Bạn không thể xóa mật khẩu của người dùng không nằm trong nội bộ vì tài khoản này dùng mật khẩu Microsoft Outlook để đăng nhập.Đừng bao giờ xóa mật khẩu tài khoản của bất cứ ai khi chưa có sự đồng ý rõ ràng từ họ.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Control Panel

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình, hoặc nhấn phím ⊞ Win. 2Nhập control panel vào Start. Ứng dụng Control Panel sẽ được tìm kiếm trên máy tính. 3Nhấp vào ứng dụng Control Panel hình khung xanh nằm đầu cửa sổ Start.4Nhấp vào User Accounts (Tài khoản người dùng). Biểu tượng User Accounts hình hai người. 5Nhấp vào User Accounts ở đầu trang.6Nhấp vào Manage another account (Quản lý tài khoản khác). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề “Make changes to your user account” (Thực hiện thay đổi với tài khoản người dùng của bạn). 7Nhấp vào tài khoản mà bạn muốn xóa mật khẩu. Mục này sẽ nằm bên phải cửa sổ. 8Nhấp vào Change the Password (Đổi mật khẩu). Liên kết nằm bên trái cửa sổ. Nếu bạn không thấy tùy chọn này nghĩa là tài khoản người dùng đã chọn không thuộc nội bộ và vì thế chúng ta không thể xóa mật khẩu tài khoản được.9Nhấp vào Change password. Nút này nằm cuối cửa sổ. Chỉ cần bạn để trống trường dữ liệu password thì mật khẩu của người dùng được chọn sẽ bị xóa

Phương pháp số 2 dùng Command Prompt

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình, hoặc nhấn phím ⊞ Win. 2Nhập command prompt vào Start. Ứng dụng Command Prompt sẽ được tìm kiếm trên máy tính. 3Nhấp chuột phải vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt. Kết quả nằm đầu cửa sổ Start. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 4Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền administrator). Tùy chọn nằm gần đầu trình đơn thả xuống. Nếu hệ thống trả về thông báo lỗi khi thực hiện nghĩa là tài khoản bạn đang dùng không phải administrator, vì thế bạn không thể xóa mật khẩu của người dùng khác.5Nhấp Yes khi được hỏi. Command Prompt sẽ mở ra. 6Nhập net user "username" "" vào Command Prompt. Thay “username” bằng tên tài khoản, bạn nhớ giữ dấu ngoặc kép. Chẳng hạn, nếu tên tài khoản là “JohnSmith”, bạn nhập net user “JohnSmith” “” vào Command Prompt.Nếu tên tài khoản có dấu cách (ví dụ John Smith), hãy nhập dấu gạch dưới tại vị trí khoảng cách (ví dụ John_Smith).7Nhấn ↵ Enter. Lệnh sẽ thực thi và xóa đi mật khẩu của tài khoản được chọn

Lời khuyên

Nếu máy tính của bạn là một phần trong mạng (chẳng hạn như ở trường học hoặc nơi làm việc), bạn có thể nhờ quản trị viên hệ thống xóa tài khoản người dùng.

Cảnh báo

Bạn luôn phải có sự đồng ý bằng văn bản trước khi xóa mật khẩu của người dùng khác.Nếu người dùng được chọn đang đăng nhập trong lúc bạn xóa mật khẩu thì thông báo lỗi sẽ hiện ra. Bạn có thể tránh điều này bằng cách khởi động lại máy tính.