Phương pháp Xóa tài khoản PlayStation Network: 4 Bước

Phương pháp Xóa tài khoản PlayStation Network: 4 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách yêu cầu xóa vĩnh viễn tài khoản PlayStation Network (PSN) của bạn.

những bước

1Xem lại điều gì sẽ xảy ra khi bạn xóa tài khoản của mình. Tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn. Đảm bảo bạn hiểu những điểm sau đây trước khi tiến hành: Bạn sẽ không thể dùng Online ID để tạo tài khoản mới.Mọi giao dịch mua hàng sẽ bị mất. Nội dung trống có thể được chuyển đến một tài khoản khác.Tất cả những gói đăng ký sẽ bị chấm dứt.Ví PSN sẽ không còn nữa và số tiền còn lại cũng sẽ bị hủy.2Thu thập thông tin tài khoản của bạn. Tài khoản PSN chỉ có thể bị xóa bởi một người nào đó ở Sony và họ sẽ cần những thông tin sau: ID đăng nhập, tức là địa chỉ email của bạn.Online ID PSN.Bất kỳ thông tin bảo mật đã được bạn thêm vào để bảo vệ tài khoản.3Liên hệ bộ phận hỗ trợ Sony PlayStation. Tùy chọn hỗ trợ sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực.Để dùng tính năng hỗ trợ qua trò chuyện, hãy truy cập the Sony Live Chat Request website, chọn PSN Account Help (Trợ giúp tài khoản PSN), sau đó chọn Contact Us (Liên hệ với chúng tôi).Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ Sony PlayStation qua điện thoại, hãy gọi số hỗ trợ cho khu vực của bạn. Nếu không tìm thấy số điện thoại cho khu vực của mình bên dưới, hãy tìm trên web tên quốc gia và ″Sony PlayStation support phone number″ (Số điện thoại hỗ trợ Sony PlayStation). (Vì Sony vẫn chưa hỗ trợ PlayStation Network (PSN) chính thức dành cho thị trường Việt Nam, nên bạn có thể tham khảo qua nếu đang sinh sống tại một vài quốc gia bên dưới) Australia: 1300 13 7669Châu u: 0203 538 2665Hồng Kông: 2341 2356Malaysia: 1 800 81 4963Bắc Mỹ (thuộc Anh): 1-800-345-76694Yêu cầu đại lý hỗ trợ xóa tài khoản. Bạn có thể phải trả lời những câu hỏi bảo mật để xác nhận danh tính trước khi nhân viên xóa tài khoản của bạn