So sánh dữ liệu trong Excel Tainghetrothinh

Bài TaiNgheTroThinh này sẽ chỉ dẫn bạn cách so sánh hai bộ dữ liệu khác nhau trên Excel, từ hai cột trong cùng một bảng tính đến hai tập tin Excel độc lập.

những bước

Phương pháp số 1 So sánh hai cột

1Chọn ô đầu tiên của một cột trống. Khi so sánh hai cột trong một bảng tính, bạn sẽ phải cho hiển thị kết quả vào một cột trống. Hãy đảm bảo rằng bạn đã bắt đầu từ ô nằm cùng hàng với ô đầu của hai cột định so sánh. Ví dụ, nếu hai cột muốn so sánh bắt đầu từ A2 và B2, hãy chọn ô C2.2Đánh công thức so sánh dành cho hàng đầu tiên. Công thức này sẽ so sánh A2 và B2. Thay đổi giá trị ô nếu cột của bạn bắt đầu ở những ô khác: =IF(A2=B2,”Khớp”,”Không khớp”)3Nhấn đúp vào hộp Điền thông tin (Fill) ở góc dưới của ô. Nhờ đó, công thức sẽ được áp dụng cho tất cả những ô còn lại trong cột, tự động điều chỉnh giá trị tương ứng. 4Tìm kết quả KhớpKhông khớp. Chúng sẽ cho biết liệu dữ liệu trong hai ô có trùng khớp hay không. Cách này áp dụng được với chuỗi ký tự, ngày tháng, số và thời gian. Lưu ý rằng việc viết hoa hay viết thường không được xem xét khi so sánh (“ĐỎ” và “đỏ” sẽ được coi là trùng khớp).

Phương pháp số 2 So sánh song song hai sổ làm việc

1Mở sổ làm việc đầu tiên trong số hai sổ mà bạn muốn so sánh. Bạn có thể dùng chức năng Hiển thị Song song có trong Excel để cùng lúc quan sát hai tập tin Excel khác nhau trên màn hình. Bạn còn có thêm lợi ích của việc cuộn hai trang cùng một lúc. 2Mở sổ làm việc thứ hai. Lúc này, hẳn là bạn nên có hai sổ làm việc Excel được mở trên máy tính. 3Nhấp vào thẻ Hiển thị (View) trên bất kỳ cửa sổ nào.4Nhấp tùy chọn Hiển thị Song song (View Side by Side). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong khu vực Cửa sổ (Window) của thanh thực đơn. Cả hai sổ làm việc đều sẽ hiển thị trên màn hình và được xếp từ trên xuống dưới. 5Nhấp vào Xếp Toàn bộ (Arrange All) để thay đổi hướng sắp xếp.6Nhấp vào Chiều dọc (Vertical) và rồi Đồng ý (OK). Sổ làm việc sẽ thay đổi sao cho một sổ nằm bên trái và một sổ nằm bên phải. 7Cuộn một cửa sổ để di chuyển cả hai. Khi chế độ Hiển thị Song song được bật, việc cuộn sẽ có tác dụng đồng thời với cả hai cửa sổ. Nhờ đó, bạn dễ dàng tìm được sự khác biệt khi cuộn dọc bảng tính. Bạn có thể thoát khỏi tính năng này bằng cách nhấp vào nút Cuộn Đồng bộ (Synchronous Scrolling) ở thẻ Hiển thị

Phương pháp số 3 So sánh, tìm sự khác biệt của hai bảng tính

1Mở sổ làm việc có chứa hai bảng tính mà bạn muốn so sánh. Để dùng công thức so sánh này, cả hai bảng tính phải nằm trong cùng một tập tin. 2Nhấp vào nút + nhằm tạo một bảng tính trống. Bạn sẽ tìm được nó ở phần dưới màn hình, nằm về phía bên phải của những bảng tính đang mở. 3Đặt con trỏ vào ô A1 trong bảng tính mới.4Nhập công thức so sánh. Hãy đánh hoặc sao chép công thức sau vào ô A1 trong bảng tính mới của bạn: =IF(Sheet1!A1<> Sheet2!A1, “Sheet1:”&Sheet1!A1&” vs Sheet2:”&Sheet2!A1, “”)5Nhấp chuột và kéo hộp Điền thông tin ở góc ô.6Kéo hộp Điền thông tin xuống dưới. Kéo xuống đến hàng nơi mà dữ liệu trong hai bảng tính kết thúc. Ví dụ, nếu bảng tính của bạn kéo dài đến Hàng 27, hãy kéo hộp này xuống đến hàng đó. 7Kéo hộp Điền thông tin sang phải. Sau khi đã kéo xuống, hãy kéo nó sang phải để bao trọn bảng tính gốc. Ví dụ, nếu bảng tính của bạn mở rộng đến Cột Q, hãy kéo hộp này đến cột đó. 8Tìm sự khác biệt trong những ô không trùng khớp. Sau khi kéo trải hộp Điền thông tin trong bảng tính mới, bạn sẽ thu được những ô với thông tin cho biết liệu có sự khác biệt giữa những bảng tính hay không. Ô sẽ hiển thị giá trị của ô trên bảng tính đầu tiên và giá trị của cùng ô đó trên bảng tính thứ hai. Ví dụ, A1 trong Bảng tính 1 là “Apples” và A1 trong Bảng tính 2 là “Oranges”. A1 trong Bảng tính 3 sẽ hiển thị “Sheet1:Apples vs Sheet2:Oranges” khi dùng công thức so sánh này.