Tách tập tin PDF Tainghetrothinh

Nhiều người chọn dùng tệp PDF để tận dụng khả năng bảo vệ nội dung nguyên bản của tài liệu. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến việc chia nhỏ tệp PDF khó khăn hơn đôi chút so với những loại định dạng khác. Với Adobe Acrobat, bạn có thể dùng tính năng Split Document tích hợp sẵn để chia nhỏ tệp tin. Nhưng nếu không muốn tốn tiền cho Acrobat, bạn vẫn có thể hoàn thành mục tiêu này với nhiều giải pháp thay thế miễn phí khác.

những bước

Phương pháp số 1 Google Chrome

1Mở tệp PDF trên Google Chrome. Cách dễ nhất để chia nhỏ tệp PDF chính là kéo nó vào một cửa sổ Chrome đang mở sẵn. Bạn cũng có thể nhấp phải vào tệp PDF, chọn “Open With” (Mở bằng) rồi chọn Google Chrome từ danh sách chương trình khả dụng.Nếu tệp PDF không mở trong Chrome, gõ chrome://plugins/ vào thanh địa chỉ của Chrome và nhấn vào liên kết “Enable” (Bật) dưới “Chrome PDF Viewer”.2Nhấp vào nút “Print” (In). Nút này nằm ở hàng tùy chọn xuất hiện khi bạn di chuyển chuột đến góc dưới bên phải của cửa sổ Chrome. 3Nhấp vào nút .Change…(Thay đổi) nằm dưới máy in của bạn.4Chọn “Save as PDF” (Lưu dưới dạng PDF) trong phần “Local Destinations” (Vị trí lưu tệp tin).5Nhập phần trang mà bạn muốn tách thành tài liệu mới.Giả sử bạn muốn tách tệp PDF dài 10 trang thành hai tệp, tệp đầu chứa 7 trang đầu tiên và tệp sau chứa 3 trang còn lại. Ở phần Pages (Trang), bạn sẽ nhập “1-7” để tạo tệp đầu. Tiếp đó, lặp lại quá trình này để tạo tài liệu thứ hai.6Nhấn “Save” (Lưu) và đặt tên cho tài liệu. Bạn cũng có thể chọn vị trí lưu tài liệu này. 7Lặp lại quá trình trên để tạo tài liệu còn lại. Phương pháp này cho phép bạn tạo hai (hay nhiều) tài liệu mới từ tài liệu gốc. Giả sử như với lần thao tác đầu tiên, bạn đã tạo tệp tài liệu mới dài 7 trang và giờ bạn muốn tạo tài liệu khác dài 3 trang. Bạn sẽ mở lại tài liệu gốc, thao tác qua những tùy chọn in và đặt “8-10” làm phần trang được in. Lúc này, bạn sẽ có hai tài liệu mới: một tệp chứa 7 trang đầu tiên và một tệp chứa 3 trang cuối cùng của tài liệu gốc

Phương pháp số 2 PDFSplit! (Trực tuyến)

1Vào .splitpdf.combằng trình duyệt của bạn. Trên mạng có khá nhiều công cụ tách tệp PDF nhưng có thể nói, đây là một trong những trang đáng tin cậy và được dùng rộng rãi nhất. Nếu định tách tài liệu mật hay riêng tư, bạn hãy nhấp vào liên kết “secure connection” (kết nối bảo mật) ở trang chính.Nếu đó là tài liệu rất nhạy cảm, bạn nên cân nhắc dùng một trong những phương pháp ngoại tuyến được trình bày trong bài đăng này.2Kéo tệp PDF mà bạn muốn tách vào hộp “drop a file here” (thả tệp vào đây). Nếu không được, bạn có thể nhấp vào liên kết “My Computer” (Máy tính của tôi) và duyệt đến tài liệu trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể tách tài liệu PDF được lưu trữ trong tài khoản Dropbox và Google Drive.3Nhập phần trang bạn muốn tách thành tài liệu đầu tiên.Giả sử bạn muốn tách tài liệu PDF 12 trang thành hai, tài liệu đầu chứa 5 trang đầu tiên và tài liệu sau chứa 7 trang còn lại. Ở phần Pages, bạn sẽ nhập “1 to 5” (1 đến 5) để tạo tài liệu đầu.4Nhấp vào liên kết “More” (Thêm) để tạo tài liệu thứ hai. Liên kết này cho phép bạn nhanh chóng tách một tài liệu thành hai mà không phải lặp lại toàn bộ quá trình. Ví dụ như sau khi nhập “1 to 7” (1 đến 7) vào dòng đầu tiên, bạn có thể nhập “8 to 12” (8 đến 12) vào dòng thứ hai. Sau khi bạn xác nhận, hai tài liệu mới sẽ được tạo cùng một lúc.5Chọn hộp “Customize split files` names” (Tùy chỉnh tên tệp). Tùy chọn này cho phép bạn nhập tên tùy chỉnh cho từng tài liệu mới được tách. 6Khi đã hài lòng, nhấp vào nút .Split!(Tách). Tài liệu mới sẽ tự động được tải về dưới dạng tệp nén ZIP. Tệp ZIP này chứa toàn bộ những tài liệu mà bạn vừa tạo ra. Nhấp đúp vào tệp ZIP trên để xem tài liệu

Phương pháp số 3 Preview (OS X)

1Mở tệp PDF trong Preview. Chương trình Preview được cài sẵn trên mọi máy Mac có thể xử lý rất nhiều tác vụ cơ bản mà không cần đến sự hỗ trợ của phần mềm phụ thêm. Nếu Preview không phải là chương trình mở PDF mặc định, bạn hãy nhấp phải vào tệp mà bạn muốn tách và chọn “Open with” (Mở bằng) → “Preview”.Thao tác cùng Preview mất nhiều thời gian hơn đôi chút so với việc dùng công cụ trực tuyến hay Google Chrome. Do đó, nếu đang vội, có lẽ bạn nên xem xét dùng một trong những phương pháp này.2Nhấp vào trình đơn “View” (Hiển thị) và chọn “Thumbnails” (Chế độ hiển thị ảnh mẫu). Danh sách toàn bộ những trang có trong tài liệu PDF sẽ được hiển thị. 3Kéo từng trang mà bạn muốn tách ra màn hình. Khi đó, tệp PDF mới chỉ chứa trang đó sẽ được tạo. Hãy làm vậy với mọi trang bạn muốn tách thành tệp mới. Giả sử bạn muốn tạo tệp mới với bốn trang đầu của một tài liệu PDF dài 8 trang. Lúc này, bạn sẽ kéo lần lượt kéo những trang từ 1 đến 4 ra màn hình.4Mở trang đầu tiên của tệp PDF mới bằng Preview. Giờ, khi đã có những trang riêng rẽ, bạn cần gộp chúng thành một tài liệu PDF mới. Khi mở tài liệu PDF, hãy đảm bảo là chế độ hiển thị Thumbnail đang được bật.5Kéo từng trang vào ô xem mẫu ảnh theo trình tự mà bạn muốn có trong tài liệu mới. Kéo từng trang từ màn hình vào khung ảnh mẫu. Bạn có thể chuyển đổi vị trí để sắp xếp theo thứ tự mong muốn. 6Nhấn “File” (Tệp) → “Save” để lưu tệp mới được gộp dưới dạng PDF. Tệp mới sẽ chứa mọi trang riêng lẻ mà bạn đã trích xuất ra từ tài liệu gốc.

Phương pháp số 4 CutePDF (Windows)

1Tải phần mềm CutePDF. Không giống OS X, Windows không được trang bị sẵn phần mềm điều chỉnh tệp PDF. CutePDF là chương trình miễn phí cho phép bạn dễ dàng tách tệp PDF từ bất kỳ chương trình mở được tài liệu PDF nào. Vào cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp và nhấn vào cả “Free Download” (Tải xuống miễn phí) và “Free Converter” (Chuyển đổi miễn phí).Nếu chỉ cần tách một tệp, bạn nên dùng Google Chrome hay công cụ tách tệp trực tuyến: như vậy sẽ nhanh hơn. Phương pháp này phù hợp hơn khi bạn có nhiều tệp cần tách.2
Chạy “CuteWriter.exe” để cài đặt phần mềm CutePDF.
Cũng như hầu hết chương trình phần mềm miễn phí khác, CuteWriter sẽ cố cài đặt phần mềm trong quá trình cài đặt. Hãy nhấp vào nút Cancel (Hủy) ở màn hình đề nghị đầu tiên và nhấn vào liên kết “Skip this and all remaining” (Bỏ qua tùy chọn này và toàn bộ tùy chọn còn lại). 3Chạy chương trình “converter.exe” để cài đặt những tệp cần cho CutePDF. Nhấp vào nút Setup (Thiết lập) để cài đặt tự động. Không giống như với “CuteWriter.exe”, ở bước này, bạn không cần phải bận tâm đến phần mềm . 4Mở tệp PDF mà bạn muốn tách. CutePDF hoạt động trên bất kỳ phần mềm nào. Bạn có thể mở PDF bằng Adobe Reader hay trình duyệt web tùy thích. 5Mở trình đơn Print. Thường thì bạn có thể chọn “File” → “Print” hoặc nhấn Ctrl+P. 6Chọn “CutePDF Writer” từ danh sách máy in khả dụng. CutePDF hoạt động như một máy in ảo và tạo tệp PDF thay vì in thật sự. 7Nhập phần trang mà bạn muốn tách thành tài liệu mới. Nhờ đó, bạn sẽ tạo được tài liệu mới từ những trang mà bạn chọn. 8Nhấn vào nút .Printđể lưu tệp mới. Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên và chọn vị trí lưu tệp. Lặp lại quá trình trên nếu muốn tách tài liệu gốc thành nhiều tài liệu mới

Phương pháp 5 Adobe Acrobat

1Mở tài liệu PDF mà bạn muốn tách trong Adobe Acrobat. Nếu có phiên bản trả phí của Adobe Acrobat, bạn có thể dùng nó để tách tệp PDF. Điều này là không thể với Adobe Reader miễn phí. Do đó, nếu chỉ có phiên bản này, bạn sẽ phải dùng phương pháp khác. 2Nhấn vào nút “Tools” (Công cụ) ở phía bên trái của cửa sổ. Bảng Tools sẽ được mở. 3Mở rộng phần “Pages” của bảng này.4Nhấp vào nút “Split Document” (Tách tài liệu).5Đặt số trang mong muốn của từng tệp mới. Acrobat cho phép bạn tách tài liệu theo số trang định trước. Ví dụ như, khi bạn đặt 3 làm số trang tối đa, tài liệu sẽ được tách thành nhiều tệp riêng lẻ, mỗi tệp có 3 trang. Bạn cũng có thể chọn tách theo chỗ đánh dấu hoặc kích thước tối đa của tệp.6Nhấp vào nút .Output Options(Tùy chọn đầu ra) để chọn vị trí lưu tệp mới. Bạn có thể lưu tài liệu trong cùng thư mục với tệp gốc hoặc chọn thư mục mới. Bạn còn có thể thiết lập cách đặt tên cho tệp mới. 7Nhấn .OKđể tách tệp. Tệp mới sẽ được lưu trong thư mục được chọn ở bước trên.