Tạo Hàng rào trong Minecraft Tainghetrothinh

Hàng rào (fence) là loại hình khối đặc biệt trong Minecraft vì một vài công dụng cụ thể. Đầu tiên, hàng rào sẽ tự động gắn với hình khối khác trong trò chơi khi được đặt bên cạnh chúng, hoặc được dùng như cột trụ khi đứng một mình. Thứ hai, hàng rào cao một hình khối rưỡi, nghĩa là quái vật và động vật (ngoại trừ nhện) không thể nhảy qua. Chúng được làm từ gỗ hoặc gạch địa ngục (nether brick), và có thể được tạo ra hoặc tìm thấy trong cấu trúc tự nhiên.

những bước

Phương pháp số 1 Chế tạo Hàng rào Gỗ

1Thu thập nguyên vật liệu.2Thu nhặt 1 khối gỗ (1 wood), 4 ván gỗ (4 wood planks), hoặc ít nhất 6 que gỗ (stick).3Đặt khối gỗ vào cửa sổ chế tạo (crafting window) và sau đó kéo ván gỗ vào kho đồ dùng (inventory).4Đặt ván gỗ vào khung chế tạo, đặt một nửa phía trên nửa kia.5Thu nhặt tất cả que gỗ.6Đặt 2 hàng que gỗ lên trên nhau.7Kéo hàng rào vừa tạo ra vào kho đồ dùng.

Phương pháp số 2 Chế tạo Hàng rào Gạch Địa ngục

1Thu thập nguyên vật liệu.2Thu nhặt 24 khối đá địa ngục (netherrack) hoặc 6 khối gạch địa ngục.3Nấu chảy 24 khối đá địa ngục thành gạch địa ngục.4Đặt gạch địa ngục vào ô vuông 2×2 tại bàn chế tạo.5Đặt 2 hàng gạch địa ngục lên trên nhau.6Kéo hàng rào gạch địa ngục vừa chế tạo vào kho đồ dùng.

Phương pháp số 3 Cấu trúc Tự nhiên

1Tìm ra Hầm mỏ Bỏ hoang (Abandoned Mineshaft).2Khai thác cột trụ để thu thập khối hàng rào gỗ.3Tìm kiếm một ngôi làng.4Khai thác hàng rào gỗ, chúng có thể là chân bàn hoặc được dùng trên nóc nhà.5Tìm pháo đài địa ngục (nether fortress).6Khám phá ô cửa sổ hoặc cánh cổng được làm từ hàng rào gạch địa ngục.

Lời khuyên

Chế tạo hàng rào gạch địa ngục cần rất nhiều nguyên vật liệu, nhưng chúng có thể được tìm thấy trong pháo đài địa ngục, hoặc tường có thể được tìm kiếm như nguyên liệu xây dựng.Hàng rào gỗ luôn giống nhau cho dù bạn có dùng gỗ gì để làm đi chăng nữa.