Tạo liên kết tải về cho tập tin trên trang web Tainghetrothinh

Việc cung cấp liên kết tải về (download link) cho những tập tin (file) thông qua trang web của bạn là một nhu cầu phổ biến và có rất nhiều Phương pháp thực hiện điều này. những trang cung cấp công cụ tạo web kiểu như GoDaddy, WordPress và Weebly thường có tính năng tải lên tập tin ngay khi tạo liên kết. Nếu xây dựng trang web từ đầu, bạn có thể tạo ra nhiều liên kết tải về bằng cách dùng những HTML code đơn giản dành cho những tập tin được host trên máy chủ (server) của mình.

những bước

Phương pháp số 1 dùng HTML

1Tạo trang HTML nếu chưa có. Bạn sẽ thêm liên kết tải về vào trang web HTML. Nếu chưa có, bạn có thể tạo trang HTML đơn giản để thử nghiệm liên kết tải về. Xem bài đăng Tạo một trang web đơn giản với HTML để biết thông tin chi tiết. 2Mở thư mục trên máy chủ dành cho cả trang và tập tin. Cách dễ nhất để tạo liên kết cho tập tin là đặt tập tin vào cùng thư mục chứa tập tin HTML của trang. dùng trình quản lý tập tin Control Panel hoặc trình duyệt tập tin trong chương trình FTP của bạn để tìm đến thư mục chứa tập tin HTML mà bạn sẽ thêm liên kết vào đó. Máy khách (FTP client) của bạn nên được cấu hình sẵn để kết nối với máy chủ web vì bạn đã tải lên trang của bạn trên đó từ trước. Nếu chưa, bạn có thể tự tìm hiểu cách dùng FTP để cấu hình máy khách FTP và kết nối với máy chủ của bạn.Nếu trang web của bạn có Control Panel trực tuyến, bạn được phép truy cập vào những tập tin trên máy chủ của mình trực tiếp thông qua giao diện quản trị web. Bạn cũng có quyền đó khi đăng nhập vào trang của bạn với tư cách là quản trị viên (administrator). Khi đã ở trong Control Panel, lựa chọn “File Manager”.Nếu bạn lập ra trang web của mình bằng cách dùng công cụ tạo web kiểu như WordPress, Weebly, hoặc Wix, bạn có thể xem chỉ dẫn chi tiết dành cho từng công cụ trong những phương pháp dưới đây.3Tải lên tập tin mà bạn muốn tạo liên kết. Bạn được phép tải lên khá nhiều loại tập tin, từ PDF đến ZIP. Lưu ý rằng một vài máy chủ sẽ giới hạn kích thước tập tin được phép tải lên, và những tập tin dung lượng lớn có thể ngốn băng thông (bandwidth) của bạn khá nhanh. Một vài trình duyệt còn chặn những tập tin có nguy cơ gây hại như EXE hoặc DLL để người ghé thăm trang web của bạn không thể tải về. Để tải lên tập tin bằng cách dùng chương trình FTP, kéo tập tin vào thư mục trong cửa sổ FTP mà bạn muốn tải lên. Tập tin sẽ bắt đầu được tải lên ngay lập tức. Tốc độ tải lên thường sẽ chậm hơn nhiều so với tốc độ tải về, thế nên sẽ phải chờ một lúc để tải lên tập tin thành công.Nếu đang dùng trình quản lý tập tin Control Panel ảo, bạn cần nhấp nút “Upload” ở phía trên cùng màn hình. Tìm kiếm tập tin trên máy tính mà bạn muốn tải lên. Bạn sẽ phải chờ khá lâu để tải những tập tin có dung lượng lớn lên máy chủ của mình.4Mở trang web mà bạn muốn thêm liên kết trong trình chỉnh sửa code. Sau khi tập tin được tải lên, bạn cần thêm liên kết đến nó trên trang web của mình. Mở tập tin HTML mà bạn muốn thêm liên kết. Bạn có thể nhấp đúp vào nó trong trình quản lý tập tin Control Panel để mở nó bằng trình chỉnh sửa trang được tích hợp sẵn. Nếu đang dùng FTP, nhấp chuột phải vào tập tin HTML trên máy chủ của bạn rồi nhấp “Open With” để mở nó trong trình chỉnh sửa văn bản hoặc code. 5Tìm kiếm vị trí trên trang mà bạn muốn thêm liên kết. Đặt con trỏ vào vị trí trong dòng code mà bạn muốn chèn liên kết tải về. Dòng này có thể nằm ở phần thân của đoạn, dưới cùng trang, hoặc ở bất cứ vị trí nào khác. 6Thêm code cho liên kết. Gõ dòng HTML5 code dưới đây cho liên kết tải về của bạn. Quá trình tải về sẽ bắt đầu ngay sau khi người dùng nhấp vào liên kết. Nếu tập tin được tải xuống vào cùng thư mục với tập tin HTML, bạn chỉ cần dùng tên và đuôi mở rộng. Nếu tập tin nằm ở một thư mục khác, bạn cần bổ sung cấu trúc thư mục.<ahref=”examplefile.pdf”download>Link text</a><ahref=”/path/to/file/examplefile2.jpg”download>Link text</a>Thuộc tính <a> download không hoạt động trong Safari, Internet Explorer, hoặc Opera Mini. Người dùng những trình duyệt này phải mở tập tin trong một trang mới và lưu một cách thủ công.7Tạo nút tải về thay cho liên kết. Bạn được phép dùng hình ảnh thay thế văn bản để tạo liên kết tải về. Hình ảnh nút đó phải có sẵn trên máy chủ web của bạn. <ahref=”examplefile.pdf”download><imgsrc=”/images/downloadbutton.jpg”></a>8Đổi tên tập tin đã tải về. Nếu định nghĩa (define) thuộc tính <a> download, bạn có thể đổi tên tập tin khi ai đó tải nó. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận ra những tập tin mà họ tải từ bạn. <ahref=”083116sal_rep.pdf”download=”August 31 2016 Sales Report”>Download the report</a>9Lưu lại sự thay đổi vào tập tin HTML. Sau khi đã cảm thấy hài lòng với dòng code của mình, bạn cần lưu sự thay đổi vào tập tin HTML và một lần nữa tải lên nếu cần thiết. Bạn sẽ có thể nhìn thấy nút tải mới ngay trên trang web của mình

Phương pháp số 2 dùng WordPress

1Mở trang của bạn trong trình chỉnh sửa WordPress. Nếu dùng WordPress để quản lý và đăng tải trang web của mình, bạn có thể dùng những công cụ được tích hợp sẵn để thêm liên kết tải về vào bất cứ trang nào của mình. Đăng nhập vào giao diện chính của WordPress bằng tài khoản quản trị (admin). 2Đặt con trỏ tại vị trí mà bạn muốn liên kết xuất hiện. Bạn được phép đặt liên kết vào phần giữa của đoạn hoặc tạo ra một dòng mới cho nó. 3Nhấp nút “Add Media”. Bạn sẽ nhìn thấy nút này tại phía trên những công cụ đăng bài nằm ở phía trên cùng trang. 4Nhấp vào “Upload Files” rồi kéo tập tin vào cửa sổ. Bạn có quyền tải lên nhiều tập tin khác nhau, nhưng WordPress có thể hạn chế kích thước tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn. Bạn có thể sẽ phải chờ một lúc khá lâu để hoàn thành quá trình tải lên những tập tin vì đối với hầu hết mọi kết nối, tốc độ tải lên luôn chậm hơn tốc độ tải về.5Thêm mô tả cho tập tin. Bạn có thể gõ dòng mô tả ở phía dưới tập tin trong cửa sổ Add Me
dia. Đây sẽ là đoạn chữ được hiển thị dưới dạng liên kết tải về. 6Nhấp nút “Insert into post/page”. Bước này giúp chèn liên kết tải về vào vị trí của con trỏ. Lưu ý rằng liên kết sẽ dẫn đến trang đính kèm chứ không phải là tập tin thực sự. Đây là mặt hạn chế của phần mềm WordPress.

Phương pháp số 3 dùng Weebly

1Mở trang web trong trình chỉnh sửa Weebly. Đăng nhập vào trang Weebly và mở trang web của bạn bằng trình chỉnh sửa Weebly. 2Lựa chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn biến thành liên kết. Bạn có thể bôi đậm văn bản trong trường văn bản hoặc lựa chọn hình ảnh trên trang mà bạn muốn biến thành liên kết tải về cho tập tin của mình. 3Nhấp nút “Link”. Khi văn bản được lựa chọn trông sẽ giống như mắt xích (chainlink) nằm ở phía trên cùng trình chỉnh sửa văn bản. Sau khi lựa chọn hình ảnh, nhấp “Link” trong Control Panel hình ảnh. 4Lựa chọn “File” rồi nhấp “upload a file”. Bước này giúp mở trình duyệt tập tin. 5Lựa chọn tập tin mà bạn muốn tạo liên kết tải về. Sau khi bạn lựa chọn, tập tin sẽ bắt đầu được tải lên. Người dùng thông thường chỉ được phép tải tập tin 5 MB trở xuống. Người dùng trả phí có giới hạn kích thước tập tin là 100 MB.6Đăng tải trang của bạn để nhìn thấy liên kết mới. Sau khi tải tập tin lên, liên kết sẽ sẵn sàng để dùng. Nhấp nút Publish để áp dụng thay đổi vào trang ngay lập tức. Những người ghé thăm trang của bạn giờ đã có thể nhấp vào liên kết và tải tập tin về máy.

Phương pháp số 4 dùng Wix

1Mở trang web của bạn trong trình chỉnh sửa Wix. Nếu bạn dùng Wix để tạo và quản lý trang của mình, đăng nhập vào trang web Wix và tải trang web của bạn trong trình chỉnh sửa trang. 2Lựa chọn văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn chuyển hóa thành liên kết. Bạn được phép tạo liên kết từ văn bản hoặc hình ảnh trên trang của mình. 3Biến sự lựa chọn của mình thành liên kết. những bước thực hiện đối với văn bản và hình ảnh sẽ có đôi chút khác biệt: Đối với văn bản – Nhấp nút Link trong cửa sổ Text Settings. Nút này trông giống như mắt xích. Bạn sẽ mở trình đơn liên kết.Đối với hình ảnh – Lựa chọn “A link open” từ trình đơn “When image is clicked” trong cửa sổ Image Settings. Nhấp “Add a link” trong phần “What does the link do?”. Bước này giúp mở trình đơn liên kết.4Lựa chọn “Document” trong danh sách những tùy chọn liên kết. Bước này cho phép bạn tải lên nhiều tập tin văn bản khác nhau. 5Nhấp nút “Choose File”. Bước này sẽ mở trình tải lên tập tin. 6Kéo tập tin muốn tải lên vào cửa sổ. Bạn chỉ được phép tải lên những tập tin DOC, PDF, PPT, XLS, ODT (và một vài định dạng phụ khác). Điều này nghĩa là về cơ bản, bạn bị hạn chế tải văn bản lên. Giới hạn kích thước tập tin là 15 MB. 7Đăng tải trang của bạn. Sau khi tải lên tập tin, liên kết của bạn đã sẵn sàng. Nhấp nút “Publish” ở góc trên bên phải để lưu lại sự thay đổi và đăng chúng lên trang

Phương pháp 5 dùng GoDaddy

1Mở trang của bạn trong trình chỉnh sửa GoDaddy. Nếu bạn đã dùng trình tạo trang GoDaddy, đăng nhập vào trang web GoDaddy và mở trang web của mình trong trình chỉnh sửa. 2Lựa chọn đối tượng hoặc văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành liên kết. Bạn có thể chuyển đổi bất cứ đối tượng nào trên trang của bạn thành liên kết, cũng như là bất cứ văn bản nào từ khung văn bản. Nếu bạn muốn tạo nút tải về, nhấp vào tùy chọn “Button” từ trình đơn bên trái để chèn. 3Tạo liên kết từ văn bản hoặc đối tượng đã lựa chọn. Nếu lựa chọn đối tượng, nhấp nút Settings để mở trình đơn. Nếu lựa chọn văn bản, nhấp nút “Link” trong công cụ định dạng văn bản trông giống như mắt xích. 4Nhấp mũi tên màu đỏ phía dưới “Link (URL)” và lựa chọn “Upload”. Bước này cho phép lựa chọn tập tin mà bạn muốn tải lên trang web của mình. 5Nhấp nút “Browse” và tìm kiếm tập tin muốn tải lên. Tập tin có giới hạn kích thước là 30 MB. Bạn không được phép tải lên HTML, PHP, EXE, DLL và nhiều loại tập tin có thể gây hại khác. 6Nhấp “Insert” khi tập tin được tải lên. Bạn sẽ nhìn thấy dấu tích bên cạnh tập tin trong cửa sổ khi nó được tải lên thành công. 7Nhấp “Save” để tạo liên kết. Việc nhấp “Save” sẽ gán tập tin vào liên kết văn bản hoặc đối tượng mà bạn đã tạo ra. 8Nhấp “Publish” để lưu thay đổi vào trang của bạn. Điều này khiến liên kết mới được đăng tải, và những ai ghé thăm trang của bạn sẽ có thể tải tập tin được liên kết.