Tạo một phông chữ Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tạo phông chữ bằng dịch vụ trực tuyến “Calligraphr”. Dịch vụ miễn phí này cho phép bạn tạo phông chữ với tối đa 75 ký tự. Khi dùng tài khoản miễn phí, bạn chỉ có thể tạo mỗi lần một phông chữ.

những bước

Phương pháp số 1 Tải mẫu

1Truy cập https://www.calligraphr.com/ bằng trình duyệt. Đây là trang web Calligraphr. Bạn cần tạo tài khoản tại đây. 2Tạo tài khoản miễn phí. Bạn không cần trả phí để dùng Calligraphr, nhưng bạn cần tạo tài khoản bằng địa chỉ email và mật khẩu. Thao tác thực hiện như sau: Nhấp vào Get started free (Bắt đầu miễn phí) ở đầu trang.Nhập địa chỉ email vào trường “Email”.Nhập mật khẩu vào trường “Password” (Mật khẩu).Nhập lại mật khẩu tại trường “Password confirmation” (Xác nhận mật khẩu).Đánh dấu vào ô “I agree to the Terms and Conditions” (Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện).Nhấp vào SUBMIT (Gửi)3Xác nhận địa chỉ email. Mở hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn đã dùng để tạo tài khoản, rồi mở email từ “Calligraphr” và nhấp vào đường dẫn trong nội dung email. Thao tác này sẽ đưa bạn trở về trang chủ của Calligraphr. Nếu bạn không thấy email với tiêu đề “Confirm your account” (Xác nhận tài khoản) được gửi từ Calligraphr, hãy kiểm tra thư mục Spam hoặc Junk (Thư rác) trong hộp thư.4Nhấp vào START APP (Khởi động ứng dụng). Đó là nút màu tím ở phía trên góc phải trang. 5Nhấp vào TEMPLATES (Mẫu). Đây là tiêu đề ở phía trên góc trái trang. 6Chọn bộ ngôn ngữ. Nhấp vào một trong những lựa chọn ở bên trái trang, và đảm bảo bạn hài lòng với bộ ngôn ngữ đó bằng cách xem trước ở phần giữa trang. Phiên bản miễn phí của Calligraphr cho phép tạo tối đa 75 ký tự. Nếu chọn Minimal English (Tiếng Anh tối giản), bạn có thể tạo cả bảng chữ cái và một vài ký tự đặc biệt.7Nhấp vào Download Template (Tải về bảng mẫu). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. 8Nhấp vào ô bên cạnh “PNG” và “Characters as background” (Ký tự làm nền). Những lựa chọn này đảm bảo mẫu được tải về theo đúng định dạng. 9Nhấp vào DOWNLOAD (Tải về). Bạn sẽ thấy nó ở bên dưới góc phải cửa sổ. 10Nhấp vào đường dẫn tải về. Đây là đường dẫn ở bên phải dòng “Download your template” (Tải về mẫu của bạn) ở phía trên cửa sổ. Mẫu của bạn sẽ được tải về máy tính ngay; sau khi quá trình tải về hoàn tất, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa nó. Nếu việc nhấp vào đường dẫn tải về cho bạn xem mẫu trong cửa sổ hoặc thẻ mới, hãy mở cửa sổ hoặc thẻ và nhấp phải vào hình ảnh mẫu. Nhấp vào Save as (Lưu thành). Chọn thư mục trên máy tính và nhấp vào Save.Nếu không muốn chỉnh sửa phông chữ bằng phần mềm máy tính, bạn có thể in mẫu, dùng bút lông vẽ phông chữ, rồi scan phông chữ lên máy tính theo định dạng tập tin PNG

Phương pháp số 2 Chỉnh sửa mẫu trên Windows

1Mở khoá thư mục mẫu. Bỏ qua bước này nếu mẫu được tải về dưới dạng tập tin PNG. Để giải nén thư mục, bạn cần nhấp đúp vào đó, rồi thực hiện như sau: Nhấp vào thẻ Extract (Giải nén).Nhấp vào Extract all (Giải nén toàn bộ)Nhấp vào Extract2Chọn mẫu. Nhấp vào mẫu mà bạn muốn chỉnh sửa để thực hiện việc này. Nếu bạn đã tải về thư mục có nhiều mẫu, bạn cần mở mẫu đã chọn để đảm bảo đó là mẫu phù hợp trước khi tiếp tục.Lựa chọn “Template 1” (Mẫu 1) thường là mẫu A-Z và 0-9.3Nhấp vào thẻ Home. Đây là thẻ ở phía trên góc trái cửa sổ. Thanh công cụ sẽ hiển thị ở phía trên cửa sổ. 4Nhấp vào lựa chọn Open với mũi tên hướng xuống. Mũi tên hướng xuống {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở bên phải nút Open (Mở) trong phần “Open” của thanh công cụ. Một danh sách lựa chọn sẽ hiển thị tại đây. 5Nhấp vào chương trình chỉnh sửa hình ảnh và nhấp vào Ok. Chọn chương trình chỉnh sửa hình ảnh bất kỳ mà bạn đã cài đặt trên máy tính và nhấp vào Ok để mở mẫu trong chương trình chỉnh sửa hình ảnh tùy chọn. Bạn có thể dùng Ms Paint, Paint 3D, Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, Inkscape, Coral Draw hoặc chương trình khác. 6Vẽ từng ký tự trong những ô đã được dán nhãn. Dùng công cụ bút, bút chì hoặc cọ của phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tự vẽ ký tự trên ký tự trong mẫu. Cố gắng tạo ký tự có kích thước giống với ký tự trong mẫu. Nếu bạn có bút và bảng vẽ điện tử, hãy dùng thay cho chuột. Có thể bạn phải mở mẫu trong chương trình khác để thực hiện việc này.Trong hầu hết chương trình chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể hoàn tác bằng cách ấn Ctrl+Z.Nếu dùng chương trình hỗ trợ nhiều layer (lớp), tốt hơn hết bạn nên vẽ những ký tự trên layer riêng biệt với mẫu.7Lưu trang ký tự theo định dạng ảnh PNG. Thực hiện những bước sau để lưu trang ký tự theo định dạng PNG: Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Save As (Lưu thành) (hoặc Export (Xuất) trong một vài chương trình chỉnh sửa ảnh).Chọn PNG bên cạnh “Format” (Định dạng) hoặc “Save as type” (Lưu thành loại).Nhập tên tập tin cho trang ký tự bên cạnh “File name” (Tên tập tin).Nhấp vào Save (Lưu)

Phương pháp số 3 Chỉnh sửa mẫu trên Mac

1Chọn tập tin mẫu. Mở thư mục tải về của tập tin mẫu, rồi nhấp vào tập tin mẫu mà bạn muốn chỉnh sửa để chọn. 2Nhấp vào File (Tệp). Đây là trình đơn ở phía trên màn hình. Màn hình liền xuất hiện một danh sách lựa chọn. 3Chọn Open With (Mở bằng). Lựa chọn này ở gần phía trên danh sách lựa chọn. Bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn khác hiển thị bên cạnh con trỏ. 4Nhấp vào chương trình chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể dùng chương trình chỉnh sửa hình ảnh được cài đặt trên Mac. một vài lựa chọn gồm có Preview, Photosh
op, GIMP, Adobe Illustrator, Inkscape, Coral Draw, hoặc chương trình bất kỳ. 5Vẽ từng ký tự trong những ô đã được dán nhãn. Dùng công cụ bút, bút chì hoặc cọ của phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tự vẽ ký tự trên ký tự trong mẫu. Cố gắng tạo ký tự có kích thước giống với ký tự trong mẫu. Nếu bạn dùng Preview, hãy nhấp vào biểu tượng giống đầu bút lông ở phía trên ảnh và nhấp vào biểu tượng giống bút chì và nét vẽ. Thao tác này cho phép bạn vẽ lên ảnh.Nếu bạn có bút và bảng vẽ điện tử, hãy dùng thay cho chuột. Có thể bạn phải mở mẫu trong chương trình khác để thực hiện việc này.Nếu dùng chương trình hỗ trợ nhiều layer (lớp), tốt hơn hết bạn nên vẽ những ký tự trên layer riêng biệt với mẫu.6Lưu trang ký tự theo định dạng ảnh PNG. Thực hiện những bước sau để lưu trang ký tự theo định dạng PNG: Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Save As (Lưu thành) (hoặc Export (Xuất) trong một vài chương trình chỉnh sửa ảnh).Chọn PNG trong danh sách lựa chọn bên cạnh “Format” (Định dạng) hoặc “Save as type” (Lưu thành loại).Nhập tên tập tin cho trang ký tự bên cạnh “Name” (Tên).Nhấp vào Save (Lưu)

Phương pháp số 4 Tạo phông chữ

1Truy cập https://www.calligraphr.com/ bằng trình duyệt. Đây là trang mà bạn đã tải mẫu. Nếu tài khoản của bạn không tự động đăng nhập vào chương trình, bạn cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã dùng để tạo tài khoản trong Phương pháp số 1.2Nhấp vào START APP (Khởi động ứng dụng). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. 3Nhấp vào MY FONTS (Phông chữ của tôi). Bạn sẽ tìm được lựa chọn này ở phía trên góc trái trang. 4Nhấp vào Upload Template (Tải lên mẫu) ở đầu trang. Một cửa sổ mới liền hiển thị. 5Nhấp vào Choose File (Chọn tập tin). Đây là lựa chọn ở giữa cửa sổ. 6Chọn trang ký tự được tạo từ mẫu. Tìm tập tin trang ký tự có chứa ký tự phông chữ của bạn. 7Nhấp vào Open (Mở). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ. Tập tin liền được tải lên. 8Nhấp vào UPLOAD TEMPLATE (Tải lên mẫu). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ. Tập tin của bạn sẽ được thêm vào trang Calligraphr. 9Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào ADD CHARACTERS TO YOUR FONT (Thêm ký tự vào phông chữ). Bạn sẽ thấy lựa chọn đó ở bên dưới góc phải trang. Phần xem trước của phông chữ liền hiển thị. 10Nhấp vào Build Font (Tạo phông chữ) ở đầu trang. Một cửa sổ khác sẽ xuất hiện ngay. 11Nhập tên cho phông chữ. Tại trường “Font name” (Tên phông chữ), hãy thay “MyFont” bằng tên bất kỳ mà bạn thích. Tên mà bạn chọn tại đây sẽ là tên hiển thị khi bạn dùng phông chữ trong những chương trình như Microsoft Word.12Nhấp vào BUILD (Tạo). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ. Phông chữ liền được tạo sau cú nhấp chuột. 13Nhấp vào một trong những đường dẫn tải về “Font files” (Tập tin phông chữ). Bạn sẽ thấy một đường dẫn có đuôi “.ttf” và một đường dẫn có đuôi “.otf” bên dưới tiêu đề “Font files”; nếu bạn không biết sự khác biệt, hãy nhấp vào tập tin .ttf. Tập tin phông chữ liền được tải về máy tính và bạn có thể cài đặt phông chữ trên máy tính bằng thao tác sau: Windows – Nhấp đúp vào tập tin phông chữ, rồi nhấp vào Install (Cài đặt) ở phía trên cửa sổ đang hiển thị.Mac – Nhấp đúp vào tập tin phông chữ, rồi nhấp vào Install ở bên dưới cửa sổ

Lời khuyên

Việc kết nối bút và bảng vẽ với máy tính sẽ giúp cho phông chữ do bạn tạo ra có độ chính xác cao.Nếu bạn có iPad Pro và bút (hoặc máy tính bảng Android có bút), bạn có thể gửi mẫu phông chữ cho chính mình, mở nó trên máy tính bảng, vẽ trên đó, và gửi phông chữ đã chỉnh sửa cho chính bạn để tránh vẽ trên máy tính.Nếu bạn dùng Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, Inkscape hoặc Coral Draw, hãy vẽ ký tự trên layer (lớp) riêng biệt với ảnh mẫu.

Cảnh báo

Không phải mọi ký tự trong phông chữ đều phù hợp với nền tảng mà bạn muốn dùng. Ví dụ, việc chỉnh sửa một vài ký tự đặc biệt (chẳng hạn như dấu phẩy) có thể tạo ra ký tự lỗi trên mạng xã hội.