Tắt nguồn iPhone Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tắt nguồn iPhone.

những bước

Phương pháp số 1 Với iPhone X trở về sau

1Nhấn phím tăng âm lượng rồi nhấn phím giảm âm lượng, sau đó nhấn giữ nút nguồn. Quá trình này cần được tiến hành nhanh. Sau đó, thả nút nguồn ra ngay khi bạn nhìn thấy trình đơn “slide to power off” (vuốt để tắt nguồn). 2Vuốt thanh trượt sang phải. Vuốt nút từ bên trái thông báo “slide to power off” sang phải, khi đó iPhone sẽ tắt nguồn

Phương pháp số 2 Với iPhone 8 trở về trước

1Nhấn giữ nút Sleep/Wake (nút nguồn). Nút này nằm phía trên bên phải vỏ điện thoại. 2Thả tay khỏi nút nguồn khi thông báo “slide to power off” hiện ra. Dòng chữ này sẽ hiện ra ở phía trên cùng màn hình sau khoảng 3-5 giây. 3Vuốt thanh trượt sang phải. Vuốt nút từ bên trái thông báo “slide to power off” sang phải, khi đó iPhone sẽ tắt nguồn. Để mở iPhone lên, hãy nhấn giữ nút Sleep/Wake cho đến khi thấy biểu tượng Apple bật lên trên màn hình, lúc đó bạn có thể thả tay ra.Nếu như iPhone không phản hồi, có thể bạn cần tiến hành buộc điện thoại khởi động lại

Phương pháp số 3 Thông qua trình đơn (trên iOS 11 trở về sau)

1Mở Settings (Cài đặt) > General (Chung) > Shut Down (Tắt nguồn).2Vuốt thanh trượt để tắt nguồn.3Nhấn giữ nút nguồn để mở iPhone lên lại. Biểu tượng Apple sẽ hiện ra