Thêm liên kết vào email Tainghetrothinh

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách chèn siêu liên kết vào email. Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách chuyển văn bản thành liên kết có thể nhấp chuột, khi đó, người nhận sẽ được chuyển tới website tương ứng.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Gmail

1Mở tài khoản Gmail. Nếu bạn đã đăng nhập vào Gmail, bạn sẽ được đưa tới Inbox – Hộp thư đến. Nếu chưa đăng nhập vào Gmail, nhập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấp chuột vào Sign in (Đăng nhập).2Nhấp chuột vào nút Compose (Soạn thư). Nút này nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình. Đây là thao tác mở cửa sổ bên tay phải để viết thư mới. 3Nhập thông tin email. Bạn nhập địa chỉ email của người nhận vào trường “To” (Gửi đến), tên chủ đề vào trường “Subject” (Tiêu đề) (tùy chọn), và nội dung thư vào phần bên dưới trường “Subject”. 4Chọn văn bản siêu liên kết. Nhấp chuột và kéo trỏ chuột vào phần văn bản bạn muốn biến thành liên kết. Đây là thao tác tô đậm phần văn bản. 5Nhấp chuột vào biểu tượng “Insert link” (Thêm liên kết). Bạn sẽ thấy biểu tượng hình dây xích ở cuối cửa sổ “New Message” (Thư mới). 6Nhập URL. Bạn nhập URL vào trường “URL” xuất hiện bên dưới trường chứa dòng văn bản vừa tô đậm. 7Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ. Đây là thao tác liên kết URL với văn bản vừa chọn. Khi bạn gửi email và người nhận đọc thư, họ có thể nhấp chuột vào liên kết văn bản để mở website

Phương pháp số 2 dùng Yahoo

1Mở tài khoản Yahoo. Đây là thao tác mở trang chủ Yahoo. Nếu chưa đăng nhập, nhấp chuột vào Sign in (Đăng nhập) ở góc bên phải màn hình, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu, nhấp chuột vào Sign in.2Nhấp chuột vào Mail. Đây là nút nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình trang chủ Yahoo. 3Nhấp chuột vào Compose. Nút này nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình. 4Nhập thông tin emai. Bạn nhập địa chỉ email của người nhận vào trường “To”, chủ đề vào trường “Subject” (việc này là không bắt buộc) và nội dung thư vào khoảng trống bên dưới trường “Subject”. 5Chọn văn bản siêu liên kết. Nhấp chuột và kéo trỏ chuột vào phần văn bản muốn biến thành liên kết. Đây là thao tác tô đậm văn bản. 6Nhấp chuột vào biểu tượng “Insert Link”. Bạn có thể tìm biểu tượng giống hình dây xích ở cuối màn hình. 7Nhập URL. Bạn nhập URL vào trường “URL” bên dưới trường chứa dòng văn bản vừa tô đậm. 8Nhấp chuột vào nút OK. Nút này nằm ở góc dưới cùng bên trái màn hình. Đây là thao tác liên kết URL với phần văn bản đã chọn. Khi bạn gửi email, người nhận có thể nhấp chuột vào phần văn bản đó để mở website

Phương pháp số 3 dùng Outlook

1Mở tài khoản Outlook. Nếu đã đăng nhập vào Outlook, bạn sẽ được đưa tới Hộp thư đến của Outlook. Nếu chưa đăng nhập, nhấp chuột vào Sign in, nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, nhấp chuột vào Sign in.2Nhấp chuột vào +New (Viết thư mới). Tùy chọn này nằm ngay trên danh sách email trong hộp thư đến. Đây là thao tác mở cửa sổ mới ở bên phải trang Outlook để bạn viết email mới. 3Nhập thông tin email. Bạn nhập địa chỉ email của người nhận vào trường “To”, chủ đề vào trường “Add a subject” (Thêm tiêu đề) (không bắt buộc) và nội dung email vào khoảng trống bên dưới trường “Add a subject”. 4Chọn văn bản siêu liên kết. Nhấp và kéo trỏ chuột vào phần văn bản muốn biến thành liên kết. Đây là thao tác tô đậm phần văn bản. 5Nhấp chuột vào biểu tượng “Insert hyperlink” (Chèn siêu liên kết). Biểu tượng gần giống 2 vòng tròn đan chéo nhau. 6Nhập URL. Bạn nhập URL vào trường “URL:” cạnh trường văn bản. 7Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm cuối cửa sổ URL. Đây là thao tác chèn liên kết vào dòng văn bản vừa tô đậm. Khi gửi email và người nhận mở email, họ có thể nhấp chuột vào liên kết để mở website

Phương pháp số 4 dùng iCloud Mail (Máy tính để bàn)

1Mở tài khoản iCloud. Mặc dù không thể chèn siêu liên kết vào email trong ứng dụng Mail trên iPhone, bạn có thể thao tác website iCloud Mail khi dùng máy tính. Nếu chưa đăng nhập tài khoản iCloud, nhập Apple ID và mật khẩu, nhấp chuột vào →.2Nhấp chuột vào Mail. Ứngd ụng có biểu tượng phong bì trắng trên nền xanh dương. 3Nhấp chuột vào biểu tượng bút và bảng. Nút này nằm ngay đầu trang iCloud Mail. Nhấp chuột vào đây để mở cửa sổ mới cho phép bạn viết emai. 4Nhập thông tin email. Nhập địa chỉ email của người nhận vào trường “To”, chủ đề vào trường “Subject” (không bắt buộc) và nội dung email vào khoảng trống bên dưới trường “Subject”. 5Nhấp chuột vào biểu tượng A. Biểu tượng này nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình. 6Chọn văn bản siêu liên kết. Nhấp và kéo trỏ chuột vào phần văn bản muốn biếnt thành liên kết. Đây là thao tác tô đậm văn bản. 7Nhấp chuột vào nút www. Nút này nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình. Đây là thao tác mở cửa sổ mới chứa văn bản tô đậm và trường URL. 8Nhập URL. Bạn nhập URL vào trường “URL” bên dưới trường chứa văn bản vừa tô đậm. 9Nhấp chuột vào OK. Đây là thao tác lưu siêu liên kết. Website đã được liên kết với phần văn bản được tô đậm. Khi người nhận đọc email, họ có thể nhấp chuột vào văn bản để mở liên kết