Thiết lập Trang chủ Tainghetrothinh

Trang chủ trên trình duyệt là trang web xuất hiện đầu tiên khi bạn khởi động trình duyệt. Hầu hết những trình duyệt đều cho phép bạn tự thiết lập trang chủ. một vài trình duyệt, bao gồm Chrome còn có tính năng mở nhiều tab khi vừa khởi động. Những trình duyệt di động như Safari không cho phép thiết lập trang chủ, tuy nhiên chúng ta vẫn tìm được cách giải quyết.

những bước

Phương pháp số 1 Chrome

1Chọn nút Chrome Menu (☰) nằm ở góc phía trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.2Chọn “Settings” (Cài đặt). Thao tác này cho phép mở trình đơn Cài đặt ở một tab mới. 3Chọn mục “On startup” (Lúc khởi động). Có một vài tùy chọn có sẵn cho phép bạn tùy chỉnh khởi động của Chrome. Mở trang New Tab (Tab Mới). Thao tác cho phép hiển thị thanh tìm kiếm của Google và chọn trang web bạn truy cập thường xuyên nhất.Tiếp tục việc đang dang dở. Thao tác này cho phép mở lại những trang web đang xem trước khi bạn tắt Chrome.Mở trang cụ thể hoặc nhiều trang. Thao tác này cho phép bạn thiết lập trang web xuất hiện khi khởi động Chrome. Nhấp chuột vào “Set pages” (Thiết lập trang) để chọn trang web cần mở. Mỗi trang bạn thêm vào sẽ được mở trong một tab riêng biệt.

Phương pháp số 2 Internet Explorer

1Chọn nút Bánh xe nằm ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ Internet Explorer. Nếu bạn dùng phiên bản cũ, hãy chuột trình đơn “Tools” (Công cụ). Nếu không thấy thanh trình đơn, nhấn phím Alt để hiển thị thanh.2Chọn “Internet options” (Tùy chọn Internet). Mục này thường nằm phía dưới cùng của trình đơn. 3Thêm trang web bạn muốn mở. Trong tab General (Chung), hãy nhập địa chỉ trang web bạn muốn đặt làm trang chủ. Bạn có thể mở nhiều trang bằng cách viết tên từng trang vào mỗi dòng. Mỗi trang sẽ được mở trong từng tab riêng biệt. Internet Explorer 6 không hỗ trợ mở nhiều tab, do đó bạn chỉ được đặt một trang chủ duy nhất.Bạn có thể đặt trang web đang truy cập làm trang chủ bằng cách nhấn Use current (Đang dùng).Chọn Apply (Áp dụng) sau khi hoàn thành.

Phương pháp số 3 Firefox

1Chọn nút Firefox Menu (☰) nằm phía trên cùng bên phải cửa sổ.2Chọn”Options” (Tùy chọn). Có biểu tượng hình bánh xe trong trình đơn. 3Chọn tab General (Chung). Nếu tab Chung ở phía trên cùng cửa sổ Tùy chọn không hoạt động, hãy chọn nó. 4Chọn tùy chọn khởi động. Chọn 1 trong 3 tùy chọn khởi động sau đây: Show my homepage (Hiển thị trang chủ). Tùy chọn này cho phép mở trang chủ yêu cầu. Bạn có thể thiết lập trong trường “Home Page” (Trang chủ).Show a blank page (Hiển thị trang trống). Mở tab Trống khi khởi động Firefox.Show my windows and tabs from last time (Hiện thị cửa sổ và tab truy cập trước đó). Tùy chọn này cho phép hiển thị cửa sổ và tab đang mở khi bạn tắt Firefox trước đó.5Lưu thay đổi. Chọn OK để lưu cài đặt trang chủ. 6Kéo và thả trang web vào biểu tượng Trang chủ. Khi duyệt web, bạn có thể đặt bất kỳ trang web đang truy cập nào thành trang chủ của trình duyệt bằng cách kéo biểu tượng trang web từ thanh địa chỉ vào nút Trang chủ trên thanh công cụ của Firefox.

Phương pháp số 4 Safari cho Mac OS X

1Chọn trình đơn Safari. Chọn “Preferences” (Tùy chỉnh). 2Chọn tab General (Chung). Nếu tab Chung ở phía trên cùng cửa sổ Options (Tùy chọn) chưa kích hoạt, hãy chọn tab đó. 3Chọn tùy chọn khởi động. Chọn 1 trong 4 tùy chọn khởi động sau đây: Home Page (Trang chủ). Tùy chọn này cho phép mở trang chủ mong muốn khi khởi động Safari. Bạn có thể thiết lập trang chủ trong trường “Home page” (Trang chủ).Empty Page (Trang trống). Tùy chọn này cho phép mở một trang trống khi khởi động Safari. Bạn có thể dùng trang đang mở bằng cách nhấn Set to Current Page (Đặt Trang đang Mở)Same Page (Trang tương tự). Tùy chọn này cho phép tải lại trang đang mở khi bạn tắt Safari trước đó.Bookmarks (Đánh dấu trang). Tùy chọn này cho phép mở những trang trong danh sách đánh dấu khi khởi động Safari

Phương pháp 5 Safari cho iOS

1Truy cập trang muốn đặt làm trang chủ. Không có cách nào để đặt trang chủ truyền thống trên Safari vì trình duyệt luôn tải lại trang của lần truy cập trước. Thay vào đó, bạn sẽ tạo một nút tắt đến trang chủ mong muốn trên màn hình nền của thiết bị iOS. 2Chọn nút Share (Chia sẻ). Nút phía dưới cùng màn hình iPhone, phía trên cùng iPad, có biểu tượng hình hộp với mũi tên hướng lên trên. 3Chọn “Add to Home Screen” (Thêm vào Màn hình Nền). Thao tác này cho phép thêm biểu tượng vào màn hình nền, chỉ cần chạm là Safari sẽ khởi động và tải trang web đó ngay lập tức. 4Dùng biểu tượng mới để khởi động Safari. Bạn sẽ được đưa tới trang web đó ngay khi khởi động ứng dụng.

Phương pháp 6 Android

1Mở trình duyệt. Bạn có thể đổi trang chủ của trình duyệt mặc định trên hầu hết những thiết bị Android. Trình duyệt thường có tên là “Browser” hoặc “Internet”. Bạn không thể đổi trang chủ cho phiên bản di động của Chrome. Thay vào đó, Chrome sẽ tải lại trang web vừa duyệt trước đó, hoặc một tab trống với danh sách những trang web bạn thường truy cập.2Nhấn nút Menu (Trình đơn). Có thể là nút ảo trên màn hình hoặc một nút thật trên thiết bị. 3Chọn “Settings” (Cài đặt). Chọn “General” (Chung). 4Chọn “Set homepage” (Đặt trang chủ). Bạn sẽ thấy một vài tùy chọn. Current page (Trang hiện tại). Tùy chọn này cho phép đặt trang web đang truy cập làm trang chủ.Blank page (Trang trống). Tùy chọn này cho phép tải một trang trống.Default page (Trang mặc định). Tùy chọn này cho phép tải trang mặc định chứa thanh tìm kiếm Google.Most visited sites (Trang hay truy cập). Tùy chọn này cho phép mở danh sách những trang hay truy cập.Custom page (Trang tự chọn). Tùy chọn này cho phép bạn tự thiết lập trang chủ.

Phương pháp 7 Opera

1Chọn trình đơn Opera nằm phía trên bên trái cửa sổ.2Chọn “Settings (Cài đặt) > Preferences (Tùy chỉnh)”. Thao tác này cho
phép mở trình đơn Cài đặt trên một tab mới. 3Chọn mục “On startup” (Lúc khởi động). Bạn có thể chọn một trong những tùy chọn sau: Continue where I left off (Tiếp tục lúc trước). Tùy chọn này cho phép tải lại toàn bộ tab đang duyệt trước khi bạn tắt Opera.Open the start page (Mở trang khởi động). Tùy chọn này cho phép mở trang Speed Dial chứa thanh tìm kiếm Google và một vài trang web hay truy cập.Open a specific page or set of pages (Mở một hay nhiều trang cụ thể). Tùy chọn này cho phép đặt bất kỳ trang web nào thành trang chủ. Chọn “Set pages” (Thiết lập trang) để đặt trang cần mở. Mỗi trang sẽ được mở trong một tab mới riêng biệt.