Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask) Tainghetrothinh

Mạng được phân chia ra thành nhiều mạng con (subnetwork) nhằm mục đích truyền dữ liệu nhanh hơn và quản lý dễ dàng hơn. Bộ định tuyến (router) thực hiện việc này bằng cách gán những mặt nạ mạng con, một dãy số thể hiện vị trí cần tìm trong địa chỉ IP để có thể xác định những mạng con. Trong hầu hết trường hợp thì thao tác tìm mặt nạ mạng con trên máy tính khá đơn giản. Tuy nhiên, trên thiết bị khác thì có thể phức tạp hơn. Nếu thiết bị khác yêu cầu nhập mặt nạ mạng con, bạn có thể dùng lại thông số như trên máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở Command Prompt. Hãy nhấn phím Windows và R cùng lúc để mở cửa sổ Command Prompt. Nếu Command Prompt không mở, hãy nhấp vào nút Start hoặc biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Sau đó, bạn nhập “command prompt” vào thanh tìm kiếm rồi nhấp đúp vào biểu tượng hiện ra. Cũng có thể bạn cần nhấn vào nút Search trước để truy cập thanh tìm kiếm.Nếu không có biểu tượng nào ở phía dưới bên trái màn hình cảm ứng, bạn hãy di con trỏ chuột xuống phía dưới bên phải và vuốt lên trên hoặc vuốt từ bên phải sang.2Nhập lệnh ipconfig. Hãy nhập chính xác lệnh ipconfig /all bao gồm cả dấu cách chính giữa, sau đó nhấn ↵ Enter. Windows ipconfig là chương trình theo dấu tất cả mạng và lệnh này sẽ mở ra danh sách chứa toàn bộ thông tin mạng. 3Tìm subnet mask. Tùy chọn này nằm trong phần “Ethernet adapter Local Area Connection”. Hãy tìm dòng bắt đầu bằng “Subnet Mask” và xem kỹ để xác định mặt nạ mạng con. Hầu hết mặt nạ mạng con đều là dãy số bắt đầu bằng 255, chẳng hạn như 255.255.255.0. 4Hoặc bạn có thể tìm trong bảng điều khiển Control Panel. Sau đây là cách khác để tìm thông tin này: Đi đến Control Panel → Network & Internet (Internet & mạng) → Network and Sharing Center (Trung tâm chia sẻ và mạng).Trên đa số hệ điều hành Windows mới, bạn nhấp vào “Change adapter settings” (Thay đổi thiết lập bộ tiếp hợp) ở bên trái. Còn với Windows Vista, hãy nhấp vào “Manage Network Connections” (Quản lý kết nối mạng).Nhấp phải vào “Local Area Connection” (Mạng địa phương) và chọn “Status” (Trạng thái). Sau đó, bạn nhấp vào “Details” (Chi tiết) trên cửa sổ mở ra và tìm thông số subnet mask

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Nhấp vào biểu tượng “System Preferences” (Tùy chỉnh hệ thống) trên thanh Dock. Nếu thanh Dock không có biểu tượng này, bạn hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên bên trái màn hình và chọn “System Preferences”. 2Nhấp vào biểu tượng “Network” (Mạng). Trên hầu hết phiên bản Mac OS X, biểu tượng quả cầu màu xám Network thường nằm trong cửa sổ “System Preferences”. Nếu không tìm thấy, bạn hãy nhập Network vào thanh tìm kiếm ở phía trên bên phải cửa sổ System Preferences. 3Chọn kết nối Internet từ trong danh sách bên trái. Nhấp vào tên mạng hiển thị dấu chấm xanh lá và trạng thái “Connected” (Đã kết nối) bên dưới. 4Nhấp vào “Advanced” (Nâng cao) nếu bạn dùng WiFi. Tùy chọn này nằm phía dưới bên phải cửa sổ. Với hầu hết những kiểu kết nối, bạn sẽ thấy thông số Subnet Mask hiển thị bên phải màn hình. 5Chọn thẻ TCP/IP trong cửa sổ “Advanced”. TCP/IP trên Mac chỉ định giao thức truy cập mạng. 6Tìm subnet mask. Mặt nạ mạng con sẽ có nhãn là “Subnet Mask” và bắt đầu bằng số 255. Nếu những số duy nhất mà bạn thấy nằm ở nửa dưới màn hình, bên dưới tiêu đề “Configure IPv6” (Định cấu hình giao thức liên mạng thế hệ 6) nghĩa là bạn đang kết nối với mạng cục bộ IPv6 vốn không dùng subnet mask. Nếu muốn truy cập trực tuyến, bạn cần chọn “Using DHCP” (dùng giao thức DHCP) từ trong trình đơn “Configure IPv4” rồi nhấp vào Renew DHCP Lease (Làm mới địa chỉ IP DHCP)

Phương pháp số 3 Trên Linux

1Mở dòng lệnh. Nếu chưa biết cách mở dòng lệnh, bạn cần xem qua chỉ dẫn cụ thể dành cho bản phát hành Linux trên máy. Bạn cũng nên làm quen với môi trường dòng lệnh trước khi tiếp tục. 2Nhập lệnh ifconfig. Trên cửa sổ dòng lệnh, hãy nhập ifconfig rồi nhấn ↵ Enter.Nếu không có gì xảy ra ngoài thông báo rằng bạn phải là người dùng cấp cao (administrator), hãy tiến hành theo chỉ dẫn này để lấy quyền truy cập root.3Tìm subnet mask. Thông tin này sẽ có nhãn “Mask” hoặc “Subnet Mask” và bắt đầu bằng số 255

Phương pháp số 4 Thiết lập TV hoặc thiết bị khác

1dùng cùng thông số như trên máy tính. Khi thiết lập TV thông minh hoặc thiết bị khác, có thể bạn sẽ cần nhập subnet mask. Thông số này được chỉ định cho mạng cục bộ. Nếu muốn đạt kết quả tối ưu, bạn hãy tiến hành theo chỉ dẫn vừa rồi để tìm mặt nạ mạng con trên máy tính. Thông số này cũng có thể áp dụng cho thiết bị khác trong mạng. Nếu thiết bị vẫn không kết nối, bạn hãy mở thông tin trên máy tính để vừa tham khảo vừa thay đổi thiết lập của thiết bị.Nếu bạn không tìm được subnet mask trên máy tính thì có thể nhập thử dãy số 255.255.255.0. Đây là mặt nạ mạng con phổ biến với hầu hết mạng gia đình.2Đổi địa chỉ IP. Nếu thiết bị vẫn không thể trực tuyến, bạn cần kiểm tra địa chỉ IP. Thông tin này cũng nằm trên cửa sổ thiết lập subnet mask. Bạn có thể áp dụng bất kỳ cách nào để tìm mặt nạ mạng con và so sánh địa chỉ này với địa chỉ IP trên máy tính. Sau đó, sao chép toàn bộ địa chỉ IP của máy tính ngoại trừ số cuối hoặc nhóm số phía sau dấu chấm cuối cùng rồi thay bằng số lớn hơn (nhưng phải nhở hơn 254). Bạn nên thay bằng số lớn hơn ít nhất là 10, vì những số gần hơn có thể đã được dùng bởi những thiết bị bổ sung khác trong mạng. Ví dụ, nếu địa chỉ IP của máy tính là 192.168.1.3, bạn có thể đặt địa chỉ IP thiết bị thành 192.168.1.100.Nếu không tìm thấy địa chỉ IP của máy tính, bạn có thể kiểm tra nhãn trên bộ định tuyến hoặc tìm kiếm từ khóa bao gồm nhãn hiệu router đi kèm với “IP address” hay “địa chỉ IP” trên mạng. Sau đó, hãy đổi nhóm số cuối của địa chỉ và dùng cho thiết bị mới.Nếu vẫn không tìm được thông tin, bạn có thể thử dãy số 192.168.1.100, 192.168.0.100, 192.168.10.100 hoặc 192.168.2.100.3Thiết lập cổng Gateway. Giá trị Gateway này cần được thiếp lập tương tự như trên máy tính, đây cũng chính
là địa chỉ IP của bộ định tuyến. Hầu như giá trị này giống với địa chỉ IP của thiết bị, chỉ khác ở nhóm số cuối (thay bằng 1). Chẳng hạn, nếu thiết bị nào đó trong mạng có địa chỉ IP là 192.168.1.3, bạn có thể thiết lập giá trị 192.168.1.1 cho cổng Gateway.Trên bất kỳ trình duyệt nào, bạn hãy nhập http:// cùng với giá trị cổng Gateway. Trang thông tin của bộ định tuyến sẽ mở ra nếu cổng Gateway là đúng.4Thiết lập DNS. Bạn có thể dùng lại thiết lập DNS của máy tính hoặc giá trị Gateway. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm từ khóa “public DNS” hay “DNS công cộng” trên mạng để xem nhiều lựa chọn hơn. 5Liên hệ với nhà sản xuất. Nếu sau khi thiết lập mà thiết bị vẫn không thể kết nối, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất

Lời khuyên

Nếu mặt nạ mạng con hiển thị toàn số 0 (chẳng hạn, 0.0.0.0) thì có thể bạn đang ngoại tuyến.Subnet mask sẽ hiển thị trên bộ điều hợp (adapter) đang hoạt động. Chẳng hạn, nếu bạn đang dùng card Wi-Fi thì mặt nạ mạng con sẽ hiện ra phía dưới card mạng không dây. Nếu máy tính có nhiều bộ điều hợp như card Wi-Fi và card mạng thì có thể bạn cần cuộn lên hoặc xuống để tìm trường dữ liệu đó.Mạng IPv6 không dùng subnet mask. IP mạng con được tích hợp luôn vào địa chỉ IP. Nhóm ký tự thứ tư được phân tách bằng dấu chấm phẩy (hoặc giá trị nhị phân thứ 49–64) là thông số thể hiện mạng con.

Cảnh báo

Khi thay đổi mặt nạ mạng con, kết nối Internet có thể bị mất.