Trích dẫn ảnh trong PowerPoint Tainghetrothinh

Khi bạn chuẩn bị bài thuyết trình bằng PowerPoint, tất cả nội dung hình ảnh không phải do bạn tạo sẽ cần được trích dẫn. Những nội dung này có thể là biểu đồ hoặc bảng mà bạn đã sao chép từ sách, website hay nguồn khác. Khác với trích dẫn văn bản, chú thích của hình ảnh trong slide thuyết trình còn bao gồm tuyên bố về bản quyền hoặc giấy phép. Mặc dù thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng thao tác này hết sức đơn giản nếu bạn biết nơi cần tìm. Ngoài ra, định dạng của chú thích cũng khác nhau tùy vào việc bạn đang dùng phong cách trích dẫn MLA (Modern Language Association – Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại), APA (American Psychological Association – Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ) hay Chicago. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách trích dẫn ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

những bước

Phương pháp số 1 Phong cách MLA

1Gán số cho hình ảnh. Hình ảnh được gắn nhãn bằng từ “Fig” (viết tắt của “Figure”), theo sau là số thứ tự. Nếu đây là ảnh đầu tiên trong bài thuyết trình, trích dẫn sẽ bắt đầu bằng “Fig. 1”. Bạn cần in đậm cả từ viết tắt lẫn số thứ tự, rồi thêm một dấu chấm đằng sau số.Ví dụ: Fig. 1.2Bao gồm tiêu đề hoặc mô tả về ảnh. Nếu ảnh này có tên, bạn cần nhập tiêu đề này vào trong dấu ngoặc kép. Nếu như không có, hãy mô tả ngắn gọn về ảnh. Sau đó, bạn nhập “from:”.Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from:3Xác định nguồn mà bạn lấy ảnh bằng trích dẫn đầy đủ. Bạn cần đưa mục tác phẩm được trích dẫn (Works Cited) đầy đủ vào chú thích ảnh. MLA không yêu cầu bạn bổ sung mục này vào phần tác phẩm được trích dẫn trong bài thuyết trình.Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from: “Pedestrian Street Art Protest,” 26 Dec. 2016, pxhere.com/en/photo/10722. Accessed 29 Oct. 2018.Nếu hình ảnh có sẵn trên mạng, bạn có thể đưa URL trực tiếp đến trang web chứa hình ảnh thay cho số trang.4Kết thúc bằng bản quyền hoặc trạng thái giấy phép Creative Commons (Tài sản sáng tạo công cộng). Nếu hình ảnh trong bài thuyết trình là do bạn sao chép thì thông tin về bản quyền hoặc giấy phép cần được đưa vào chú thích. Thường thì thông tin này sẽ được liệt kê ngay bên dưới ảnh. Nếu như bạn không tìm được thông tin về bản quyền hoặc giấy phép của hình ảnh thì đừng nên mang vào slide. Trường hợp bạn tìm được, hãy thêm dấu chấm vào cuối thông tin giấy phép hoặc bản quyền.Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from: “Pedestrian Street Art Protest,” 26 Dec. 2016, pxhere.com/en/photo/10722. Accessed 29 Oct. 2018. Creative Commons CC0.

Định dạng chú thích MLA

Fig. x. Mô tả về ảnh from: họ, tên. “Tiêu đề của ảnh gốc.” Publication, ngày tháng năm, p. x. Bản quyền hoặc giấy phép CC.

Phương pháp số 2 Phong cách APA

1Đánh dấu ảnh bằng số. Ngay phía dưới ảnh, bạn cần nhập từ “Figure” cùng với số, tất cả in nghiêng. Tiếp theo, thêm dấu chấm ở đằng sau số.Ví dụ: Figure 1.2Mô tả hình ảnh trong phần chú thích. Hình ảnh trong bài thuyết trình của bạn là bản sao. Vì tiêu đề chỉ áp dụng cho bản chính nên phong cách APA yêu cầu người viết mô tả hình ảnh. Bạn cần mô tả hình ảnh (nhớ viết hoa chữ cái đầu tiên và danh từ thích hợp) rồi thêm dấu chấm vào cuối câu.Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop.3Đưa thông tin về nơi mà bạn tìm được ảnh. Nhập “Adapted from” rồi cung cấp tiêu đề, người tạo và vị trí của hình ảnh. Như thường lệ, đa phần hình ảnh được lấy từ Internet nên bạn cần bao gồm URL của ảnh.Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop. Adapted from “World of Warcraft Obsession,” by Stacina, 2004, retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768.4Kết thúc bằng thông tin về bản quyền hoặc giấy phép Creative Commons. Thông tin này cho thấy rằng bạn có quyền sao chép và dùng hình ảnh cho bài thuyết trình. Nếu hình ảnh có chứng nhận Creative Commons, hãy dùng từ viết tắt tên giấy phép. Sau cùng, thêm dấu chấm vào cuối thông tin về bản quyền hoặc chứng chỉ.Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop. Adapted from “World of Warcraft Obsession,” by Stacina, 2004, retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768. CC BY-NC-SA 2.0.

Định dạng chú thích APA

Figure 1. Mô tả về hình ảnh (viết hoa đầu câu). Adapted from “tiêu đề của ảnh gốc,” by tên nghệ sỹ, năm, retrieved from URL.

5Bao gồm mục danh sách tham chiếu để bổ sung cho chú thích. Phong cách APA không yêu cầu trích dẫn đầy đủ trong chú thích của ảnh. Thay vào đó, trích dẫn đầy đủ cần được bao gồm trong phần tham chiếu. Sau đây là định dạng APA cơ bản để trích dẫn hình ảnh.Ví dụ: Stacina. (2004). World of Warcraft Obsession [photograph]. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768.

Định dạng trích dẫn danh sách tham chiếu kiểu APA

Họ của nghệ sỹ, chữ cái đầu của họ. Chữ cái đầu têm đệm. (Năm). Tiêu đề của ảnh (viết hoa chữ cái đầu) [Mô tả định dạng]. Retrieved from URL.

Phương pháp số 3 Phong cách Chicago

1Đánh số cho ảnh. Bạn cần chú thích ngay bên dưới ảnh. Bắt đầu bằng từ “Figure” cùng số thứ tự và dấu chấm.Ví dụ: Figure 1.2Bổ sung chú thích cho ảnh. Bao gồm tiêu đề và tên nghệ sỹ trong chú thích, sau đó viết một câu ngắn gọn liên kết hình ảnh với phần còn lại của bài thuyết trình. Tùy theo hình mà bạn chọn, chú thích có thể mô tả nội dung trong ảnh hoặc mối liên hệ giữa ảnh và bài thuyết trình.Ví dụ: Figure 1. The Banquet of Cleopatra by Giambattista Tiepolo depicts a contest between Cleopatra and Mark Antony.3Đưa trích dẫn đầy đủ của ảnh vào phần chú thích cuối trang. Số ghi ở góc trên dành cho phần chú thích cuối trang có thể nằm trong văn bản của bài thuyết tình, hoặc phía cuối chú giải ảnh. Trong phần chú thích cuối trang, hãy liệt kê tên nghệ sỹ, tên tác phẩm, ngày sáng tác và nơi mà bạn tìm được ảnh. Bạn cũng có thể bao gồm kích thước và vật liệu được dùng của tác phẩm nghệ thuật gốc (nếu cần thiết).Ví dụ: Giambattista Tiepolo, The Banquet of Cleopatra, 1743-44, oil on canvas, 250.3 x 357.0 cm, accessed 24 May 2018, http://www.ngv.vic.gov.au/col/work/4409.Đối với slide bài thuyết trình, bạn có thể dùng chú giải cuối bài thay cho
chú thích cuối trang nhằm giữ cho slide ngắn gọn. Định dạng vẫn không có gì thay đổi.

Định dạng chú thích cuối trang kiểu Chicago

Tên nghệ sỹ, họ, tiêu đề ảnh, năm, vật liệu, kích thước, accessed ngày tháng năm, URL.

Lời khuyên

Tất cả yếu tố hình ảnh trong bài thuyết trình ngoài bảng hoặc bản nhạc đều phải được gán nhãn với “Fig.” hoặc “Figure” và số thứ tự.XNguồn tin đáng tin cậyPurdue Online Writing LabĐi tới nguồn