Truy cập email đã lưu trữ trên Outlook Tainghetrothinh

Truy cập email đã lưu trữ trên Outlook Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay chỉ dẫn bạn cách truy cập thư mục Archive (Lưu trữ) trên Outlook. Bạn có thể truy cập thư mục Archived trong thanh bên trên Outlook.com và ứng dụng Windows Mail. Trên ứng dụng Outlook, bạn sẽ cần nhập tập tin email Outlook.

những bước

Phương pháp số 1 Truy cập thư mục Archive trên website Outlook

1Truy cập https://www.outlook.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt web nào trên PC hoặc Mac. 2Đăng nhập tài khoản Outlook. dùng địa chỉ email và mật khẩu liên kết với tài khoản Outlook.com để đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản Outlook, bạn có thể tạo miễn phí bằng cách nhấp vào “Create One” (Tạo tài khoản) bên dưới khung đăng nhập.3Nhấp vào Archive nằm trong thanh bên trái hộp thư Outlook.Để lưu trữ email trong hộp thư đến, bạn nhấp phải vào email trong hộp thư và chọn “Archive” từ trong trình đơn bật lên

Phương pháp số 2 Truy cập thư mục Archive trên Windows Mail

1Mở Mail. Ứng dụng có biểu tượng phong thư nằm bên phải thanh tác vụ của Windows. 2Nhấp vào biểu tượng All Folders (Tất cả thư mục). Biểu tượng này có hình thư mục và nằm trong thanh bên trái. 3Nhấp vào Archive để xem những email đã lưu trữ.Để lưu trữ email nào đó trên ứng dụng Windows Mail, bạn hãy nhấp phải vào email và chọn “Archive”

Phương pháp số 3 Truy cập thư mục Archive trên ứng dụng Outlook

1Mở Outlook. Ứng dụng có biểu tượng phong thư, phía ngoài là ảnh bìa màu xanh dương với chữ “O” bên trong. Nếu ứng dụng Outlook chưa nằm trên màn hình desktop, hãy nhấp vào biểu tượng Windows Start và nhập Outlook. Outlook sẽ hiện ra trong trình đơn Start.2Nhấp vào View (Chế độ xem). Tùy chọn này nằm trong thanh trình đơn đầu màn hình. Trên Mac, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp vào nút Folder Pane (Khung thư mục) với biểu tượng văn bản màu xanh nằm trong thanh bên. Một trình đơn sẽ thả xuống. Trên Mac, bạn cần nhấp vào biểu tượng phong thư ở góc dưới bên trái.4Nhấp vào Normal (Thông thường). Khung thư mục sẽ hiện ra trong thanh bên trái. Trên Mac, hãy bỏ qua bước này.5Nhấp vào nút {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/4\/4e\/Android7dropright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4e\/Android7dropright.png\/30px-Android7dropright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm cạnh tài khoản email của bạn. Khi bạn nhấp vào hình tam giác nhỏ nằm bên trái tài khoản email, những thư mục và danh mục liên kết với tài khoản sẽ được mở rộng. 6Nhấp vào Archive. Khi bạn nhấp vào thư mục Archive nằm ở cột bên trái, toàn bộ email đã lưu trữ sẽ hiện ra trong khung bên phải. Bạn có thể tìm những email đã lưu trữ bằng cách dùng thanh tìm kiếm đầu khung danh sách email. Hãy nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh thanh tìm kiếm và chọn “Archive Folder”

Phương pháp số 4 Nhập tập tin email Outlook đã lưu trữ vào ứng dụng Outlook

1Mở Outlook. Ứng dụng có biểu tượng phong thư, phía ngoài là ảnh bìa màu xanh dương với chữ “O” bên trong. Nếu ứng dụng Outlook chưa nằm trên màn hình desktop, hãy nhấp vào biểu tượng Windows Start và nhập Outlook. Outlook sẽ hiện ra trong trình đơn Start.2Nhấp vào File (Tập tin). Tùy chọn này nằm trong thanh trình đơn trên cùng, ở góc trên bên trái. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào Open & Export (Mở & nhập). Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn File.Trên Mac, bạn cần nhấp vào Import (Nhập) từ trong trình đơn thả xuống.4Nhấp vào Open Outlook Data File (Mở tập tin dữ liệu Outlook). Một hộp thoại trình duyệt tập tin sẽ hiện ra. Trên Mac, hãy chọn loại tập tin lưu trữ mà bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).5Chọn tập tin dữ liệu Outlook lưu trữ. Những tập tin lưu trữ sẽ được lưu dưới dạng tập tin dữ liệu Outlook với tiền tố “.pst”. Theo mặc định, tập tin dữ liệu Outlook sẽ nằm ở C:\Users\username\Documents\Outlook Files, bạn chỉ cần thay username bằng tên tài khoản người dùng Windows hiện tại.6Nhấp vào OK ở góc dưới bên phải hộp thoại trình duyệt tập tin Open Outlook Data File.Trên Mac, hãy nhấp vào Import.7Nhấp vào Archive. Bây giờ bạn có thể duyệt qua những thư mục được lưu trữ nằm bên dưới tiêu đề “Archive” trong khung điều hướng