Vượt qua bảo mật Internet OpenDNS Tainghetrothinh

OpenDNS cung cấp những dịch vụ lọc internet, có thể chặn truy cập website. Nếu OpenDNS khiến bạn không thể truy cập website mình muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt DNS trên máy tính để kết nối với máy chủ DNS khác. những máy chủ này sẽ biên dịch địa chỉ website để bạn có thể kết nối với chúng. Nếu không thể thay đổi cài đặt DNS trên máy tính, bạn có thể dùng trình duyệt Tor để truy cập.

những bước

Phương pháp số 1 Thay đổi cài đặt DNS (Windows)

1Nhấp chuột vào trình đơn Start (Khởi động) và gõ .ncpa.cpl. Nhấn ↵ Enter. OpenDNS thay đổi cài đặt DNS trên bộ định tuyến để chuyển hướng yêu cầu. Khi điều chỉnh cài đặt DNS trên hệ điều hành, những thay đổi này sẽ ghi đè bất kỳ cài đặt DNS nào trên bộ định tuyến, vậy là bạn có thể vượt qua OpenDNS. Cách này không hiệu quả nếu bộ định tuyến được cấu hình chặn toàn bộ yêu cầu DNS ngoại trừ OpenDNS ở cổng 53.2Nhấp chuột phải vào mạng đang hoạt động. Chọn “Properties” (Đặc tính). Nếu không thể truy cập vì không có quyền quản trị viên, nhấp chuột vào đây3Chọn “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (Giao thức Internet Phiên bản 4) trong danh sách. Nhấp chuột vào Properties. 4Chọn “Use the following DNS server addresses” (dùng địa chỉ máy DNS dưới đây). Nó cho phép bạn thiết lập địa chỉ DNS thay thế, đây là máy chủ biên dịch địa chỉ website để bạn có thể kết nối trên trình duyệt. Thông thường, máy chủ DNS được thiết lập bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng, nhưng OpenDNS sẽ ghi đè DNS của bộ định tuyến bằng máy chủ của riêng nó. 5Nhập địa chỉ máy chủ DNS công cộng. Có sẵn nhiều máy chủ DNS. Nếu khó kết nối với địa chỉ này, bạn có thể thử dùng địa chỉ khác. Hãy đảm bảo nhập đủ địa chỉ Primary (Chính) và Secondary (Phụ).

 DNS Provider   Primary DNS   Secondary DNS
Google 8.8.8.8 8.8.4.4
Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
FreeDNS 37.235.1.174 37.235.1.177
ViperDNS 208.76.50.50 208.76.51.51

6Thử mở website. Sau khi thay đổi cài đặt DNS, bạn có thể kết nối tới trang web bị chặn. Thay đổi cài đặt DNS trên Windows sẽ ghi đè cài đặt DNS trên bộ định tuyến. Nếu không thể kết nối, hãy thử nhà cung cấp DNS công cộng khác

Phương pháp số 2 Thay đổi cài đặt DNS (Mac)

1Nhấp chuột vào trình đơn Apple và chọn “System Preferences” (Tùy chỉnh Hệ thống). Bạn sẽ thay đổi máy chủ DNS, đây là máy chủ biên dịch địa chỉ website và cho phép bạn kết nối với chúng. OpenDNS thay đổi cài đặt DNS trên bộ định tuyến để chuyển hướng yêu cầu của bạn. Khi điều chỉnh cài đặt DNS trên hệ điều hành, sự thay đổi này sẽ ghi đè lên cài đặt DNS của bộ định tuyến, cho phép bạn vượt qua OpenDNS. Cách này không hiệu quả nếu bộ định tuyến được cấu hình chặn toàn bộ DNS ngoại trừ OpenDNS ở cổng 53.2Chọn “Network” (Mạng) trong trình đơn “System Preferences”.Nếu không thể truy cập tùy chọn này vì không có quyền quản trị viên, nhấp chuột vào đây3Nhấp chuột vào kết nối đang hoạt động. Kết nối thường có chấm xanh bên cạnh. 4Nhấp chuột vào nút .Advanced (Nâng cao)`5Nhấp chuột vào tab “DNS”.6Nhấp chuột vào nút “+”. Nút này cho phép bạn thêm máy chủ DNS mới. Có nhiều DNS công cộng trên mạng. Nếu không thể kết nối bằng máy chủ DNS này, bạn có thể thử cái khác. Nhớ nhập đủ 2 địa chỉ Primary và Secondary.

 DNS Provider   Primary DNS   Secondary DNS
Google 8.8.8.8 8.8.4.4
Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
FreeDNS 37.235.1.174 37.235.1.177
ViperDNS 208.76.50.50 208.76.51.51

7Loại bỏ máy chủ DNS cũ. Nếu có máy chủ DNS trong danh sách, hãy xóa DNS cũ để máy tính kết nối với máy chủ DNS mới trước. 8Thử mở một website. Sau khi thay đổi cài đặt DNS, bạn có thể kết nối tới website bị chặn. Thay đổi cài đặt DNS trên Mac sẽ ghi đè cài đặt DNS trên bộ định tuyến. Nếu không thể kết nối, hãy thử nhà cung cấp DNS công cộng khác

Phương pháp số 3 Chỉnh sửa tập tin Hosts (máy chủ)

1Mở tập tin hosts. Tập tin host trên máy tính đóng vai trò như DNS riêng của máy, cho phép bạn tự gán địa chỉ IP với tên miền. Nó sẽ ghi đè bất kỳ cài đặt nào trên bộ định tuyến. Windows – Tập tin host thường nằm ở C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Nhấp chuột phải vào tập tin host và chọn Open With (Mở với), sau đó nhấp chọn Notepad.Mac – Mở Terminal và gõ sudo vi /private/etc/hosts.2Xác định địa chỉ IP của website muốn truy cập. Để thêm website vào tập tin host, bạn cần biết địa chỉ IP của website. Mở Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (OS X).Gõ ping websiteaddress.com và nhấn ↵ Enter. Nó sẽ phản hồi địa chỉ IP của website.3Thêm địa chỉ IP và tên máy chủ vào cuối tập tin host. Ở cuối tập tin, bạn thường thấy 127.0.0.1 localhost. Thêm địa chỉ IP và tên máy chủ mới vào sau dòng này. Viết theo định dạng của dòng localhost, bao gồm địa chỉ IP và tên máy chủ. Bạn được khuyến cáo viết mỗi tên máy chủ hai lần, có và không có www.. Ví dụ, để thêm Facebook, bạn viết một dòng địa chỉ IP vớiwww.facebook.com, dòng còn lại viết địa chỉ IP với facebook.com.4Lưu và tắt tập tin. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Phương pháp số 4 dùng bộ nhớ đệm Google

1Mở trình duyệt web. Bạn có thể truy cập phiên bản bộ nhớ đệm của trang web vì nó tải thông qua Google. Phiên bản bộ nhớ đệm gần đây không hoàn thiện nhưng cũng không quá lỗi thời.2Sao chép và dán địa chỉ sau. Dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt web: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://example.com/3Thay thế .http://example.com/bằng địa chỉ trang web bạn muốn truy cập. Ví dụ, để truy cập phiên bản bộ nhớ đệm của Facebook, bạn gõ webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://facebook.com/

Phương pháp 5 dùng Tor

1Tải trình duyệt Tor. Tor là trình duyệt cho phép bạn duyệt web ẩn danh, có thể vượt qua hầu hết những bộ lọc và chặn internet. Bạn có thể tải trình duyệt Tor miễn phí từtorproject.org. Nếu trang web Tor bị chặn trên máy tính, bạn có thể tải từ máy tính khác và cài đặt vào USB.2Chạy trình cài đặt Tor. Làm theo chỉ dẫn để cài đặt trình duyệt vào máy tính. Nếu muốn cài đặt vào USB, chọn USB làm vị trí cài đặt. 3Nhấp chuột vào nút “Connect” (Kết nối). Đây là tùy chọn cấu hình Tor cho lần đầu dùng. button. 4Bắt đầu truy cập internet. Bạn sẽ thấy dòng chữ “Congratulations!” (Chúc mừng) sau khi kết nối thành công với mạng Tor, bạn có thể bắt đầu truy cập những trang web bị chặn. Khi muốn dùng Tor, bạn chỉ cần khởi động trình duyệt Tor. Bạn không cần thực hiện lại những bước cài đặt ban đầu

Phương pháp 6 Kết nối trực tiếp với Modem

1Xác định xem phương pháp này có khả thi không. OpenDNS can thiệp vào cài đặt bộ định tuyến, đồng nghĩa với việc bất kỳ máy tính nào kết nối với bộ định tuyến đều bị ảnh hưởng. Nếu bạn muốn kết nối máy tính trực tiếp với modem, hoàn toàn bỏ qua bộ định tuyến, bạn có thể vượt qua OpenDNS.2Rút bộ định tuyến khỏi modem. Miễn là bạn không khởi động lại bộ định tuyến, cài đặt sẽ không thay đổi và không ai biết.3Ngắt kết nối máy tính với bộ định tuyến. Nếu dùng mạng không dây, hãy ngắt kết nối từ mạng. Nếu dùng mạng dây, rút cáp Ethernet kết nối máy tính với bộ định tuyến.4Kết nối modem trực tiếp với máy tính qua cáp Ethernet. Máy tính có thể truy cập internet ngay lập tức. Đa số modem không có chức năng không dây vì nghĩa vụ của nó chỉ là quản lý bộ định tuyến.Nếu modem của bạn là dòng kết hợp bộ định tuyến và modem thì bạn đúng là không may.5Truy cập website bạn muốn. Giờ bạn đã kết nối với modem nên có thể truy cập bất kỳ website nào bị chặn bởi OpenDNS trước đây. Nhớ kết nối lại mọi thứ sau khi xong việc