Xóa dữ liệu khung tìm kiếm trên trình duyệt Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách ngăn trình duyệt web hiển thị kết quả trùng khớp khi bạn nhập từ nào đó vào thanh địa chỉ. Lưu ý: Safari trên nền tảng Mac và iPhone không giữ lại dữ liệu biểu mẫu, vì thế bạn không cần làm điều này nếu như dùng Safari. Nếu muốn xóa toàn bộ website khỏi trình duyệt web thì bạn cần xóa lịch sử trình duyệt.

những bước

Phương pháp số 1 Bằng Chrome trên iPhone

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấn vào History (Lịch sử). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Trang lịch sử Chrome sẽ hiện ra trên iPhone. 4Nhấn vào Clear Browsing Data… (Xóa dữ liệu duyệt web). Tùy chọn nằm ở góc dưới bên trái màn hình. 5Nhấn vào Autofill Data (Dữ liệu tự động điền). Dấu tích sẽ hiện ra cạnh tùy chọn Autofill Data ở giữa trang sau khi bạn nhấp vào. Nếu mục Autofill Data đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả mục còn lại trên trang, nhưng riêng ô Autofill Data phải được chọn.6Nhấn vào Clear Browsing Data. Tùy chọn này nằm cuối trang. 7Nhấn vào Clear Browsing Data khi tác vụ hiện ra. Dữ liệu khung tìm kiếm của Google Chrome trên iPhone sẽ bị xóa

Phương pháp số 2 Bằng Chrome trên Android

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấn vào History (Lịch sử). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. 4Nhấn vào CLEAR BROWSING DATA…. Tác vụ nằm đầu trang History. 5Nhấn vào thẻ ADVANCED (Nâng cao). Thẻ này nằm ở góc trên bên phải màn hình. 6Tích vào ô “Autofill form data” (Dữ liệu biểu mẫu tự động điền). Tùy chọn này nằm giữa màn hình. Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả những mục nằm trong thẻ ADVANCED, nhưng riêng ô “Autofill form data” phải được chọn để xóa nội dung trong khung tìm kiếm.Nếu ô “Autofill form data” đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.7Nhấn vào khung thả xuống “Time range” (Phạm vi thời gian). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống. 8Nhấn vào All time (Từ trước đến nay) từ trong trình đơn thả xuống.9Nhấn vào tùy chọn CLEAR DATA (Xóa dữ liệu) nằm cuối màn hình.10Nhấn vào CLEAR (Xóa) khi tùy chọn hiện ra. Tất cả dữ liệu trong khung tìm kiếm của Google Chrome trên thiết bị Android sẽ bị xóa

Phương pháp số 3 Bằng Chrome trên máy tính

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Chọn More tools (Công cụ khác). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra. 4Nhấp vào Clear browsing data…. Tùy chọn nằm trong trình đơn bật ra. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. 5Nhấp vào thẻ Advanced nằm ở góc trên bên phải cửa sổ bật lên.6Cuộn xuống và tích vào ô “Autofill form data”. Tùy chọn này nằm gần cuối cửa sổ bật lên. Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả những mục nằm trong thẻ Advanced, nhưng riêng ô “Autofill form data” phải được chọn để xóa nội dung trong khung tìm kiếm.Nếu ô “Autofill form data” đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.7Nhấp vào khung thả xuống “Time range” nằm đầu cửa sổ bật lên. Một trình đơn sẽ thả xuống. 8Nhấp vào tùy chọn All time từ trong trình đơn thả xuống.9Nhấp vào nút Clear data nằm cuối cửa sổ. Dữ liệu khung tìm kiếm của Google Chrome trên máy tính sẽ bị xóa

Phương pháp số 4 Bằng Firefox trên iPhone

1Mở Firefox. Nhấn vào ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu màu xanh. 2Nhấn vào nút hình ở góc dưới bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ bật ra. 3Nhấn vào tùy chọn Settings (Cài đặt) trong trình đơn bật lên.4Cuộn xuống và nhấn vào Clear Private Data (Xóa dữ liệu riêng tư). Tùy chọn này ở gần giữa trang. 5Nhấn vào công tắc “Browsing History” (Lịch sử duyệt web) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} màu trắng. Nút tùy chọn sẽ được bật và lịch sử duyệt web của Firefox sẽ bị xóa. Bạn có thể tắt hết những công tắc còn lại trên trang này.Đáng tiếc là Firefox dành cho iPhone không bao gồm tùy chọn “Autofill”, vì thế bạn cần xóa toàn bộ lịch sử của trình duyệt nếu muốn xóa nội dung trong khung
tìm kiếm.Nếu công tắc “Browsing History” đang có màu xanh, hãy bỏ qua bước này.6Nhấn vào Clear Private Data nằm cuối màn hình.7Nhấn vào OK khi tùy chọn hiện ra. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên iPhone sẽ bị xóa

Phương pháp 5 Bằng Firefox trên Android

1Mở Firefox. Nhấn vào ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu màu xanh. 2Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấn vào Settings. Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống. 4Nhấn vào tùy chọn Clear private data nằm giữa màn hình.5Tích vào ô “Form history” (Lịch sử biểu mẫu). Như vậy Firefox sẽ hiểu rằng bạn muốn xóa lịch sử ô tìm kiếm. Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô “Form history” phải được chọn.6Nhấn vào tác vụ CLEAR DATA nằm cuối màn hình. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên thiết bị Android sẽ bị xóa

Phương pháp 6 Bằng Firefox trên máy tính

1Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo cam và quả cầu xanh. 2Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Firefox. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Library (Thư viện). Tùy chọn này ở gần đầu trình đơn thả xuống. 4Nhấp vào History nằm gần đầu trình đơn.5Nhấp vào Clear Recent History… (Xóa lịch sử gần đây). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ bật lên. 6Nhấp vào khung thả xuống “Time range to clear” (Phạm vi thời gian cần xóa). Tùy chọn này ở đầu cửa sổ bật lên. Sau khi bạn nhấp vào, một trình đơn sẽ thả xuống. 7Nhấp vào Everything (Từ trước đến nay). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. 8Tích vào ô “Form & Search History” (Lịch sử tìm kiếm & biểu mẫu). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ bật lên. Bạn có thể bỏ đánh dấu những mục trên mẫu này, nhưng riêng ô “Form & Search History” phải được chọn.Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.9Nhấp vào Clear Now (Xóa ngay bây giờ). Tùy chọn này nằm cuối cửa sổ bật lên. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên máy tính sẽ bị xóa

Phương pháp 7 Bằng Microsoft Edge

1Mở Microsoft Edge. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Microsoft Edge hình chữ “e” màu xanh đậm hoặc trắng trên nền xanh dương sẫm. 2Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Edge. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào tùy chọn Settings nằm gần cuối trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra bên phải cửa sổ. 4Nhấp vào Choose what to clear (Chọn nội dung cần xóa). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn bật ra. 5Tích vào ô “Form data” nằm giữa trình đơn.Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô “Form data” phải được chọn.Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.6Nhấp vào nút Clear nằm cuối trình đơn. Lịch sử khung tìm kiếm của Microsoft Edge sẽ bị xóa

Phương pháp 8 Bằng Internet Explorer

1Mở Internet Explorer. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Internet Explorer với biểu tượng chữ “e” màu xanh nhạt với dải băng màu vàng quấn quanh. 2Nhấp vào tùy chọn “Settings” hình bánh răng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet). Mục này nằm đầu trình đơn thả xuống. Sau khi bạn nhấp vào, cửa sổ Internet Options sẽ mở ra. 4Nhấp vào Delete… (Xóa). Tùy chọn này nằm chính giữa và bên phải cửa sổ, phía dưới tiêu đề “Browsing history”. Nếu không thấy tùy chọn này, trước tiên bạn cần nhấp vào thẻ General (Chung) ở đầu cửa sổ.5Tích vào ô “Form data” nằm giữa trang.Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô “Form data” phải được chọn.Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.6Nhấp vào nút Delete nằm cuối cửa sổ. Cửa sổ sẽ đóng lại. 7Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ Internet Options. Vậy là Internet Explorer đã xóa xong lịch sử khung tìm kiếm

Lời khuyên

Nếu như không muốn xóa toàn bộ dữ liệu khung tìm kiếm, bạn có thể thử chọn phạm vi thời gian hẹp hơn (ví dụ, Yesterday hay Hôm qua) từ trong khung thả xuống “Time range” hoặc “Time range to clear”. Riêng Microsoft Edge và Internet Explorer sẽ không có tùy chọn này.

Cảnh báo

Thao tác xóa dữ liệu thanh tìm kiếm của trình duyệt sẽ không xóa đi kết quả hiện ra với những trang web mà bạn đã truy cập. Nếu muốn xóa luôn cả trang web, bạn cần xóa lịch sử trình duyệt.