Xóa gợi ý trên Chrome Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách ngăn Google Chrome hiển thị gợi ý khi bạn nhập địa chỉ hoặc từ khóa tìm kiếm vào thanh văn bản.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa gợi ý trên Android, iPhone hoặc iPad

1Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home (iOS). Trên Android, bạn sẽ tìm thấy trên ngăn kéo ứng dụng app drawer. 2Nhập URL hoặc từ khóa vào thanh văn bản. Bạn có thể ngừng nhập sau khi gợi ý cần xóa hiện ra. 3Nhấn giữ trên từ khóa tìm kiếm hoặc URL được gợi ý. Một hộp thoại sẽ bật lên hỏi rằng bạn có muốn xóa gợi ý khỏi lịch sử không. 4Nhấn OK. Bây giờ URL này đã bị xóa khỏi lịch sử và sẽ không còn được gợi ý khi bạn nhập vào thanh địa chỉ

Phương pháp số 2 Ngăn những gợi ý trong tương lai trên Android

1Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home. Nếu như không thấy, bạn hãy mở app drawer. 2Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.3Cuộn xuống và nhấn vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn nằm cuối danh sách. 4Nhấn vào Privacy (Riêng tư). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề “Advanced” (Nâng cao). 5Bỏ dấu tích khỏi ô “Search and site suggestions” (Tìm kiếm và đề xuất trang web). Đây là cài đặt thứ ba tính từ đầu danh sách. Sau đó Chrome sẽ ngừng gợi ý tìm kiếm có thể. Nếu những bước trên không hiệu quả, có thể bạn cần xóa dữ liệu Chrome. Trong ứng dụng Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, hãy nhấn vào Apps (Ứng dụng), chọn Chrome rồi nhấn Clear data (Xóa dữ liệu).

Phương pháp số 3 Ngăn những gợi ý trong tương lai trên iPhone/iPad

1Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home. 2Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.3Cuộn xuống và nhấn vào Settings.4Nhấn vào Privacy.5Vuốt công tắc “Show suggestions” (Hiển thị gợi ý) sang vị trí Off (Tắt). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Web Services” (Dịch vụ web). Sau khi tắt công tắc ({“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}), thiết bị sẽ không hiển thị gợi ý mới nữa.Nếu những gợi ý trước đó vẫn tiếp tục hiện ra, bạn cần xóa lịch sử trình duyệt. Để tiến hành, bạn nhấn vào , chọn History (Lịch sử) rồi nhấn Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web). Hãy chắc chắn rằng ô “Browsing History” (Lịch sử duyệt web) đã được đánh dấu, sau đó bỏ chọn những nội dung mà bạn không muốn xóa rồi nhấn Done (Xong).

Phương pháp số 4 Xóa gợi ý trên máy tính

1Mở Google Chrome. Trên Windows, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong trình đơn Windows/Start. Nếu bạn dùng Mac thì ứng dụng nằm trong thư mục Applications. Hãy tìm biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Nhập URL hoặc từ khóa vào thanh văn bản. Bạn có thể ngừng nhập sau khi gợi ý cần xóa hiện ra. 3Tô sáng URL gợi ý. Nếu URL đã được tô sáng, hãy bỏ qua bước này. 4Nhấn ⇧ Shift+Delete (Windows) hoặc Fn+⇧ Shift+Del (Mac). Tổ hợp phím này sẽ xóa gợi ý khỏi lịch sử tìm kiếm, như vậy Chrome sẽ không đề xuất nữa.

Phương pháp 5 Ngăn những gợi ý trong tương lai trên máy tính

1Mở Google Chrome. Trên Windows, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong trình đơn Windows/Start. Nếu bạn dùng Mac thì ứng dụng nằm trong thư mục Applications. Hãy tìm biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.3Nhấp vào Settings.4Cuộn xuống và nhấp vào Advanced. Tùy chọn này nằm cuối danh sách. những cài đặt bổ sung sẽ mở rộng ra bên dưới. 5Vuốt công tắc “Use a prediction service to help complete searches and URLs typed in the address bar” (dùng dịch vụ dự đoán để giúp hoàn thành những tìm kiếm và URL được nhập trong thanh địa chỉ ) sang vị trí Off. Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Privacy and security” (Bảo mật và riêng tư). Công tắc sẽ chuyển sang màu trắng hoặc xám. Vậy là Chrome sẽ không hiển thị gợi ý khi bạn nhập vào thanh địa chỉ nữa