Xóa Lịch sử Duyệt Web trên Firefox Tainghetrothinh

Nếu bạn muốn giấu những hoạt động gần đây và xóa lịch sử duyệt web của mình trong Mozilla Firefox, thì bài đăng này chính là dành cho bạn.

những bước

Phương pháp số 1 Firefox 2.6

1Bấm vào Firefox. Khi chương trình mở ra, bấm vào nút Firefox màu cam ở góc trên cùng bên trái. 2Di chuột lên History (Lịch sử). Một trình đơn sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào Firefox. Di chuột lên từ History ở bên phải của trình đơn. 3Bấm vào “Clear Recent History” (Xóa Lịch sử Gần đây). Nó sẽ làm xuất hiện những tùy chọn xóa. 4Chọn phạm vi thời gian. Chọn khoảng thời gian trở về trước mà bạn muốn xóa lịch sử. 5Chọn hạng mục cần xóa. Có một vài hạng mục khác nhau mà bạn có thể xóa. Nếu bạn chỉ không muốn ai đó tình cờ biết được bạn đang làm gì, hãy xóa 4 mục (browsing history, forms, cookies, và cache). 6Bấm vào “Clear Now” (Xóa Bây giờ). Như vậy là bạn đã xóa xong!

Phương pháp số 2 Firefox 4

1Bấm vào `Tools` trong trình đơn Firefox.2Bấm vào `Clear Recent History` (Xóa Lịch sử Gần đây).3Đánh dấu kiểm vào những hộp bạn muốn xóa.4Bấm vào `Clear Now` (Xóa Bây giờ).

Phương pháp số 3 Firefox 3.6 và Phiên bản Cũ hơn

1Mở Mozilla Firefox.2Mở Firefox Options (Tools > Options).3Bấm vào thẻ Privacy (Riêng tư).4Bấm clear your recent history (xóa lịch sử gần đây của bạn).5Chọn phạm vi thời gian bạn muốn xóa. Nếu bạn muốn xóa tất cả lịch sử của mình, hãy chọn Everything (Mọi thứ). Nếu bạn chọn Everything, thì hãy đánh dấu kiểm vào tất cả tùy chọn.6Bấm Clear Now (Xóa Bây giờ).7Bấm Ok.8Khởi động lại Firefox.

Lời khuyên

Nếu bạn đang ở trên một máy tính có chia sẻ, hãy xóa lịch sử gần đây của bạn mỗi khi kết thúc phiên làm việc.

Cảnh báo

Khi đã xóa, Lịch sử không thể được khôi phục trừ khi khôi phục hệ thống.