Xóa thông báo trên Facebook Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn cách xóa từng thông báo trên Facebook từ danh sách thông báo của nó. Bạn có thể thao tác trên ứng dụng điện thoại dành cho iPhone và Android, cũng như trên website Facebook. Tuy nhiên, không có cách nào để xóa nhiều hơn một thông báo mỗi lần; vì vậy, bạn không thể xóa toàn bộ thông báo của Facebook cùng lúc.

những bước

Phương pháp số 1 Trên iPhone

1Mở Facebook. Chạm vào biểu tượng Facebook với chữ “f” màu trắng trên nền xanh. Nếu đã đăng nhập, thao tác này đưa bạn đến phần Bảng tin. Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi chọn Log In (Đăng nhập).2Chọn biểu tượng “Notifications” (Thông báo) hình chiếc chuông ở bên dưới màn hình để xem lịch sử thông báo của bạn.3Vuốt một thông báo từ phải sang trái. Bạn sẽ thấy lựa chọn Hide (Ẩn) bên phải thông báo. 4Chọn Hide (Ẩn) bên phải thông báo. Thông báo sẽ được xóa khỏi danh sách ngay lập tức; bạn sẽ không còn thấy thông báo khi mở phần “Notifications” (Thông báo). Bạn có thể lặp lại thao tác này với mỗi thông báo cần xóa.Tùy thuộc vào phiên bản Facebook trên thiết bị, đôi khi bạn không thể thực hiện theo chỉ dẫn này trên iPad. Nếu vậy, bạn hãy thử thực hiện bằng trang web trên máy tính

Phương pháp số 2 Trên Android

1Mở Facebook. Chạm vào biểu tượng Facebook với chữ “f” màu trắng trên nền xanh. Nếu đã đăng nhập, thao tác này đưa bạn đến phần Bảng tin. Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi chọn Log In (Đăng nhập).2Chọn biểu tượng “Notifications” (Thông báo) hình chiếc chuông ở bên dưới màn hình. Thao tác này mở ra lịch sử thông báo của bạn. 3Chọn . Biểu tượng dấu ba chấm này ở bên phải mỗi thông báo. Bạn sẽ thấy xuất hiện một trình đơn sau khi bấm vào biểu tượng. Bạn cũng có thể chạm và giữ thông báo.4Chọn Hide this notification (Ẩn thông báo này) trong trình đơn vừa hiển thị. Thao tác này sẽ xóa thông báo trong “Notifications” (Thông báo) và nhật ký hoạt động. Bạn có thể lặp lại quy trình này cho mỗi thông báo cần xóa

Phương pháp số 3 Trên máy tính

1Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com bằng trình duyệt web của bạn. Trang Bảng tin sẽ hiển thị nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook. Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) vào khung ở phía trên góc phải màn hình và nhấp Log In (Đăng nhập).2Nhấp vào “Notifications” (Thông báo) với biểu tượng quả địa cầu ở phía trên góc phải trang. Việc này sẽ mở ra một danh sách gồm những thông báo Facebook gần đây của bạn. 3Chọn một thông báo. Đặt con trỏ chuột vào thông báo mà bạn muốn xóa. Ngay lập tức bạn sẽ thấy xuất hiện biểu tượng và một hình tròn bên phải thông báo. Ví dụ, nếu muốn xóa thông báo về việc một người bạn nào đó thích trạng thái của bạn, bạn sẽ đặt con trỏ chuột lên phần “[Tên] thích bài đăng của bạn: [Nội dung bài đăng].”Nếu không thấy thông báo cần xóa, bạn nhấp vào See All (Xem tất cả) ở bên dưới danh sách lựa chọn, sau đó kéo xuống đến khi tìm thấy thông báo.4Nhấp vào ở góc phải của thông báo để mở một trình đơn.5Nhấp vào Hide this notification (Ẩn thông báo này) trong trình đơn vừa hiển thị để xóa thông báo trong “Notifications”.

Lời khuyên

Bạn có thể điều chỉnh cách hiển thị thông báo trong danh sách thông báo gần đây qua mục Notifications (Thông báo) trong Settings (Cài đặt) của Facebook.

Cảnh báo

Khác với email, bạn không thể xóa tất cả thông báo Facebook trong một lúc