Công Nghệ

Lưu Google Doc Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp lưu tài liệu Google Doc. Mặc dù Google Doc thường tự động lưu tập tin của bạn vào Google Drive ngay khi bạn dừng thao tác, bạn cũng có thể lưu bản sao của tập tin Google Doc đã chia sẻ vào thư mục Google Drive của mình hoặc lưu tập tin Google Doc trên máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 Lưu tài liệu

1Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.2Mở hoặc tạo tài liệu. Nhấp đúp vào một tài liệu có sẵn để mở, hoặc nhấp vào Blank (Mới) ở phía trên góc trái trang để tạo tài liệu mới. 3Thêm thông tin vào tài liệu nếu cần. Nếu bạn muốn thêm nội dung vào tài liệu trước khi lưu, hãy thực hiện ngay bây giờ. Bạn có thể đặt tên cho tài liệu bằng cách nhấp vào tên ở phía trên góc trái trang và nhập tên theo ý thích.4Chờ xác nhận rằng thay đổi đã được lưu. Sau khi hoàn tất việc thêm thông tin, bạn cần lưu ý dòng “All changes saved in Drive” (Đã lưu tất cả thay đổi trong Drive) ở đầu trang. Bạn sẽ thấy dòng này hiển thị sau vài giây. Khi thấy dòng xác nhận, điều đó có nghĩa là tài liệu của bạn đã được lưu.5Thay đổi thư mục lưu tài liệu. Nếu bạn muốn lưu tài liệu vào một thư mục nào đó trong tài khoản Google Drive, hãy nhấp vào biểu tượng Folder{“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/f/f7/Android7folder.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/f/f7/Android7folder.png/30px-Android7folder.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”} (Thư mục) ở phía trên góc trái trang, rồi thực hiện như sau: Chọn thư mục mà bạn muốn chuyển tập tin đến (bạn có thể nhấp đúp vào thư mục để mở).Nhấp vào Move here (Di chuyển đến đây) ở cuối trình đơn

Phương pháp số 2 Lưu tài liệu đã được chia sẻ

1Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.2Chọn tài liệu đã chia sẻ. Nhấp đúp vào tài liệu mà bạn muốn lưu vào Drive của mình. 3Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái trang để mở trình đơn.4Nhấp vào Make a copy (Tạo bản sao) trong trình đơn File. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trên màn hình. 5Nhập tên mới. Đặt tên mà bạn thích cho tập tin tại trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ đang hiển thị. Đây là tên của tập tin khi được lưu vào Drive của bạn. 6Nhấp OK bên dưới cửa sổ. Tập tin sẽ được lưu vào tài khoản Google Drive của bạn với đầy đủ quyền xem và chỉnh sửa

Phương pháp số 3 Tải tài liệu Google Doc

1Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.2Mở tài liệu. Nhấp đúp để mở tài liệu mà bạn muốn tải về. 3Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái trang để mở trình đơn.4Chọn Download as (Tải xuống) ở gần phía trên trình đơn để mở thêm một trình đơn khác.5Chọn định dạng tập tin yêu thích. Với hầu hết tài liệu Google Doc, bạn có thể chọn tải về theo định dạng Microsoft Word (.docx) hoặc PDF Document (.pdf). Nếu dùng máy Mac không có Microsoft Word, bạn có thể dùng Pages để mở tập tin Microsoft Word.6Chờ tải tập tin. Sau vài giây, tài liệu sẽ được tải về máy tính của bạn theo định dạng đã chọn. Tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt, trước tiên bạn phải chọn thư mục lưu và nhấp vào Save (Lưu)

Tìm hiểu thêm: Lưu trang web Tainghetrothinh