Công Nghệ

Phương pháp Diệt virus từ flash drive: 8 Bước Tainghetrothinh

Vì khả năng di động, những thiết bị USB là những phương tiện dễ dàng lây lan virus. Thiết bị USB dễ bị tấn công bởi 2 loại virus chính: virus tạo shortcut và virus autorun. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận cách diệt virus bằng chương trình chống phần mềm độc hại hoặc tự nhập lệnh. Tìm hiểu những biện pháp Windows đang thực hiện để bảo vệ máy tính khỏi virus autorun.

những bước

Phương pháp số 1 Diệt virus tạo shortcut

1Tìm hiểu virus tạo shortcut. Virus tạo shortcut có 2 dạng. Dạng 1 là loại virus thay thế biểu tượng thư mục và tập tin trên máy tính bằng biểu tượng shortcut—biểu tượng có dấu mũi tên ở góc phía dưới bên trái, và có chữ “shortcut” trong tên, và/hoặc đuôi mở rộng “shortcut.exe”. Dạng 2 là loại virus ảnh hưởng tới USB hoặc pen drive (ổ cứng di động). Dạng virus này sẽ đặt toàn bộ tập tin trong USB vào thư mục ẩn và tạo tập tin shortcut.exe của pen drive. Khi mở những tập tin này, bạn sẽ kích hoạt virus và chúng sẽ lây lan sang máy tính.2Xóa virus tạo shortcut bằng phần mềm diệt virus. Nếu USB bị nhiễm virus shortcut, bạn có thể loại bỏ lỗi độc hại với phần mềm diệt virust. Chọn Start (Khởi động) > My Computer (Máy tính của tôi). Nhấp chuột phải vào ổ đĩa di động và chọn “Scan for Viruses” (Quét virus). Làm theo chỉ dẫn trên màn hình để loại bỏ virus shortcut. Nếu đang dùng Windows RT 8.1 hoặc mới hơn, máy tính sẽ được trang bị Windows Defender. Bạn có thể dùng chương trình này để quét virus. Khởi động Windows Defender và chọn Settings (Cài đặt) > Advanced (Nâng cao). Tích vào hộp thoại “Scan removable drives” (Quét ổ đĩa di động). Mỗi lần tiến hành quét toàn diện, USB sẽ được kiểm tra virus.Nếu máy tính không được trang bị phần mềm diệt virus, hãy tải chương trình chống phần mềm độc hại uy tín.Bạn chỉ nên tải và cài đặt một chương trình chống phần mềm độc hại.3Loại bỏ virus shortcut với dấu nhắc lệnh (command prompt). Bạn có thể loại bỏ virus khỏi flash drive (ổ đĩa di động) bằng cửa sổ dấu nhắc lệnh. Để mở cửa sổ dấu nhắc lệnh, nhấp chuột vào “Start” (Khởi động) và gõ “cmd”. Nhấp chuột vào “cmd” hoặc “Command Prompt Window” trong danh sách kết quả và chọn “Run as Administrator” (Chạy dưới vai trò quản trị viên). Trong cửa sổ lệnh dấu nhắc: Nhập chữ cái USB và nhấn ↵ Enter. Để xác định chữ cái tương ứng với ổ USB, mở “My Computer” và xác định chữ cái được viết kế bên ổ đĩa di động.Gõdel *.lnk và nhấn ↵ Enter.Gõ attrib -s -r -h *.* /s.d/l/ và nhấn ↵ Enter.Mở flash drive. Toàn bộ tin sẽ trở lại trạng thái bình thường.4Sao lưu tập tin. Sau khi loại bỏ virus, bạn có thể định dạng ổ đĩa. Định dạng lại USB sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đang được lưu trữ trên ổ đĩa, giúp bạn làm sạch và loại bỏ virus trên thiết bị. Trước khi định dạng lại, hãy sao lưu toàn bộ tập tin trên USB. Quét toàn bộ danh mục trên pen drive và xóa những thư mục, tập tin lạ. Chuyển toàn bộ tập tin từ USB sang thư mục trên máy tính.5Định dạng lại ổ đĩa. Nhấp chuột vào “Start” và gõ “cmd” vào thanh tìm kiếm. Khởi động “Command Prompt Window”. Gõ chữ cái tương ứng với ổ đĩa và nhấn ↵ Enter. Gõ format /q /x [ĐIỀN CHỮ CÁI Ổ ĐĨA]: và nhấn ↵ Enter. Chuyển toàn bộ tập tin về lại USB.

Phương pháp số 2 Diệt virus autorun

1Tìm hiểu virus autorun. Trước kia, khi bạn cắm USB vào cổng trên máy tính, ổ đĩa sẽ tự động mở. Nếu USB của bạn bị nhiễm virus, quá trình này sẽ thực thi tập tin autorun.inf chứa virus autorun. Như vậy, khi ổ USB tự động mở, nó sẽ kích hoạt virus autorun. Hiện tại thiết bị USB không tự động mở trên Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 nữa, tức là tập tin autorun.inf sẽ không tự động thực thi. Giải pháp này sẽ bảo vệ máy tính khỏi virus.2Quét virus trên ổ đĩa. Bạn nên quét virus trên pen drive trước khi dùng. Nhấp chuột vào Start > My Computer. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa di động và chọn “Scan for Viruses”. Nếu phát hiện virus, hãy làm theo chỉ dẫn để loại bỏ virus. Nếu bạn dùng Windows RT 8.1 hoặc mới hơn, máy tính được trang bị Windows Defender. Để quét virus, mở Windows Defender. Nhấp chuột vào Settings > Advanced. Tích vào hộp thoại “Scan removable drives”. Mỗi lần tiến hành quét toàn diện, USB cũng được kiểm tra virus.một vài chương trình chống phần mềm độc hại sẽ tự động quét USB khi bạn cắm USB vào cổng trên máy tính.Nếu máy tính Windows không được trang bị chương trình diệt virus, hãy tải và cài đặt một chương trình uy tín.3Diệt virus autorun. Để loại bỏ virus khỏi ổ đĩa di động, bạn cần xóa tập tin autorun.inf và khởi động lại máy tính. Nhấp chuột vào Start > Run.Gõ “Cmd” và nhấn ↵ Enter.Trong Command Prompt Window, gõ chữ cái tương ứng với ổ đĩa và nhấn ↵ Enter.Gõ attrib -r -h -s autorun.inf và nhấn ↵ Enter.Gõ del autorun.inf và nhấn ↵ Enter.Khởi động lại máy tính sau khi hoàn thành.

Haris Shafi.

HARIS SHAFI

Tìm hiểu thêm: Phương pháp Khởi chạy tập tin BAT trên Windows: 13 Bước

HARIS SHAFI HARIS SHAFI facebook: []

Lời khuyên

Nhớ quét máy tính sau khi thực hiện những bước trên vì máy tính có thể chuyển từ thiết bị lưu trữ USB sang ổ đĩa chính.Thử quét toàn bộ tập tin bạn muốn sao chép sang máy tính xem chúng có an toàn và không bị nhiễm virus. Nếu bức ảnh bạn thích bị nhiễm virus, hãy in ảnh ra trước khi xóa, sau đó quét lại sang máy tính. Bạn sẽ thấy biết ơn chính mình.

Cảnh báo

Mọi tập tin bạn sao chép đều có thể bị nhiễm virus, nếu không thể để mất tài liệu hay ảnh bị nhiễm virus, hãy in ra và sau đó quét vào máy tính.