Công Nghệ

Phương pháp Siri gọi tên bạn: 9 Bước Tainghetrothinh

Theo mặc định, Siri sẽ gọi người dùng bằng tên. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu Siri dùng biệt danh hoặc tên mà bạn tự thêm. Ngoài ra, bạn còn có thể khắc phục cách mà Siri phát âm tên. Lưu ý: Siri chưa có phiên bản tiếng Việt, vì vậy bạn cần dùng tiếng Anh.

những bước

Phần 1Phần 1 Đổi tên mà Siri gọi bạn

1Thiết lập thông tin liên lạc cá nhân. Siri sẽ gọi bạn bằng tên bất kỳ mà bạn đặt trong liên lạc cá nhân. Có thể bạn chưa thiết lập thông tin này, nhưng bạn có thể thêm vào thông qua ứng dụng Settings (Cài đặt). Mở ứng dụng Settings và chọn “Mail, Contacts, Calendars” (Mail, danh bạ, lịch).Cuộn xuống và nhấn vào “My Info” (Thông tin của tôi).Chọn thông tin liên lạc cá nhân, hoặc tạo ngay nếu bạn chưa có.2Thay đổi liên hệ cá nhân của bạn để đổi tên mà Siri gọi. Theo mặc định, Siri sẽ gọi bạn bằng tên nằm trong tập tin liên lạc cá nhân. Việc thay đổi thông tin liên lạc cá nhân sẽ thay đổi cách mà Siri gọi bạn. Mở ứng dụng Contacts (Danh bạ).Chọn liên hệ cá nhân của bạn và nhấn “Edit” (Chỉnh sửa).Đổi tên mà bạn muốn Siri sẽ gọi mình.3Yêu cầu Siri gọi bạn bằng biệt danh. Bạn có thể yêu cầu Siri gọi bạn bằng tên khác nếu muốn.Mở Siri bằng cách nhấn và giữ phím Home.Nói “From now on, call me tên.” Siri sẽ xác nhận tên mới của bạn. Điều này sẽ thay đổi mục “nickname” (biệt danh) trong liên hệ cá nhân

Phần 2Phần 2 Sửa cách phát âm của Siri

1Mở ứng dụng Contacts. Nếu Siri phát âm sai tên bạn/liên hệ khác, bạn có thể thay đổi điều này. 2Nhấn vào liên hệ mà bạn muốn sửa cách phát âm. Đây có thể là bất cứ ai trong danh bạ, bao gồm cả bạn. 3Nhấn vào nút “Edit”. Điều này cho phép bạn thay đổi chi tiết của liên hệ. 4Cuộn xuống và nhấn vào “add field” (thêm trường). Điều này cho phép bạn chọn trường mới cho liên hệ. 5Chọn “Phonetic First Name” (Phiên âm tên) để thay đổi cách phát âm tên của liên hệ. Bạn cũng có thể chọn “Phonetic Middle Name” (Phiên âm tên đệm) hoặc “Phonetic Last Name” (Phiên âm họ) nếu muốn thay đổi cách phát âm của những thành tố này. 6Nhập vào đánh vần phát âm cho tên. Nhập tên theo cách này sẽ giúp Siri phát âm chính xác. Ví dụ, bạn có thể đánh vần “Margot” là “Margoh.”

Cảnh báo

Tốt nhất bạn nên nói “From now on…” trước khi yêu cầu Siri gọi bạn bằng tên cụ thể, nếu không, Siri có thể hiểu lầm đây là lệnh gọi cho ai đó trong danh bạ.

Tìm hiểu thêm: Đăng video YouTube lên Facebook Tainghetrothinh