Công Nghệ

Phương pháp Thay đổi hình nền Google: 12 Bước Tainghetrothinh

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách thay đổi hình nền của trình duyệt Google Chrome. Nếu dùng trình duyệt Google Chrome phiên bản mới, bạn có thể dùng thực đơn Cài đặt (Settings) của trang New Tab (Tab mới) để tải ảnh lên hoặc chọn ảnh từ thư viện của Google. Bạn cũng có thể thêm chủ đề cho Google Chrome từ thực đơn Cài đặt của trình duyệt.

những bước

Phương pháp số 1 dùng trang New Tab

1Mở {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/c/cd/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/c/cd/Android7chrome.png/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”} Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng Chrome. Biểu tượng này trông giống như một quả bóng màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh biển. Nếu chưa cập nhật phiên bản Chrome mới nhất, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải, sau đó chọn Help (Trợ giúp), nhấp vào About Google Chrome (giới thiệu về Google Chrome), nhấp vào Update (Cập nhật) và nhấp vào Relaunch (Khởi động lại) khi được yêu cầu trước khi tiếp tục.2Mở một tab mới nếu cần. Nếu Google Chrome không ở trang New Tab (Tab mới), bạn hãy mở một tab mới bằng cách nhấp vào biểu tượng ở phía bên phải của tab ngoài cùng bên phải trên đầu cửa sổ trình duyệt. 3Nhấp vào biểu tượng “Settings” (Cài đặt) {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/6/68/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/6/68/Android7settings.png/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}. Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải của trang. Một thực đơn pop-up sẽ hiển thị. 4Nhấp vào Upload an image (Tải ảnh lên). Tùy chọn này nằm trong thực đơn pop-up. Cửa sổ tập tin File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ hiển thị. Bạn cũng có thể nhấp vào Chrome backgrounds (Nền trong Chrome) trong thực đơn nếu muốn dùng một hình nền chính thức của Chrome.5Chọn một hình ảnh. Bạn sẽ đi đến vị trí tập tin có chứa hình ảnh mà mình muốn tải lên, sau đó nhấp chuột một lần vào hình ảnh để chọn. Nếu dùng thực đơn Chrome backgrounds (Nền trong Chrome), bạn chỉ cần nhấp chuột một lần vào hình ảnh muốn chọn.6Nhấp vào Open (Mở). Tùy chọn này nằm ở cuối cửa sổ tập tin. Thao tác này sẽ thêm hình ảnh được chọn vào nền của trang New Tab. Nếu dùng hình ảnh từ Chrome backgrounds, bạn sẽ nhấp vào nút Done (Xong) ở cuối cửa sổ

Phương pháp số 2 Thêm chủ đề

1Mở {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/c/cd/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/c/cd/Android7chrome.png/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”} Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng Chrome. Biểu tượng này trông giống như một quả bóng màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh biển. 2Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của cửa sổ Chrome. Một thực đơn thả xuống sẽ hiển thị. 3Nhấp vào Settings (Cài đặt) trong thực đơn thả xuống. Trang Cài đặt sẽ được mở ra. 4Kéo xuống và nhấp vào Themes (Chủ đề). Tùy chọn này nằm ở trên cùng trong nhóm tùy chọn “Appearance” (Hình thức). 5Chọn một chủ đề cho hình nền. Bạn sẽ duyệt qua danh sách những chủ đề cho đến khi tim được chủ đề yêu thích, sau đó nhấp chuột vào tên chủ đề đó để chọn. 6Nhấp vào nút Add to Chrome (Thêm vào Chrome). Nút màu xanh biển này nằm ở đầu trang chủ đề. Chủ đề đã chọn sẽ được cài đặt vào trình duyệt; bạn chọn chủ đề nào thì phía trên cửa sổ trình duyệt Chrome sẽ thay đổi và hiển thị một phần của chủ đề đó. Nếu phía trên cửa sổ Chrome không thay đổi, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải tab ngoài cùng để mở một tab mới. Bạn sẽ thấy chủ đề đã chọn hiển thị ở đây

Lời khuyên

Bạn có thể tự tạo ra chủ đề của riêng mình nếu không thích những chủ đề trong cửa hàng Chrome trực tuyến.

Tìm hiểu thêm: Thay đổi đầu vào trên TV LG khi không có điều khiển từ xa

Cảnh báo

Nếu dùng Chrome trên máy tính của công ty hoặc trường học thì có thể bạn sẽ không thay đổi được hình nền hay chủ đề do quyền quản lý bị giới hạn.