Công Nghệ

Phương pháp Thay đổi ngôn ngữ của bàn phím trên Samsung Galaxy: 8 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách thêm nhiều tùy chọn ngôn ngữ vào bàn phím Samsung Galaxy.

những bước

1Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên Galaxy. Tìm và nhấn vào biểu tượng {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/e/ed/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/e/ed/Android7settingsapp.png/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”} trên menu Apps (Ứng dụng) để mở Settings (Cài đặt). Ngoài ra, bạn có thể trượt thanh thông báo từ phía trên màn hình xuống và nhấn vào biểu tượng {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/6/68/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/6/68/Android7settings.png/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”} ở phía trên bên phải.2Cuộn xuống và nhấn General management (Quản lý chung). Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở cuối menu. 3Nhấn Language and input (Ngôn ngữ và bàn phím). Thao tác này sẽ mở cài đặt ngôn ngữ và bàn phím của Galaxy. 4Nhấn Virtual keyboard (Bàn phím trên màn hình/ Bàn phím ảo). Một danh sách tất cả những ứng dụng bàn phím có sẵn sẽ được hiển thị. 5Nhấn Samsung keyboard (Bàn phím Samsung). Thao tác này sẽ mở cài đặt bàn phím Samsung mặc định. 6Nhấn Languages and types (Ngôn ngữ và loại). Thao tác này sẽ liệt kê tất cả những tùy chọn ngôn ngữ có sẵn. 7Nhấn nút Add input languages (Thêm ngôn ngữ nhập). Tùy chọn này nằm bên cạnh biểu tượng “+” màu xanh lá ở cuối danh sách những ngôn ngữ hiện có. Tùy vào phiên bản Android mà nút này cũng có thể được gắn nhãn là Manage input languages (Quản lý ngôn ngữ nhập).8Trượt bất kỳ nút chuyển đổi ngôn ngữ sang vị trí bật {“smallUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images_en/2/28/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https://www.TaiNgheTroThinh.com/images/thumb/2/28/Android7switchon.png/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}. Khi bật một ngôn ngữ trên menu này, bạn sẽ có thể chuyển bàn phím của mình sang ngôn ngữ đó trong bất kỳ ứng dụng nào

Lời khuyên

Bạn có thể chuyển đổi bàn phím qua lại tất cả những ngôn ngữ có sẵn trong bất kỳ ứng dụng nhắn tin hoặc nhập liệu. Để thực hiện việc này, hãy chạm và giữ nút ngôn ngữ ở cuối bàn phím và vuốt nó sang ngôn ngữ bạn muốn.