Công Nghệ

Phương pháp Xóa những tệp tải xuống trên Android: 5 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa những tệp đã được tải xuống và lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị Android.

những bước

1Mở khay ứng dụng. Trên hầu hết những phiên bản Android, ứng dụng này có biểu tượng ma trận những dấu chấm, nằm dọc bên dưới màn hình. Nhấn vào biểu tượng để mở khay ứng dụng. 2Nhấn vào Downloads (Tải xuống) nằm trong số những ứng dụng hiển thị, thường được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.một vài phiên bản Android không có ứng dụng “Downloads”. Trong trường hợp này, bạn cần mở trình quản lý tập tin như Files (Tập tin) hoặc My Files (Tập tin Của tôi) rồi nhấn vào Downloads.3Nhấn vào và giữ trên một file cần xóa.Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ “Select” (Chọn); để chọn thêm tập tin, bạn chỉ cần nhấn vào tập tin đó.4Nhấn vào biểu tượng “Delete” có hình thùng rác với chữ “DELETE” hoặc “XÓA” nằm đầu hoặc cuối màn hình.5Nhấn vào DELETE để xác nhận rằng bạn muốn xóa những tập tin đã tải xuống khỏi thiết bị.Trong một vài phiên bản Android, hộp thoại có thể yêu cầu bạn nhấn OK