Máy Trợ Thính Không Tiếng Ồn Hoki BTE-05

7,580,000

Máy Trợ Thính Không Tiếng Ồn Hoki BTE-05 đại diện cho sự tiên tiến trong công nghệ hỗ trợ thính, với khả năng độc đáo loại bỏ toàn bộ âm nền và giảm tối đa tiếng ồn môi trường. Thiết bị này không chỉ là công cụ hỗ trợ thính lực mạnh mẽ mà còn tạo ra một trải nghiệm nghe tinh tế và linh hoạt…