Monthly Archives: Tháng Mười Một 2023

Lợi ích của việc sử dụng máy trợ thính

Người mắc chứng nghe kém hoặc suy giảm thính lực thường mất tự tin, e [...]

Những quan điểm sai lầm về máy trợ thính

Nghe kém, suy giảm thính lực khiến nhiều người không khỏi lo lắng, làm giảm [...]