Cập nhật Adobe Flash Player Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách cập nhật Adobe Flash Player trên máy tính hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux. Mặc dù Adobe Flash Player thường tự động cập nhật chương trình nếu bạn đã cài đặt theo thiết lập mặc định, nhưng bạn vẫn có thể kiểm tra và cài đặt phiên bản cập nhật (nếu có).

những bước

Phương pháp số 1 Trên hệ điều hành Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows bên dưới góc trái màn hình. 2Mở Control Panel. Gõ control panel, sau đó nhấp vào biểu tượng Control Panel màu xanh dương ở phía trên trình đơn Start.3Nhấp vào khung lựa chọn “View by” (Xem theo) ở phía trên góc phải cửa sổ Control Panel để xem danh sách lựa chọn.4Nhấp vào Large icons (Biểu tượng cỡ to) trong danh sách lựa chọn.5Nhấp vào Flash Player (32-bit) với biểu tượng chữ “f” màu trắng trên nền màu nâu đỏ ở giữa cửa sổ để mở cửa sổ Flash Player.Có lẽ bạn phải chờ khoảng 30 giây trước khi lựa chọn này hiển thị trong cửa sổ Control Panel.6Nhấp vào thẻ Updates (Cập nhật) ở phía trên cửa sổ.7Kiểm tra số hiệu của phiên bản hiện tại. Bạn sẽ thấy một dải số ở bên phải tiêu đề “PPAPI Plug-In Version” – đó là số hiệu của phiên bản Flash Player mà bạn đang dùng. Từ tháng 10 năm 2018, phiên bản mới nhất của Adobe Flash là 31.0.0.122.8Nhấp vào Check Now (Kiểm tra ngay) ở bên trái cửa sổ. Thao tác này sẽ tự bật trình duyệt của máy tính để hiển thị trang thông tin với những phiên bản của Adobe Flash Player; bạn sẽ thấy bảng thông tin với nhiều trình duyệt khác nhau và số hiệu của những phiên bản hiển thị tại đây.9Kiểm tra phiên bản dành cho trình duyệt của bạn. Tìm tên trình duyệt của bạn trong cột “Browser” (Trình duyệt), sau đó tìm phiên bản ở bên phải tên trình duyệt. Nếu số hiệu của phiên bản tại đây lớn hơn số hiệu tìm thấy trong trình đơn Flash Player của máy tính, bạn có thể tiến hành cập nhật Flash Player. Nếu số hiệu bên cạnh tên của trình duyệt giống với số hiệu tìm thấy trong trình đơn Flash Player, bạn không cần cập nhật chương trình.Nếu Flash Player mà bạn đang dùng là phiên bản cũ, bạn tiếp tục thực hiện bước sau đây.10Nhấp vào đường dẫn Player Download Center (Trung tâm tải chương trình. Đường dẫn này nằm trong đoạn hai của phần thông tin ngay phía trên bảng biểu, và màn hình sẽ hiển thị một trang mới (hoặc truy cập https://get.adobe.com/flashplayer/).11Không đánh dấu vào những ô tại cột “Optional offers” (những lựa chọn khác).12Nhấp vào Install now (Cài đặt ngay) ở bên dưới góc phải.13Nhấp đúp vào tập tin cài đặt Flash Player vừa tải về.14Thực hiện theo chỉ dẫn cài đặt trên màn hình. Khởi động lại trình duyệt khi được yêu cầu

Phương pháp số 2 Trên hệ điều hành Mac

1Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.2Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống) trong danh sách lựa chọn để mở cửa sổ này.3Nhấp vào Flash Player trong cửa sổ System Preferences để mở cửa sổ Flash Player.4Nhấp vào thẻ Updates (Cập nhật) ở phía trên cửa sổ Flash Player.5Xem số hiệu của phiên bản hiện tại. Bạn sẽ thấy một dải số ở bên phải tiêu đề “NPAPI Plug-in version”; đây là số hiệu của phiên bản Flash Player mà bạn vừa cài đặt. Từ tháng 10 năm 2018, phiên bản mới nhất của Adobe Flash là 31.0.0.122.6Nhấp vào Check Now (Kiểm tra ngay) bên trái cửa sổ. Thao tác này sẽ tự bật trình duyệt mặc định của máy Mac để hiển thị trang thông tin với những phiên bản của Adobe Flash Player; bạn sẽ thấy bảng thông tin với nhiều trình duyệt khác nhau và số hiệu của những phiên bản hiển thị tại đây.7Kiểm tra phiên bản dành cho trình duyệt của bạn. Tìm tên trình duyệt của bạn trong cột “Browser” (Trình duyệt), sau đó xem số hiệu phiên bản ở bên phải tên trình duyệt. Nếu số hiệu của phiên bản tại đây lớn hơn số hiệu tìm thấy trong trình đơn Flash Player, bạn có thể tiến hành cập nhật Flash Player. Nếu số hiệu bên cạnh tên của trình duyệt giống với số hiệu tìm thấy trong trình đơn Flash Player, bạn không cần cập nhật chương trình.Nếu đã xác định được số hiệu của phiên bản Adobe Flash mới nhất lớn hơn số hiệu của phiên bản mà bạn đang dùng, bạn thực hiện thêm bước tiếp theo.8Nhấp vào đường dẫn Player Download Center (Trung tâm tải chương trình. Đường dẫn này nằm trong đoạn hai của phần thông tin ngay phía trên bảng biểu và màn hình sẽ hiển thị một trang mới (hoặc truy cập https://get.adobe.com/flashplayer/).9Không đánh dấu vào những ô tại cột “Optional offers” (những lựa chọn khác)10Nhấp vào Install now (Cài đặt ngay) ở bên dưới góc phải.11Nhấp đúp vào tập tin cài đặt Flash Player vừa tải về.12Nhấp đúp vào biểu tượng Flash Player trong cửa sổ đang mở.13Thực hiện theo chỉ dẫn cài đặt trên màn hình. Khởi động lại trình duyệt khi được yêu cầu

Phương pháp số 3 Trên hệ điều hành Linux

1Tìm hiểu cách cài đặt Flash Player trên hệ điều hành Linux. Mặc dù cách hiệu quả nhất trên hệ điều hành Windows và Mac là kiểm tra phiên bản Flash Player của bạn trước khi cập nhật, nhưng cách nhanh nhất và đơn giản nhất để cập nhật Flash Player trên Linux là dùng Terminal để yêu cầu việc cài mới chương trình.2Mở Terminal. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Terminal với biểu tượng hộp đen và ký hiệu “&gt
;_” màu trắng trên hầu hết phiên bản của hệ điều hành Linux. Bạn cũng có thể ấn Alt+Ctrl+T để mở Terminal.3Nhập lệnh cập nhật. Gõ lệnh sau và ấn ↵ Enter: sudo apt-get install flashplugin-installer 4Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản, sau đó ấn ↵ Enter. Bạn sẽ không thấy những ký tự hiển thị trên Terminal trong lúc gõ.5Xác nhận việc cài đặt khi được yêu cầu. Gõ Y và ấn ↵ Enter. Thao tác này cho phép phiên bản mới nhất của Flash Player ghi đè lên cài đặt trước đó.6Chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Khi bạn thấy tên người dùng hiển thị ở bên dưới cửa sổ Terminal thêm một lần nữa, Flash Player đã được cập nhật thành công. Nếu chưa có phiên bản cập nhật, bạn sẽ cài phiên bản Flash Player giống với phiên bản hiện tại trên máy tính

Lời khuyên

Bạn sẽ cần đăng nhập dưới tên người quản trị hoặc người dùng có quyền cài đặt phần mềm để cập nhật Adobe Flash trên máy tính của mình.

Cảnh báo

một vài trình duyệt không hỗ trợ Adobe Flash Player, nên bạn cần bật Flash Player trước khi dùng.