Cập nhật Outlook trên PC hoặc Mac Tainghetrothinh

Cập nhật Outlook trên PC hoặc Mac Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tải và cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất của Microsoft Outlook bằng máy tính để bàn.

những bước

Phương pháp số 1 Với Outlook 2013 hoặc 2016 trên Windows

1Mở Microsoft Outlook trên máy tính. Outlook có biểu tượng chữ “O” và phong thư. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong trình đơn Start. 2Nhấp vào thẻ File (Tập tin) ở góc trên bên trái cửa sổ ứng dụng Outlook. những tùy chọn tập tin sẽ mở ra trong trình đơn mới. 3Nhấp vào Account (Tài khoản) trong trình đơn File. Thông tin về phần mềm và tài khoản của bạn sẽ hiện ra trên trang mới. Trên một vài phiên bản, tùy chọn này có thể tên là Office Account.4Nhấp vào nút Update Options (Tùy chọn cập nhật) nằm bên dưới tiêu đề Product Information (Thông tin sản phẩm). Phần Product Information sẽ hiển thị chi tiết về phần mềm. Một trình đơn với những công cụ cập nhật sẽ thả xuống. 5Nhấp vào Update Now (Cập nhật ngây bây giờ) trên trình đơn. Tùy chọn này sẽ kiểm tra những bản cập nhật khả dụng trên mạng và cài đặt phiên bản mới nhất cho máy tính. Nếu không thấy tùy chọn này ở đây, bạn cần nhấp vào Enable Updates (Kích hoạt những bản cập nhật) trước. Nút Update Now sẽ hiện ra ngay trong trình đơn

Phương pháp số 2 Với Outlook 2010 trên Windows

1Mở Microsoft Outlook trên máy tính. Outlook có biểu tượng chữ “O” và phong thư. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong trình đơn Start. 2Nhấp vào thẻ File ở góc trên bên trái cửa sổ ứng dụng Outlook.3Nhấp vào Help (Trợ giúp) trong trình đơn File. Mục này nằm bên trái, bạn có thể nhấp hoặc di chuột lên đó để xem những tùy chọn. 4Nhấp vào Check for Updates trong trình đơn Help. những bản cập nhật có sẵn sẽ được kiểm tra và tùy chọn phát hành gần nhất sẽ được tải về máy tính. Trên một vài phiên bản, tùy chọn này có thể tên là Install Updates.Bạn cần chắc chắn rằng PC đã được cập nhật trước khi cập nhật Outlook 2010. Nếu hệ điều hành Windows chưa được cập nhật, bạn sẽ được chuyển hướng đến website Microsoft

Phương pháp số 3 Với Outlook trên Mac

1Mở Microsoft Outlook trên máy tính. Outlook có biểu tượng chữ “O” và phong thư. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong thư mục Applications. 2Nhấp vào thẻ Help nằm cạnh Window trong thanh trình đơn đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào Check for Updates. Trình cài đặt Microsoft AutoUpdate wizard sẽ hiện ra trong cửa sổ bật lên. 4Chọn Manually (Theo cách thủ công) trên cửa sổ AutoUpdate. Tùy chọn này sẽ cho phép bạn tự kiểm tra những bản cập nhật mà không cần lên lịch định kỳ tự động kiểm tra cập nhật. Hoặc bạn có thể chọn Automatically (Tự động) ở đây, sau đó chọn Daily (Hàng ngày), Weekly (Hàng tuần) hoặc Monthly (Hàng tháng). Bằng cách này, Outlook sẽ tự động kiểm tra những bản cập nhật mới trong tương lai.5Nhấp vào nút Check for Updates nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ AutoUpdate. Hệ thống sẽ kiểm tra xem có bản cập nhật khả dụng chưa. Nếu Outlook tìm thấy bản cập nhật khả dụng, bạn sẽ được nhắc cài đặt hoặc bỏ qua.Nếu không có tùy chọn nào thì thông báo sẽ bật lên. Hãy nhấp vào OK để đóng lại

Cảnh báo

Máy tính cần kết nối mạng Internet để kiểm tra và cập nhật Outlook.