Chặn (Block) Số điện thoại trên iPhone Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách chặn cuộc gọi từ những số vô danh hoặc số liên hệ trên iPhone.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Settings (Cài đặt)

1Mở Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) và thường hiển thị trên màn hình chính.2Chạm vào Phone (Điện thoại). Ứng dụng này thường cùng nhóm với những ứng dụng Apple khác như Mail và Notes (Ghi chú). 3Chạm vào Call Blocking & Identification (Chặn cuộc gọi & ID) trong phần “CUỘC GỌI” của trình đơn.Danh sách toàn bộ những số liên hệ và số vô danh mà bạn đã chặn trước đó sẽ hiển thị.4Kéo xuống dưới danh sách và chọn Block Contact (Chặn liên hệ) ở cuối màn hình.Nếu danh sách người gọi bị chặn vượt quá màn hình, bạn sẽ phải kéo xuống bên dưới.5Chọn số liên hệ cần chặn. Bạn sẽ thực hiện bằng cách chạm vào tên của người mà mình muốn chặn. Như vậy, số này sẽ không thể liên lạc với iPhone của bạn bằng cuộc gọi, FaceTime hoặc tin nhắn. Lặp lại hai bước trước cho toàn bộ số vô danh hoặc số liên hệ mà bạn muốn chặn.Bạn có thể bỏ chặn những số từ trình đơn này bằng cách chạm vào Edit (Chỉnh sửa) ở phía trên góc phải màn hình và chọn số

Phương pháp số 2 dùng ứng dụng Phone (Điện thoại)

1Mở ứng dụng Phone (Điện thoại) màu xanh lá có biểu tượng điện thoại màu trắng, thường hiển thị trên màn hình chính.2Chạm vào Recents (Gần đây) với biểu tượng đồng hồ ở bên dưới góc trái màn hình.3Chạm vào bên cạnh số mà bạn muốn chặn ở bên phải màn hình.4Kéo xuống bên dưới màn hình và chạm vào Block this Caller (Chặn người gọi này) ở cuối trình đơn.5Chạm vào Block Contact (Chặn liên hệ). Bây giờ, những cuộc gọi từ số này sẽ không thể liên lạc với iPhone của bạn

Phương pháp số 3 Chặn toàn bộ cuộc gọi

1Mở Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️), thường hiển thị trên màn hình chính.2Chạm vào Do Not Disturb (Không làm phiền) trong phần ở gần phía trên trình đơn, bên cạnh biểu tượng mặt trăng trên nền màu tím.3Chạm vào Allow Calls From (Cho phép cuộc gọi từ) ở khoảng giữa màn hình.4Chạm vào No One (Không có người nào) để chặn toàn bộ cuộc gọi đến điện thoại của bạn.Chạm vào Favorites (Mục ưa thích) để chặn cuộc gọi từ mọi người ngoại trừ những người trong danh sách “Favorites”.Chạm vào Everyone (Mọi người) để cho phép cuộc cuộc từ bất kỳ ai.5Vuốt bất kỳ màn hình nào từ dưới lên để mở Control Center (Trung tâm kiểm soát).6Chạm vào biểu tượng mặt trăng khuyết trong hình tròn ở phía trên góc phải Control Center. Bây giờ, những cuộc gọi sẽ bị chặn ngoại trừ nhóm mà bạn đã chọn

Lời khuyên

Đặt chế độ im lặng cho số mà bạn muốn chặn cũng là một Phương pháp chặn cuộc gọi.