Chặn chuyển hướng trang web Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách ngăn trang không mong muốn mở ra khi bạn nhấp vào liên kết nào đó. Bạn có thể chặn chuyển hướng trang web trên máy tính theo những cách khác nhau thông qua Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari, nhưng bạn sẽ không thể tiến hành với trình duyệt web phiên bản di động. Lưu ý: thao tác này tuy cải thiện khả năng phát hiện chuyển hướng của trình duyệt nhưng không phải lúc nào những chương trình cũng có thể ngăn chặn kịp thời.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Google Chrome

1Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ứng dụng có biểu tượng quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. 2Cập nhật Google Chrome. Nhấp vào nút ⋮ ở góc trên bên phải cửa sổ, chọn Help (Trợ giúp) và nhấp vào About Google Chrome (Về Google Chrome) để kiểm tra bản cập nhật. Nếu có phiên bản mới, trình duyệt sẽ tự động cài đặt và sau đó bạn cần khởi động lại Chrome.

Kể từ Chrome phiên bản 65, bất kỳ trang được chuyển hướng nào cũng sẽ tự động bị chặn trên trình duyệt Chrome; tính năng bảo vệ này được bật sẵn, trừ khi bạn chủ động vô hiệu hóa.

3Nhấp vào dấu ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 4Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này ở gần cuối trình đơn. 5Cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm cuối trang. Nhiều tùy chọn hơn nữa sẽ hiện ra bên dưới. 6Cuộn xuống đến phần “Privacy and security” (Bảo mật và riêng tư). Đây là mục đầu tiên nằm bên dưới nút Advanced. 7Nhấp vào công tắc “Protect you and your device from dangerous sites” (Bảo vệ bạn và thiết bị khỏi những trang nguy hiểm) màu xám {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d5\/Android7switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Android7switchoff.png\/35px-Android7switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tính năng bảo vệ phần mềm độc hại của Google Chrome sẽ được kích hoạt. Nếu công tắc này đã là màu xanh nghĩa là Chrome đang chặn chuyển hướng trang web.8dùng tiện ích mở rộng. Nếu tùy chọn chống phần mềm độc hại của Chrome đã được bật mà bạn vẫn bị chuyển hướng trang, hãy dùng tiện ích mở rộng “Skip Redirect”. Để cài đặt, bạn: Truy cập trang tiện ích mở rộng Skip Redirect.Nhấp vào ADD TO CHROME (Thêm vào Chrome).Nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) khi hiện ra.9Khởi động lại Google Chrome. Tiện ích mở rộng sẽ hoạt động. Skip Redirect sẽ bỏ qua hầu hết những trang chuyển hướng và đưa bạn đến với trang đích. Nếu trang cần chuyển hướng mở ra trên tab hiện tại còn liên kết hoặc kết quả tìm kiếm của bạn được mở ra trong tab khác, Skip Redirect vẫn giữ cho tab kết quả hiển thị, đồng thời mở tab dưới nền

Phương pháp số 2 Trên Firefox

1Mở Firefox. Ứng dụng có biểu tượng chú cáo màu cam quấn quanh quả cầu màu xanh. 2Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Options (Tùy chọn) nằm trong trình đơn thả xuống.Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chỉnh).4Nhấp vào Privacy & Security (Riêng tư & bảo mật). Thẻ này nằm bên trái cửa sổ (Windows) hoặc phía trên cùng cửa sổ (Mac). 5Cuộn xuống đến phần “Permissions” (Quyền). Bỏ qua bước này nếu bạn dùng máy tính Mac. 6Tích vào ô “Block pop-up windows” (Chặn cửa sổ bật lên). Firefox sẽ chặn cửa sổ bật lên khi chuyển hướng. Nếu ô vừa rồi đã được đánh dấu, bạn có thể bỏ qua bước này.7Cuộn xuống đến phần “Security” (Bảo mật). Bỏ qua bước này trên máy tính Mac. 8Tích vào ô “Block dangerous and deceptive content” (Chặn nội dung lừa đảo hoặc nguy hiểm). Tính năng này sẽ ngăn trình duyệt chuyển hướng đến những trang độc hại trong khi một vài trang vô hại vẫn được thông qua. Nếu ô vừa rồi đã được đánh dấu, bạn có thể bỏ qua bước này.9dùng tiện ích mở rộng. Nếu bạn đã bật tính năng bảo vệ thích hợp mà vẫn bị chuyển hướng trang không mong muốn, hãy dùng tiện ích mở rộng “Skip Redirect” để ngăn chặn tình trạng này. Để cài đặt, bạn: Truy cập trang tiện ích mở rộng Skip Redirect.Nhấp vào Add to Firefox (Thêm vào Firefox)Nhấp vào Add (Thêm) khi hiện ra.Nhấp vào Restart Now (Khởi động lại) khi được nhắc.10dùng tiện ích mở rộng Skip Redirect. Khi Firefox khởi động lại, tiện ích mở rộng sẽ được kích hoạt. Skip Redirect sẽ bỏ qua hầu hết những trang được chuyển hướng và mở ra trang đích cho bạn. Nếu trang cần chuyển hướng mở ra trên tab hiện tại còn liên kết hoặc kết quả tìm kiếm của bạn được mở ra trong tab khác, Skip Redirect vẫn giữ cho tab kết quả hiển thị, đồng thời mở tab dưới nền

Phương pháp số 3 Trên Microsoft Edge

1Mở Microsoft Edge với biểu tượng chữ “e” màu xanh dương đậm.2Nhấp vào dấu ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào tùy chọn Settings ở cuối trình đơn thả xuống. Cửa sổ Settings sẽ bật ra bên phải trang. 4Cuộn xuống và nhấp vào View advanced settings (Chế độ xem nâng cao). Tùy chọn nằm cuối cửa sổ bật ra. 5Cuộn xuống đến cuối trình đơn. Bạn sẽ tìm tùy chọn chặn nội dung độc hại bao gồm ngăn trình duyệt chuyển hướng đến những trang độc hại. 6Nhấp vào công tắc “Help protect me from malicious sites and downloads” (Bảo vệ tôi khỏi những trang và tập tin tải xuống độc hại) màu xám {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1f\/Windows10switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1f\/Windows10switchoff.png\/57px-Windows10switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0a\/Windows10switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Windows10switchon.png\/57px-Windows10switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:218,”bigWidth”:57,”bigHeight”:27,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, lúc này tính năng diệt vi-rút của Microsoft Edge sẽ được kích hoạt. Nếu công tắc trên đang là màu xanh, bạn có thể bỏ qua bước này.Tính năng này không chặn toàn bộ trang được chuyển hướng mà sẽ chỉ chặn những trang tiềm ẩn khả năng độc hại.7Khởi động lại Microsoft Edge. Thay đổi của bạn sẽ được áp dụng sau khi Microsoft Edge khởi động lại

Phương pháp số 4 Trên Internet Explorer

1Mở Internet Explorer. Ứng dụng có biểu tượng chữ “e” màu xanh nhạt với dải băng vàng quấn quanh. 2Mở phần Settings của Internet Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet). Mục này nằm gần cuối trình đơn thả xuống. Cửa sổ Internet Options sẽ mở ra ngay sau đó. 4Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm bên phải hàng thẻ ở đầu cửa sổ Internet Options. 5Cuộn xuống đến cuối cửa sổ. Cuộn xuống cuối trên khung nằm giữa trang Advanced. 6Tích vào ô “Use SSL 3.0″ nằm gần cuối nhóm tùy chọn “Security”.7Nhấp vào Apply (Áp dụng). Tác vụ này nằm cuối cửa sổ. 8Nhấp vào OK nằm cuối cửa sổ. Cửa sổ Internet Options sẽ đóng lại. 9Khởi động lại Internet Explorer. Sau khi khởi động lại, Internet Explorer sẽ chặn chuyển hướng đến những trang độc hại và nghi ngờ độc hại

Phương pháp 5 Trên Safari

1Mở Safari. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng Safari hình la bàn màu xanh nằm trong thanh Dock của máy tính Mac. 2Nhấp vào Safari. Mục trình đơn này ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào tùy chọn Preferences… ở gần đầu trình đơn thả xuống Safari.4Nhấp vào thẻ Security ở đầu cửa sổ Preferences.5Tích vào “Warn when visiting a fraudulent website” (Cảnh báo khi truy cập trang web lừa đảo). Tùy chọn này nằm đầu cửa sổ. Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.6Tích vào ô “Block pop-up windows”. Tùy chọn này nằm cách ô “Warn when visiting a fraudulent website” vài dòng về phía dưới. Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.7Khởi động lại Safari. Sau khi khởi động lại, thiết lập sẽ được bổ sung vào trình duyệt. Từ bây giờ, Safari sẽ chặn phần lớn những trang chuyển hướng không mong muốn

Lời khuyên

Phần mềm trên máy tính hoặc trình duyệt cũng có thể gây ra tình trạng chuyển hướng không mong muốn. Hãy thử quét vi-rút trên máy tính, đồng thời xóa tiện ích mở rộng và trình cắm bổ sung trên trình duyệt để xóa hết phần mềm độc hại có khả năng gây chuyển hướng.Hầu hết trình duyệt đều có tùy chọn tiếp tục chuyển hướng đến trang nếu quá trình chuyển hướng bị chặn.

Cảnh báo

Những phương pháp trên không thể bảo đảm sẽ chặn được 100% những trang chuyển hướng.