Chặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách chặn và bỏ chặn người dùng Instagram. Bạn có thể thực hiện cả hai thao tác này trên ứng dụng Instagram dành cho điện thoại và website Instagram. Nếu bạn vẫn bị quấy rối bởi người đã bị chặn nhưng vẫn tiếp tục tạo thêm nhiều tài khoản mới, hãy báo cáo với Instagram và thiết lập tài khoản riêng tư. Bạn không thể tự bỏ chặn tài khoản của mình khỏi danh sách chặn của người dùng khác.

những bước

Phương pháp số 1 Chặn người dùng bằng điện thoại

1Mở Instagram bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng máy ảnh nhiều màu. Thao tác này sẽ mở trang chủ Instagram của bạn nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản. Nếu chưa đăng nhập Instagram, bạn nhập tên người dùng (hoặc địa chỉ email/số điện thoại) để đăng nhập.2Đi đến hồ sơ của người muốn chặn. Kéo xuống trang chủ đến khi bạn tìm thấy người dùng muốn chặn và chạm vào ảnh đại diện của họ. Bạn cũng có thể chạm vào Tìm kiếm (Search) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở bên dưới màn hình và gõ tên hoặc tên người dùng để tìm hồ sơ của họ.3Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở trình đơn.Trên Android, bạn chạm vào .4Chạm vào Chặn (Block) trong trình đơn.5Chạm vào Chặn khi được hỏi. Thao tác này sẽ thêm người dùng đó vào danh sách “Người dùng bị chặn” (Blocked list) của bạn; điều đó có nghĩa là họ sẽ không thấy hồ sơ hoặc bình luận của bạn. Trên Android, bạn chạm vào Vâng, tôi chắc chắn khi được hỏi

Phương pháp số 2 Bỏ chặn người dùng bằng điện thoại

1Mở Instagram bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng máy ảnh nhiều màu. Thao tác này sẽ mở trang chủ Instagram của bạn nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản. Nếu chưa đăng nhập Instagram, bạn nhập tên người dùng (hoặc địa chỉ email/số điện thoại) để đăng nhập.2Chạm vào thẻ hồ sơ {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/4\/44\/AndroidIGprofile.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/44\/AndroidIGprofile.png\/36px-AndroidIGprofile.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở bên dưới góc phải màn hình để mở hồ sơ của bạn.Nếu bạn đã đăng nhập nhiều tài khoản Instagram, thẻ này sẽ hiển thị ảnh đại diện của bạn.3Chạm vào ở phía trên góc phải cửa sổ để mở trình đơn.4Chạm vào Cài đặt (Settings) ở bên dưới trình đơn vừa hiển thị.5Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn Tài khoản bị chặn (Blocked Accounts) ở giữa trang bên dưới tiêu đề “Riêng tư và Bảo mật” (Privacy and Security).6Chọn người dùng. Chạm vào ảnh đại diện của người mà bạn muốn bỏ chặn. 7Chạm vào nút Bỏ chặn (Unblock) màu xanh dương ở gần phía trên màn hình để bỏ chặn người dùng ngay lập tức.Trên Android, bạn sẽ chạm vào Vâng, tôi chắc chắn (Yes, I`m sure) sau khi chạm vào Bỏ chặn để xác nhận lựa chọn

Phương pháp số 3 Thao tác trên máy tính

1Mở Instagram bằng cách truy cập https://www.instagram.com/ từ trình duyệt. Thao tác này sẽ mở trang chủ Instagram nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Instagram trên máy tính. Nếu chưa đăng nhập, bạn nhấp vào Đăng nhập (Log in) ở bên dưới góc phải trang, sau đó nhập tên người dùng (hoặc địa chỉ email/số điện thoại) và mật khẩu.2Chọn người dùng cần chặn. Kéo xuống bên dưới trang chủ đến khi bạn tìm thấy người cần chặn, sau đó nhấp vào tên để truy cập trang cá nhân của họ. Bạn cũng có thể gõ tên người dùng hoặc tên trang cá nhân vào thanh tìm kiếm ở phía trên trang Instagram và nhấp vào tên của họ trong danh sách kết quả.3Nhấp vào ở phía trên trang hồ sơ của người dùng đó, bên phải tên của họ. Màn hình sẽ hiển thị một trình đơn. 4Nhấp vào Chặn người dùng này (Block this user) ở bên dưới trình đơn.5Nhấp vào Chặn (Block) khi được hỏi để thêm tài khoản đó vào danh sách người dùng bị chặn.6Bỏ chặn người dùng. Để bỏ chặn người dùng trên website Instagram, bạn cần vào trang hồ sơ của người dùng đó, nhấp vào Bỏ chặn (Unblock) ở đầu trang, và nhấp vào Bỏ chặn khi được hỏi

Lời khuyên

Tốt nhất bạn nên chuyển sang tài khoản riêng tư để bất kỳ ai muốn thấy ảnh của bạn đều phải gửi yêu cầu theo dõi trước.Nếu bạn đã chặn ai đó trên ứng dụng Instagram, họ sẽ vẫn bị chặn trên website. Việc bỏ chặn người dùng cũng tương tự như vậy.

Cảnh báo

Người dùng bị chặn vẫn có thể thấy ảnh của bạn bằng cách đăng nhập vào một tài khoản khác.Việc bỏ chặn người dùng sẽ không duy trì việc theo dõi họ, và họ sẽ không biết khi bạn đã xóa họ khỏi danh sách “Người theo dõi” (Followers) của bạn.