Chèn phương trình trong Microsoft Word Tainghetrothinh

những phiên bản Word hiện đại có hầu hết những biểu tượng và phương trình đáp ứng được yêu cầu của chuyên gia toán. Bạn có thể nhập những yếu tố này một cách nhanh chóng bằng phím tắt hoặc tìm trong trình đơn tiện lợi Equation (Phương trình), tùy theo ý thích của bạn. Thao tác thực hiện sẽ hơi khác nếu bạn dùng máy Mac, hoặc phiên bản Word từ 2003 trở xuống. Lưu ý, phương pháp “Insert Object” (Chèn đối tượng) trong Word 2003 không áp dụng được cho những phiên bản mới. Bạn cũng có thể viết phương trình trong Word bằng ứng dụng di động. Đây là bài đăng chỉ dẫn cách chèn phương trình trong Microsoft Word trong mọi trường hợp.

những bước

Phương pháp số 1 dùng bàn phím máy tính Windows: từ Microsoft Word 2007 đến nay

1Ấn Alt=. Thao tác này sẽ chèn phương trình tại vị trí đặt con trỏ và mở công cụ phương trình. 2Chèn biểu tượng bằng cách nhập “\symbolname” và ấn phím cách. Nếu biết tên của biểu tượng, bạn chỉ cần nhập “\” và nhập tên của biểu tượng đó. Ví dụ, để nhập chữ theta trong tiếng Hy Lạp, bạn sẽ nhập \theta và ấn phím Phương pháp chuyển đổi. Bạn cũng có thể tham khảo trang https://www.rapidtables.com/math/symbols/Basic_Math_Symbols.html để xem tên của những biểu tượng. 3Thêm phân số bằng cách dùng /. Ví dụ, việc nhập “a/b” (và ấn phím cách) sẽ đặt a trên b giống như phân số. 4Nhóm biểu thức bằng cách dùng ngoặc đơn (). Ngoặc đơn () thường được dùng để nhóm những phần của biểu thức trong công cụ phương trình. Ví dụ, “(a+b)/c” sẽ biến biểu thức a+b thành phần trên của phân số nhưng không hiển thị dấu ngoặc. 5dùng _^ để thêm chỉ số dưới và chỉ số trên. Ví dụ, “a_b” sẽ biến b thành chỉ số dưới của a, và ngược lại, “a^b” biến b thành số mũ của a. Chỉ số trên và chỉ số dưới có thể dùng đồng thời, và là cách công cụ phương trình thêm giới hạn tích phân. Ví dụ, việc nhập “\int_a^b” và ấn phím cách sẽ hiển thị phương trình tích phân từ a đến b. 6Chèn hàm số bằng cách ấn phím cách sau tên hàm. những hàm lượng giác như sin, arctan và những hàm số khác như log và exp đều được nhận diện; tuy nhiên, bạn phải ấn phím cách sau khi nhập tên hàm để công cụ phương trình chuyển nó thành hàm số. 7Thay đổi kiểu chữ. Bạn có thể thay đổi kiểu chữ trong quá trình soạn thảo văn bản. Để tạo kiểu chữ đậm và nghiêng, bạn sẽ dùng phím tắt quen thuộc: Ctrl+B hoặc Ctrl+I. Để nhập chữ trong phương trình `bình thường`, bạn cần đặt nội dung trong ngoặc kép. Để một ký tự chuyển thành chỉ số, bạn sẽ dùng “\script”. Ví dụ, “\scriptF” sẽ biến F thành chỉ số. 8Tìm hiểu những phím tắt khác. Việc nhập phương trình sẽ nhanh hơn việc chọn biểu tượng và cấu trúc trong trình đơn, nhưng bạn phải biết một vài phím tắt. Qua những bước trên, bạn có thể đoán được hầu hết những phím tắt cần thiết.

Phương pháp số 2 Dùng ứng dụng di động

1Mở văn bản Word. Vì chương trình soạn thảo văn bản có tính năng giống nhau trên mọi nền tảng, nên phương pháp này áp dụng được trên mọi thiết bị di động. Nếu không có Microsoft Word, bạn có thể tải chương trình này miễn phí từ Google Play Store (trên Android) hoặc App Store (iOS).2Chạm vào Home. Khi bạn chạm vào Home, danh sách những lựa chọn sẽ hiển thị tại đây.Để thấy lựa chọn này trên điện thoại, bạn cần chạm vào biểu tượng bút chì ở phía trên vùng soạn thảo nội dung để chỉnh sửa văn bản. Chạm vào mũi tên hướng lên ở bên phải trình đơn hiển thị phía trên bàn phím. Nếu bạn dùng máy tính bảng, lựa chọn Home, Insert (Chèn), Draw (Vẽ) và Layout (Bố cục) hiển thị ở phía trên vùng soạn thảo nội dung.3Chạm vào Insert (Chèn).4Chạm vào Equation (Phương trình) hoặc Insert New Equation (Chèn phương trình mới). Bạn sẽ phải vuốt xuống bên dưới danh sách để thấy lựa chọn này trên điện thoại. 5Nhập phương trình. Ví dụ, nếu bạn muốn có biểu thức a²+b²=c², hãy nhập “a2+b2=c2”. Nếu không tìm được biểu tượng cần dùng trên bàn phím, bạn luôn có thể sao chép nó từ những nguồn khác và dán vào văn bản 6Chạm hai lần vào phương trình đã nhập. Một ô lựa chọn liền hiển thị ở phía trên phương trình. 7Chạm vào Math Options (Tùy chọn toán).8Chạm vào Professional (Chuyên nghiệp). những biểu tượng và số của bạn sẽ được chuyển thành định dạng phương trình

Phương pháp số 3 Microsoft Word 2016, 2013, 2010 hoặc 2007 dành cho Windows

1Chọn thẻ Insert (Chèn) trên thanh trình đơn. Đây là trình đơn ngang hiển thị giữa tên văn bản và phần còn lại của văn bản. 2Tìm biểu tượng π của lựa chọn Equation (Phương trình). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở ngoài cùng bên phải, trong nhóm Symbols (Biểu tượng). 3Nhấp vào biểu tượng đó để chèn phương trình. Một hộp thoại liền hiển thị tại vị trí đặt con trỏ. Bạn có thể nhập nội dung ngay để chèn phương trình hoặc thực hiện bước tiếp theo để xem thêm nhiều lựa chọn khác. 4Chèn định dạng đặc biệt. Khi bạn nhấp vào biểu tượng Equations, thanh trình đơn liền hiển thị một loạt lựa chọn mới. Hãy lướt xem để tìm lựa chọn mà bạn cần, rồi nhập phương trình hoàn chỉnh. những bước thực hiện như sau:Nhấp vào biểu tượng Script (Chỉ số) để mở danh sách lựa chọn. Đặt con trỏ trên mỗi nút và phần chú giải sẽ hiển thị để bạn biết chức năng của nút đó.Chọn lựa chọn chỉ số cơ bản, và hai hình vuông sẽ hiển thị trong phương trình của bạn, một ô ở trên và một ô ở dưới:□□Nhấp vào ô đầu tiên và nhập giá trị mà bạn muốn: 5□Nhấp vào ô thứ hai và nhập giá trị chỉ số dưới: 535Tiếp tục nhập để hoàn tất phương trình. Nếu bạn không cần định dạng đặc biệt, hãy tiếp tục nhập để mở rộng phương trình. Chương trình Word sẽ tự động chèn khoảng trống và biến số in nghiên
g. 6Di chuyển phương trình trên trang. Chọn cả ô phương trình và bạn sẽ thấy một thẻ có biểu tượng mũi tên hiển thị ở bên phải. Nhấp vào mũi tên này để mở danh sách những lựa chọn hiển thị, bao gồm căn giữa, căn trái hoặc căn phải phương trình. Bạn cũng có thể tô sáng ký tự trong phương trình và thay đổi kích thước lẫn kiểu chữ như thường lệ.7Viết phương trình bằng tay (chỉ dành cho phiên bản Word 2016). Nếu dùng Word 2016, bạn có thể vẽ “phương trình” bằng chuột hoặc công cụ dành cho màn hình cảm ứng. Chọn Ink Equation (Viết phương trình) trong danh sách lựa chọn Equations để bắt đầu.

Phương pháp số 4 Office dành cho Mac 2016 hoặc 2011

1Chọn thẻ Document Elements (những yếu tố của văn bản). Đây là thẻ trong thanh trình đơn, ngay bên dưới dòng lựa chọn trên cùng. 2Chọn biểu tượng Equations ở ngoài cùng bên phải. Sau khi Document Elements đã được chọn, lựa chọn Equation (Phương trình) là biểu tượng π ở ngoài cùng bên phải. Có ba lựa chọn tại đây: Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Equations để mở danh sách lựa chọn với những phương trình quen thuộc.Nhấp vào mũi tên, rồi nhấp vào “Insert New Equation” (Chèn phương trình mới) để nhập phương trình của bạn.Nhấp vào biểu tượng Equations để mở trình đơn với nhiều lựa chọn phương trình trên thanh trình đơn.3dùng trình đơn ở phía trên. Nếu bạn thích dùng trình đơn phía trên, hãy chọn “Insert” (Chèn), rồi kéo thanh cuộn xuống đến lựa chọn “Equation” trong danh sách đang hiển thị. Con trỏ phải được đặt ở vị trí trống trong văn bản để bạn có thể mở lệnh này. (Ví dụ, nếu bạn đã chọn một đối tượng nào đó, lệnh này sẽ có màu xám.)4Chọn những lựa chọn hiển thị. Nhấp vào mũi tên hướng xuống ở bên phải ô phương trình. Danh sách lựa chọn sẽ hiển thị những lựa chọn để bạn có thể chỉnh sửa phương trình. Trình đơn này cũng có lệnh “save as new equation” (lưu dưới dạng phương trình mới), hữu ích cho những phương tình mà bạn muốn dùng thường xuyên. Thao tác này thêm phương trình đã chọn vào trình đơn đang hiển thị khi bạn nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Equations

Phương pháp 5 Microsoft Word 2003

1Tìm hiểu những giới hạn. những phương trình được viết trong Word phiên bản 2003 hoặc cũ hơn không thể chỉnh sửa trong phiên bản mới hơn. Nếu bạn cộng tác với nhiều người dùng Word khác, tốt nhất hãy nâng cấp chương trình lên phiên bản mới nhất.2Chèn phương trình. Trong trình đơn ở phía trên, hãy chọn Insert (Chèn) → Object (Đối tượng) → Create New (Tạo mới). Nếu bạn thấy “Microsoft Equation 3.0” hoặc “Math Type” trong danh sách Objects, hãy nhấp vào đó để chèn phương trình. Nếu không thấy, bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Sau khi đã chèn phương trình, một cửa sổ mới liền xuất hiện với nhiều biểu tượng. Nhấp vào những nút này và chọn biểu tượng mà bạn cần để thêm vào phương trình.Chương trình Word 2003 không có những lựa chọn định dạng giống với phiên bản mới. một vài phương trình trông có vẻ kém chuyên nghiệp.3Cài đặt tiện ích mở rộng (nếu cần). Nếu phiên bản Word 2003 của bạn không có một trong những tiện ích mở rộng kể trên, bạn cần tự cài đặt. Hiện nay những tiện ích này không còn dễ tìm, nhưng nếu may mắn, có thể gói cài đặt đã có sẵn trên máy tính của bạn: Đóng chương trình Microsoft Office.Nhấp vào Start → Control Panel → Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ chương trình).Chọn Microsoft Office → Change (Thay đổi) → Add or Remove Features (Thêm hoặc gỡ tính năng) → Next (Tiếp tục).Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Office Tools (Công cụ văn phòng).Chọn Equation Editor (Công cụ chỉnh sửa phương trình) và nhấp vào Run, rồi chọn Update (Cập nhật).Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình. Nếu máy tính không có sẵn gói cài đặt, bạn cần dùng đĩa cài đặt Word 2003

Lời khuyên

Việc đăng ký trả phí cho Office 365 thường cung cấp phiên bản mới nhất của Word. Hãy thực hiện theo chỉ dẫn để nhận được phiên bản mới nhất phù hợp với hệ điều hành của bạn.Để tạo dòng thứ hai của phương trình, hãy ấn Shift + Enter. Thao tác ấn Enter sẽ thoát phương trình hoặc bắt đầu đoạn phương trình mới, tùy thuộc vào phiên bản Word của bạn.Nếu bạn dùng Word phiên bản 2007 hoặc mới hơn và muốn chỉnh sửa văn bản được tạo bằng Word phiên bản 2003 hoặc cũ hơn, hãy dùng File → Convert để mở khóa phương trình và những tính năng chỉnh sửa khác.

Cảnh báo

Nếu bạn lưu văn bản dưới dạng tập tin .docx, người dùng Word phiên bản 2003 và cũ hơn không thể chỉnh sửa phương trình.