Chuyển đổi kết nối Ethernet thành WiFi Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách chuyển đổi kết nối Ethernet thành Wi-Fi bằng cách tháo dây cáp Ethernet, hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên của những bộ điều hợp mạng trong Control Panel (trên Windows 10) hay System Preferences (trên macOS) nếu bạn muốn dùng mạng Wi-Fi và vẫn giữ nguyên dây cáp Ethernet.

những bước

Phương pháp số 1 Chuyển đổi kết nối Ethernet thành Wi-Fi

1Đảm bảo bạn có mạng Wi-Fi. Bạn cần truy cập mạng Wi-Fi để có kết nối mạng. Bạn có thể tự tạo điểm kết nối bằng cách tham khảo chỉ dẫn thiết lập kết nối mạng không dây (WiFi) hoặc dùng điểm kết nối khả dụng (chẳng hạn như Wi-Fi ở quán cà phê). 2Kết nối với mạng Wi-Fi (không cần gắn dây cáp Ethernet). Nếu bạn muốn chuyển đổi kết nối Ethernet sang Wi-Fi một cách mượt mà, việc kết nối với mạng Wi-Fi ít nhất một lần sẽ giúp máy tính tự động kết nối khi dây cáp Ethernet được tháo ra (máy tính sẽ ghi nhớ mạng và kết nối lại mà bạn không cần bật Wi-Fi; bạn chỉ cần nhấp vào tên mạng trong danh sách mạng khả dụng, rồi nhập mật khẩu của mạng đó). Đảm bảo Wi-Fi đã được bật. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng mạng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} hoặc {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Windowswifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Windowswifi.png\/30px-Windowswifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trong khay hệ thống ở bên dưới hoặc phía trên màn hình.3Gắn dây cáp Ethernet. Khi bạn phải ngồi một chỗ, chẳng hạn như tại bàn làm việc, việc dùng kết nối Ethernet thường ổn định hơn kết nối không dây. 4Tháo dây cáp Ethernet. Khi không có kết nối Ethernet, Wi-Fi của máy tính liền quét tìm mạng khả dụng. Nếu bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi nội bộ, bạn không cần thực hiện bất kỳ việc gì vì kết nối sẽ tự động diễn ra. Nếu trước đó bạn chưa kết nối với mạng Wi-Fi, bạn cần mở danh sách mạng khả dụng (nhấp vào mạng hoặc biểu tượng Wi-Fi trong khay hệ thống ở phía trên hoặc phía dưới màn hình), nhấp vào tên mạng, và nhập mật khẩu (nếu cần).

Phương pháp số 2 Thay đổi thứ tự ưu tiên của bộ điều hợp mạng trong Windows 10

1Mở Settings (Cài đặt). Nhấp vào trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và nhấp vào biểu tượng Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nếu không có quyền quản trị hệ thống, bạn không thể tiếp tục phương pháp này.2Nhấp vào Network & Internet (Mạng và Internet). Bạn sẽ thấy lựa chọn này bên cạnh biểu tượng mạng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. 3Nhấp vào Change adapter options (Thay đổi tùy chọn bộ chuyển đổi). Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề “Change your network settings” (Thay đổi cài đặt mạng). Nếu không thấy lựa chọn này, bạn cần nhấp vào Status (Trạng thái) trong trình đơn bên trái cửa sổ.4Nhấp phải vào bộ chuyển đổi mà bạn muốn ưu tiên. Trong trường hợp này, bạn cần nhấp phải vào bộ chuyển đổi Wi-Fi. 5Nhấp vào Properties (Thuộc tính). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới trình đơn. Màn hình liền xuất hiện cửa sổ mới.6Nhấp chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Đây là lựa chọn trong danh sách bên dưới “This connection uses the following items:” (Kết nối này dùng những yếu tố sau:) Dòng lựa chọn được tô màu xanh dương cho biết nó đã được chọn.7Nhấp vào Properties (Thuộc tính). Lựa chọn này ở bên dưới ô mà bạn đã chọn “Internet Protocol Version 4” ở giữa cửa sổ. Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ mới.8Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ bên phải. Cửa sổ “Advanced TCP/IP Settings” (Cài đặt TCP/IP nâng cao) liền hiển thị.9Nhấp để bỏ chọn ô bên cạnh “Automatic Metric”. Ô Automatic Metric sẽ tự động chỉ định thứ tự ưu tiên của bộ điều hợp mạng. Trường nhập dữ liệu ở bên dưới chuyển từ không khả dụng (xám nhạt) thành khả dụng (xám đậm).10Nhập một vài vào trường “Interface Metric”. Số càng thấp thì thứ tự ưu tiên càng cao. Ví dụ, nếu bạn đặt Interface Metric của Wi-Fi thành 1, Wi-Fi của bạn sẽ trở thành kết nối mạng mặc định bất kể bạn có kết nối với mạng nào đi chăng nữa.11Nhấp vào OK. Cửa sổ “Advanced TCP/IP Settings” sẽ đóng lại. 12Nhấp vào OK. Cửa sổ “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” liền đóng lại. 13Nhấp vào OK. Cửa sổ “Wi-Fi Properties” (Thuộc tính Wi-Fi) cũng đóng lại. Nếu bạn đặt bộ điều hợp mạng Wi-Fi thành 1, máy tính sẽ tự động kết nối mạng Wi-Fi thay vì kết nối qua dây cáp Ethernet đang được gắn vào thiết bị

Phương pháp số 3 Thay đổi thứ tự ưu tiên của bộ điều hợp mạng trên Mac

1Mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống). Bạn sẽ tìm được lựa chọn này bằng cách nhấp vào biểu tượng Apple ({“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}) ở phía trên góc trái màn hình và nhấp và
o “System Preferences”. 2Nhấp vào Network (Mạng). Lựa chọn này ở bên cạnh quả địa cầu với những đường gạch. 3Nhấp vào biểu tượng bánh răng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là lựa chọn ở bên dưới khung bên trái cửa sổ. 4Nhấp vào Set Service Order (Đặt thứ tự dịch vụ). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong nhóm thứ hai của trình đơn đang hiển thị. Cửa sổ mới sẽ hiển thị những loại kết nối mạng khả dụng, chẳng hạn như Ethernet, Wi-Fi và Bluetooth.5Kéo và thả Wi-Fi vào phần trên của danh sách. Nếu bạn muốn kết nối Wi-Fi kể cả khi thiết bị đã được gắn dây cáp Ethernet, hãy đảm bảo Wi-Fi ở phía trên kết nối Ethernet.6Nhấp vào OK. Bạn sẽ thấy nút màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ. 7Nhấp vào Apply (Áp dụng). Khi bạn đã sẵn sàng để áp dụng thay đổi, bạn có thể nhấp vào “Apply”