Đăng xuất Outlook Tainghetrothinh

Có nhiều Phương pháp đăng xuất khỏi Outlook, tùy thuộc vào việc bạn đang dùng ứng dụng Outlook trên máy tính hay Outlook trên trang web. bài đăng này sẽ chỉ dẫn phương pháp thực hiện trên hai phiên bản.

những bước

Phương pháp số 1 Đăng xuất Outlook trên máy tính

1Thoát Outlook. Chọn cửa sổ Outlook, sau đó nhấn ALT + F4 để thoát chương trình. Nhấp vào đây nếu bạn muốn chuyển sang tài khoản email khác trong Outlook hoặc yêu cầu mật khẩu đăng nhập mỗi khi mở Outlook.2Khi đóng Outlook, bạn đã đăng xuất khỏi Outlook.

Phương pháp số 2 Đăng xuất Outlook trên trang web

1Mở Outlook trong trình duyệt web. Truy cập Outlook tại www.outlook.com. 2Ở góc phải phía trên, nhấp vào tên hoặc tên người dùng của bạn.3Nhấp vào Sign out (Đăng xuất). Bạn sẽ cần phải đăng nhập trong lần dùng Outlook tiếp theo trên trang web

Phương pháp số 3 Chuyển sang tài khoản email khác trong Outlook

Trước khi chuyển sang tài khoản email khác, bạn cần phải tạo tài khoản mới.

1Mở Control Panel. Trên Windows 7, nhấp vào Start menu, sau đó nhấp Control Panel. Trên Windows 8, mở màn hình Start, sau đó tìm Control Panel. 2Trong thanh bên cạnh màn hình, nhấp vào User Accounts and Family Safety (Tài khoản người dùng và An toàn gia đình).3Thêm tài khoản Outlook mới. Trong hộp thoại Mail Setup, nhấp vào Show Profiles (Xem tài khoản), sau đó nhấp Add (Thêm). Gõ tên tài khoản. Nhấp OK.4Định dạng tài khoản email. Điền thông tin cho tài khoản email khác. Liên hệ ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) hoặc người quản trị Outlook nếu cần hỗ trợ. những dịch vụ email miễn phí phổ biến như Outlook.com, Google, Yahoo!, hoặc iCloud sẽ có chỉ dẫn cách thực hiện riêng cho từng dịch vụ.5Cài đặt để Outlook yêu cầu chọn tài khoản mỗi khi bạn mở chương trình. Trong hộp thoại Mail Setup, nhấp vào nút chọn có dòng chữ Prompt for a profile to be used (Đưa ra tài khoản để lựa chọn). 6Nhấp vào OK. Lần tới khi bạn mở Outlook, chương trình sẽ yêu cầu chọn tài khoản mail mà bạn muốn dùng