Đánh dấu Trang Web Tainghetrothinh

Có một vài trang web bạn hay truy cập thường xuyên? Bạn có thể thêm chúng vào thẻ ưa thích hoặc thanh dấu trang trên trình duyệt của bạn để truy cập chúng lần tới chỉ bằng một cú kích chuột. Đánh dấu trang giúp bạn duyệt những trang web ưa thích nhanh hơn nhiều.

những bước

Phương pháp số 1 Chrome

1Vào trang mà bạn muốn đánh dấu.2Bấm vào nút hình Ngôi sao ở bên phải của thanh địa chỉ. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl/⌘ Cmd+D.3Đặt tên cho dấu trang. Theo mặc định, dấu trang mới sẽ có cùng tên với tên trang. Bấm vào tên hiện tại trong cửa sổ pop-out để nhập một tên mới. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin mô tả bằng cách bấm vào nó ở bên dưới tên.4Thay đổi địa chỉ. Bạn có thể thay đổi địa chỉ đường dẫn URL bằng cách bấm vào nó trong cửa sổ pop-out. Việc làm này có thể hữu ích nếu bạn đang ở trang con nhưng muốn thêm dấu trang cho trang chính. 5Sắp xếp dấu trang. Chrome cho phép bạn xem những thư mục dấu trang ở cửa sổ pop-out. Theo mặc định, dấu trang sẽ được đưa vào thư mục “Other bookmarks” (những dấu trang khác). Bấm vào nút “Add to folder” (Thêm vào thư mục) ở cuối cửa sổ pop-out.Vào thư mục mà bạn muốn thêm dấu trang để dùng những nút > và <.Tạo thư mục mới ở chỗ hiện tại bằng cách gõ tên thư mục và bấm “Create” (Tạo).6Hiện hoặc ẩn thanh dấu trang. Trong Chrome, thanh dấu trang nằm ngay bên dưới thanh địa chỉ. Nó sẽ hiển thị tất cả những dấu trang và thư mục dấu trang của bạn. Bấm vào nút >> ở ngoài cùng bên phải của thanh sẽ hiển thị mọi thứ không phù hợp. Bạn có thể bật tắt thanh dấu trang bằng cách nhấn Ctrl/⌘ Cmd+⇧ Shift+B, hoặc bấm vào nút Chrome Menu (☰), chọn “Bookmarks” (Dấu trang), sau đó bấm vào “Show bookmarks bar” (Hiển thị thanh dấu trang).Nếu thanh dấu trang của bạn hiện ra, bạn có thể kéo biểu tượng trang web trực tiếp lên trên thanh để đưa nhanh nó vào dấu trang.7Quản lý dấu trang. Nếu bạn muốn xem, sắp xếp, và quản lý tất cả dấu trang của mình, bạn có thể mở công cụ quản lý dấu trang. Nhấn Ctrl/⌘ Cmd+⇧ Shift+O hoặc bấm vào nút Chrome Menu (☰), chọn “Bookmarks” (Dấu trang), sau đó bấm “Bookmark manager” (Công cụ quản lý dấu trang). Bookmark Manager sẽ được mở ra ở một thẻ mới. Thanh bên ở phía trái sẽ hiển thị thanh dấu trang và những thư mục dấu trang. những phiên bản Chrome mới nhất cũng sẽ tạo lập “Auto folders” (những thư mục tự động), chúng sẽ nhóm những dấu trang lại với nhau dựa trên ngữ cảnh.Bấm vào nút ✓ để chọn nhiều dấu trang một lúc.Bấm và kéo những dấu trang để di chuyển chúng vào những thư mục khác nhau. Bạn cũng có thể dùng trình đơn thả xuống “Move to folder” (Chuyển vào thư mục) ở trên cùng của cửa sổ khi bạn có nhiều mục được chọn.Xóa dấu trang bằng cách bấm vào nút ⋮ và chọn “Delete” (Xóa). Bạn cũng có thể bấm vào nút “Delete” ở góc trên cùng bên phải khi chọn nhiều dấu trang

Phương pháp số 2 Chrome (Di động)

1Mở trang mà bạn muốn đánh dấu.2Chạm vào nút Menu (⋮) sau đó chạm vào biểu tượng ☆.3Chỉnh sửa chi tiết dấu trang. Bạn có thể đổi tên, địa chỉ, và chọn thư mục cho dấu trang mới. Khi chọn thư mục, bạn có thể bấm vào “New folder” (Thư mục mới) để tạo một thư mục mới trong thư mục hiện đang chọn. Bấm “Save” (Lưu) sau khi hoàn tất mọi thông tin.4Xem tất cả dấu trang. Bạn có thể mở một thẻ có chứa tất cả dấu trang trong đó. Bấm nút Menu (⋮) và sau đó là nút “Bookmarks” (Dấu trang).Xem những thư mục bằng cách bấm vào chúng ở trên cùng màn hình.Nhấn và giữ dấu trang để xem menu của nó. Bạn có thể mở dấu trang, chỉnh sửa nó, hoặc xóa nó

Phương pháp số 3 Firefox

1Mở trang mà bạn muốn đánh dấu.2Bấm vào nút ☆ cạnh thanh Tìm kiếm. Ngôi sao sẽ chuyển thành màu xanh và được thêm vào dấu trang của bạn. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl/⌘ Cmd+D. 3Bấm vào hình ★ để mở ra những chi tiết của dấu trang. Bạn có thể thực hiện một vài thay đổi khác nhau với dấu trang từ cửa sổ pop-out này: Bạn có thể đổi tên của dấu trang. Theo mặc định, tên dấu trang là tên trang web.Bạn có thể chọn thư mục cho dấu trang bằng cách chọn từ trình đơn thả xuống. Bạn có thể tạo thư mục mới bằng cách nhấn vào nút ∨ sau đó nhấn nút New Folder (Thư mục Mới).Thêm tag (thẻ) cho dấu trang. Firefox cho phép bạn gắn thẻ những dấu trang bằng những từ hoặc cụm từ ngắn. dùng những thẻ này bạn có thể tìm ra những dấu trang của mình sau đó. Bấm vào nút ∨ để xem tất cả thẻ của bạn.4Bật tắt thanh dấu trang. Thanh dấu trang là cách truy cập nhanh vào hầu hết những dấu trang quan trọng nhất của bạn. Nó xuất hiện bên dưới thanh địa chỉ. Bấm vào nút Clipboard bên cạnh thanh Tìm kiếm, chọn “Bookmarks Toolbar” (Thanh Dấu trang), sau đó bấm “View Bookmarks Toolbar” (Xem Thanh Dấu Trang) để bật hoặc tắt nó. Nếu thanh dấu trang của bạn đang hiển thị, bạn có thể kéo biểu tượng trang web trực tiếp lên trên thanh đó để thêm nhanh nó làm dấu trang.5Quản lý dấu trang. Bạn có thể mở cửa sổ Library (Thư viện) để quản lý tất cả dấu trang của mình. Bấm vào Clipboard và chọn “Show All Bookmarks” (Hiện Tất cả Dấu trang) để mở cửa sổ Library sang phần All Bookmarks.Bấm vào kéo dấu trang để di chuyển chúng. Bạn có thể chọn nhiều dấu trang bằng cách giữ phím Ctrl (Windows) hoặc ⌘ Command (Mac) và bấm vào từng cái một.Nhấp chuột phải và chọn “New folder” (Thư mục mới ) để tạo một thư mục mới cho những dấu trang của bạn. Thư mục này sẽ được tạo trong chỗ hiện tại của bạn.Xóa dấu trang bằng cách nhấp chuột phải lên chúng và chọn “Delete” (Xóa). Bạn có thể xóa nhiều dấu trang một lúc nếu có nhiều dấu trang được chọn

Phương pháp số 4 Firefox (Di động)

1Mở trang mà bạn muốn đánh dấu.2Chạm vào nút Menu (⋮) sau đó nhấn ☆. Nếu bạn không nhìn thấy ⋮, bạn có thể phải kéo trang xuống một chút. 3Mở một thẻ mới để xem những trang đánh dấu của bạn. Vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn mở được phần “Bookmarks” (những dấu trang). 4Chỉnh sửa dấu trang bằng cách nhấn và giữ nó, sau đó chọn “Edit” (Chỉnh sửa). Nó sẽ cho phép
bạn thay đổi tên, địa chỉ, và thêm từ khóa để bạn có thể tìm kiếm

Phương pháp 5 Internet Explorer

1Mở trang mà bạn muốn đánh dấu.2Bấm vào biểu tượng ☆ ở góc trên cùng bên phải. Bấm vào nút Add to favorites (Thêm vào ưa thích). Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng ☆, bấm vào “Favorites” (Ưa thích) → “Add to favorites”. Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+D.3Chỉnh sửa chi tiết của dấu trang. Bạn có thể thay đổi tiêu đề của dấu trang và chọn một thư mục để lưu nó vào. Bấm vào nút New folder (Thư mục mới) để tạo một thư mục mới trong thư mục đang được chọn. Bấm Add (Thêm) khi bạn không thay đổi gì thêm với dấu trang.4Sắp xếp những dấu trang. Nếu bạn có rất nhiều dấu trang, bạn có thể dùng công cụ quản lý dấu trang để sắp xếp thứ tự cho chúng. Bấm vào trình đơn “Favorites” (Ưa thích) và chọn “Organize favorites” (Sắp xếp ưa thích). Nếu bạn không nhìn thấy trình đơn Favorites, nhấn phím Alt. Bấm vào kéo những dấu trang để di chuyển chúng vào trong những thư mục khác nhau. Bạn cũng có thể kéo những thư mục vào thư mục khác.Di chuột phải vào dấu trang hoặc thư mục và chọn “Delete” (Xóa) để xóa nó. Tất cả dấu trang ở trong một thư mục bị xóa cũng sẽ bị xóa hết

Phương pháp 6 Internet Explorer 11 (Di động)

1Mở trang bạn muốn đánh dấu.2Chạm hoặc bấm vào nút Favorites (Ưa thích) trên thanh địa chỉ. Nếu bạn không nhìn thấy thanh địa chỉ, hãy vuốt từ dưới màn hình lên hoặc bấm vào thanh bên dưới. 3Bấm vào nút “Add to favorites” (Thêm vào ưa thích). Bạn có thể thấy nó ở góc trên cùng bên phải của thanh Favorites.Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+D nếu bạn dùng bàn phím.4Chỉnh sửa chi tiết của dấu trang sau đó bấm vào “Add” (Thêm). Bạn có thể thay đổi tên của dấu trang, và chọn thư mục để lưu nó vào từ trình đơn thả xuống. 5Quản lý những dấu trang. Bạn có thể xem tất cả dấu trang của mình ở thanh Favorites (Ưa thích). Bấm và giữ tên thư mục ở trên cùng của thanh để chọn một thư mục khác. Nhấn và giữ dấu trang hoặc chuột phải vào nó để mở trình đơn cho phép bạn xóa dấu trang đó.Chọn “Edit” (Chỉnh sửa) từ trình đơn để đặt lại tên cho dấu trang hoặc chuyển nó sang thư mục khác

Phương pháp 7 Safari

1Vào trang web bạn muốn đánh dấu.2Bấm “Bookmarks” (Dấu trang) → “Add Bookmark” (Thêm Dấu trang). Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím ⌘ Command+D. 3Chọn nơi lưu dấu trang. Trình đơn pop-out cho phép bạn chọn nơi lưu dấu trang. Bạn có thể thêm nó vào bất kỳ thư mục nào hoặc vào thanh Favorites của bạn. 4Đặt tên cho dấu trang và lưu nó. Theo mặc định, dấu trang sẽ có cùng tên với tên trang web. Bạn có thể thay đổi tên này trước khi lưu dấu trang. Bấm vào nút Add (Thêm) khi bạn chọn xong tên và nơi lưu dấu trang. 5Quản lý dấu trang. Nếu bạn có rất nhiều dấu trang, bạn có thể quản lý và sắp xếp chúng bằng cách dùng công cụ quản lý dấu trang. Bấm “Bookmarks” (Dấu trang) → “Show Bookmarks” (Hiện Dấu trang) hoặc nhấn tổ hợp phím ⌘ Command+⌥ Option+⇧ Shift để mở công cụ quản lý dấu trang. Thêm thư mục mới bằng cách nhấn “Bookmarks” (Dấu trang)→ “Add Bookmark Folder” (Thêm Thư mục Dấu trang), hoặc nhấn ⇧ Shift+⌥ Option+N.Di chuyển dấu trang bằng cách bấm và kéo chúng. Bạn có thể chọn nhiều dấu trang bằng cách giữ phím ⌘ Command và bấm từng cái một.Xóa dấu trang bằng cách nhấp chuột phải vào chúng và chọn “Delete” (Xóa).6Mở thanh bên Dấu trang. Thanh bên cho phép bạn nhìn nhanh tất cả dấu trang và thư mục trong khi vẫn xem trang web. Bấm “View” (Xem) → “Show Bookmarks Sidebar” (Hiện Thanh bên Dấu trang) hoặc nhấn Ctrl+⌘ Cmd+1.

Phương pháp 8 Safari (iOS)

1Mở trang web bạn muốn đánh dấu.2Chạm vào nút Share (Chia sẻ) ở cuối màn hình.3Chọn “Add Bookmark” (Thêm Dấu trang) từ cửa sổ xuất hiện.4Chỉnh sửa chi tiết dấu trang. Bạn có thể đổi tên của dấu trang cũng như địa chỉ chính xác mà nó sẽ đưa bạn đến. Bạn cũng có thể bấm vào tùy chọn Location (Địa điểm) để chọn nơi lưu dấu trang. Bấm “Save” (Lưu) sau khi đã hoàn tất mọi thông tin

Phương pháp 9 Opera

1Vào trang web bạn muốn làm dấu trang.2Bấm vào nút ♥ ở bên phải của thanh địa chỉ.3Chọn hình ảnh cho dấu trang. Opera cho phép bạn chọn một hình ảnh để dùng cùng với dấu trang. Bạn có thể chọn từ những hình ảnh có sẵn trên trang web, hoặc ảnh chụp màn hình toàn bộ trang. Bấm vào nút < và > để cuộn giữa những hình ảnh. 4Thêm trang vào Speed Dial. Speed Dial tính năng lưu trữ và hiển thị những trang web bạn thường dùng khi khởi động trình duyệt. Bấm vào nút Speed Dial ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ pop-out dấu trang để thêm nó vào Speed Dial. 5Chọn thư mục cho dấu trang. Bấm vào thư mục ở cuối cửa sổ pop-out để chọn một thư mục lưu dấu trang. Theo mặc định, nó sẽ được thêm vào thư mục “Unsorted bookmarks” (Dấu trang chưa sắp xếp). 6Xem tất cả dấu trang. Bạn có thể mở một thẻ mới với tất cả dấu trang và thư mục dấu trang trong đó. Bấm vào trình đơn Opera và chọn “Bookmarks” (Dấu trang) → “Show all bookmarks” (Hiện tất cả dấu trang), hoặc nhấn Ctrl+⇧ Shift+B. Bấm và kéo những dấu trang để sắp xếp lại chúng. Bạn có thể chọn nhiều dấu trang một lúc bằng cách kép hộp chọn lựa xung quanh chúng hoặc bấm vào nút ✓ xuất hiện khi bạn di chuột lên trên dấu trang đó