Đặt ai đó làm admin nhóm chat Skype trên PC hoặc Mac Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đặt ai đó làm quản trị viên (admin) trong nhóm tán gẫu (nhóm chat) trên Skype. Bạn phải là người quản trị thì mới có thể trao quyền admin cho thành viên khác.

những bước

Phương pháp số 1 Skype trên Windows 10

1Mở Skype. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp đúp vào trình đơn Start (biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình) và chọn Skype từ trong danh sách ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập, hãy nhập thông tin tài khoản Skype của bạn rồi nhấp vào Sign In (Đăng nhập).2Chọn nhóm tán gẫu phía dưới tiêu đề “Recent Conversations” (Hội thoại gần đây) trên khung bên trái của Skype.Nếu không có nhóm nào trong khu vực này, bạn có thể tìm trong thanh Search ở đầu cửa sổ Skype.3Nhấp vào danh sách người nhận ở đầu cửa sổ cuộc hội thoại. Danh sách những người trong nhóm sẽ hiện ra. 4Chọn người mà bạn muốn trao quyền admin. Hồ sơ của người đó sẽ mở ra. 5Tìm tên người dùng Skype của người đó. Tên người dùng sẽ nằm bên dưới chữ “Skype” ở bên phải hồ sơ của họ. Bạn cần nhập chính xác thông tin này sau đó, vì thế hãy ghi lại nếu như cái tên này khó nhớ. 6Trở lại với nhóm chat. Bạn có thể nhấp vào dấu mũi tên ở góc trên bên trái hồ sơ của người đó. 7Nhập /setrole <username> MASTER. Thay “<username>” bằng tên người dùng Skype của admin mới. 8Nhấn ↵ Enter. Người mà bạn chọn sẽ trở thành admin của nhóm. Bạn có thể xem danh sách quản trị viên bằng cách nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc hội thoại.Để thêm admin mới nữa, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của thành viên khác trong nhóm

Phương pháp số 2 Skype cổ điển trên macOS và Windows 8.1

1Mở Skype. Ứng dụng có màu xanh với chữ “S” trắng. Trên Windows, bạn có thể tìm ứng dụng trong trình đơn Start. Còn với Mac, hãy nhìn vào thanh Dock (thường nằm cuối màn hình) hoặc kiểm tra trong thư mục Applications (Ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập, hãy nhập thông tin tài khoản Skype của bạn rồi nhấp vào Sign In.2Nhấp vào Recent (Gần đây) nằm trong khung bên trái.3Chọn nhóm. Danh sách những nhóm chat sẽ nằm trong khung bên trái. 4Nhấp vào danh sách người nhận. Tùy chọn này nằm phía trên cùng cuộc hội thoại, ngay bên dưới tên nhóm và số lượng thành viên. Danh sách tất cả thành viên trong nhóm sẽ hiện ra. 5Nhấp phải vào người mà bạn muốn chọn làm admin. Nếu máy tính không có nút chuột phải, hãy nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nhấp chuột trái. 6Nhấp vào View Profile (Xem hồ sơ).7Nhấp phải vào tên Skype của người đó. Tên này sẽ nằm cạnh chữ “Skype” trên hồ sơ. 8Nhấp vào Copy (Sao chép). Tên người dùng của người này đã được chép vào bộ nhớ tạm. 9Đóng cửa sổ hồ sơ. Bạn hãy nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải hồ sơ để trở lại nhóm chat. 10Nhập /setrole <username> MASTER. Thay “<username>” bằng tên người dùng Skype của admin mới. Sau đây là cách thực hiện: Nhập /setrole và nhấn vào dấu cách.Nhấn Ctrl+V (Windows) hay ⌘ Cmd+V (macOS) để dán tên người dùng, sau đó nhấn dấu cách.Nhập MASTER.11Nhấn ↵ Enter (Windows) hoặc ⏎ Return (macOS). Người dùng mà bạn chọn sẽ trở thành quản trị viên của nhóm. Hãy nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc hội thoại để xem danh sách tất cả admin.Để thêm admin mới nữa, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của thành viên khác trong nhóm

Phương pháp số 3 Skype trên web

1Truy cập https://web.skype.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt web tiên tiến nào để truy cập Skype, ví dụ như Safari, Chrome hoặc Firefox. Nếu màn hình đăng nhập Skype hiện ra, bạn cần tiến hành đăng nhập. Hãy nhập tên người dùng Skype của bạn, nhấp Next (Tiếp theo) rồi gõ mật khẩu. Sau cùng là nhấp vào Sign In.2Chọn nhóm. Danh sách nhóm sẽ nằm trong khung bên trái của Skype. Nếu khung này trống, bạn hãy nhấp vào Search Skype (Tìm kiếm Skype) và nhập tên nhóm. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn nhóm từ trong kết quả tìm kiếm. 3Nhấp vào tên nhóm nằm phía trên cùng. Danh sách thành viên trong nhóm hiện tại sẽ hiện ra. 4Nhấp vào tên người mà bạn muốn thêm. Một trình đơn sẽ hiện ra. 5Chọn View Profile.6Sao chép tên người dùng Skype. Tên này hiển thị bên dưới chữ “Skype” ở gần giữa hồ sơ. Để sao chép, hãy dùng chuột hoặc bàn cảm ứng trackpad để tô sáng tên, sau đó bạn nhấn Ctrl+C (Windows) hay ⌘ Cmd+C (macOS). 7Nhập /setrole <username> MASTER. Thay “<username>” bằng tên người dùng Skype của admin mới. Sau đây là cách thực hiện: Nhập /setrole rồi nhấn dấu cách.Nhấn Ctrl+V (Windows) hoặc ⌘ Cmd+V (macOS) để dán tên người dùng, sau đó nhập dấu cách.Nhập MASTER.8Nhấn ↵ Enter (Windows) hay ⏎ Return (macOS). Người dùng mà bạn chọn sẽ trở thành quản trị viên của nhóm. Hãy nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc hội thoại để xem danh sách tất cả admin.Để thêm admin mới nữa, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của thành viên khác trong nhóm