Đổi hình nền máy tính trên Windows Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp thay đổi hình nền (hay còn gọi là wallpaper) trên màn hình máy tính Windows.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Windows 10

1Nhấp phải vào một chỗ trống trên màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn. 2Nhấp vào Personalize (Tùy chỉnh) ở cuối trình đơn đang hiển thị.3Nhấp vào ô bên dưới tiêu đề “Background” (Hình nền). Bạn có thể nhấp vào một trong những lựa chọn sau: Picture (Hình ảnh) – Đây là lựa chọn cho phép bạn chọn ảnh làm hình nền máy tính. Một loạt hình ảnh mới nhất hoặc ảnh mẫu sẽ hiển thị tại đây và được chọn bằng thao tác nhấp chuột. Bạn cũng có thể nhấp vào Browse (Duyệt) và chọn một ảnh khác nếu không thích ảnh có sẵn. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào ô bên dưới “Choose a fit” (Vừa vặn) để thay đổi hình thức hiển thị hình ảnh (chẳng hạn như toàn màn hình). Solid color (Màu đồng nhất) – Lựa chọn này cho phép bạn chọn một màu (chẳng hạn như xám) để làm nền cho màn hình máy tính Windows. Slideshow (Trình chiếu) – Đây là lựa chọn làm hiển thị một loạt ảnh trong thư mục “Pictures” (Ảnh) mặc định của máy tính dưới dạng trình chiếu. Bạn có thể thay đổi thư mục bằng cách nhấp vào Browse và chọn thư mục mới. Tốt nhất bạn nên tạo thư mục mới dành riêng cho việc trình chiếu hình nền máy tính với toàn bộ hình ảnh mà bạn muốn dùng làm hình nền. Ví dụ, bạn có thể tạo thư mục có tên “Desktop Slideshow” (Hình nền trình chiếu) bên dưới phần “Pictures” của File Explorer. 4Đóng cửa sổ “Personalization” (Tùy chỉnh) để xem hình nền mới. Bạn chỉ cần nhấp vào X ở phía trên góc phải trang để đóng cửa sổ. Hình nền được chọn sẽ tự động hiển thị trên màn hình khi bạn thay đổi thiết lập

Phương pháp số 2 dùng Windows 7 và 8

1Nhấp phải vào một chỗ trống trên màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn. 2Nhấp vào Personalize (Tùy chỉnh) ở cuối trình đơn đang hiển thị.3Nhấp vào “Desktop Background” (Hình nền máy tính). Bạn sẽ thấy đường dẫn này ở bên dưới góc trái cửa sổ. 4Nhấp vào một ảnh. Đây là thao tác chọn ảnh làm hình nền máy tính. Bạn cũng có thể nhấp vào trình đơn Windows Desktop Backgrounds (Hình nền máy tính Windows) ở gần phía trên cửa sổ để chọn thư mục ảnh mới (chẳng hạn như “Pictures”).Nếu bạn muốn tìm một ảnh nào đó, hãy nhấp vào Browse (Duyệt).Nhấp vào ô chọn ở phía trên góc trái của hai hoặc nhiều ảnh để tạo hiệu ứng trình chiếu. Bạn có thể thay đổi thời gian hiển thị ảnh và kiểu chuyển đổi ở bên dưới cửa sổ.5Nhấp vào ô bên dưới tiêu đề “Picture position” (Vị trí ảnh). Bạn sẽ thấy những lựa chọn hiển thị ảnh tại đây. một vài lựa chọn quen thuộc gồm có: Fill (Tràn) – Ảnh của bạn sẽ hiển thị trên toàn màn hình.Tile (Ô) – những ảnh thu nhỏ của ảnh đã chọn sẽ hiển thị theo dạng ô trên màn hình.Center (Giữa) – Ảnh của bạn sẽ hiển thị ở giữa màn hình với đường viền màu đen.6Nhấp vào một vị trí ảnh.7Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi). Đó là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ “Desktop Background”. Khi nhấp vào đây, những thay đổi của bạn sẽ được áp dụng ngay

Phương pháp số 3 dùng Windows Vista

1Nhấp phải vào một chỗ trống trên màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn. 2Nhấp vào Personalize (Tùy chỉnh) ở cuối trình đơn.3Nhấp vào “Desktop Background” (Hình nền máy tính). Đây là đường dẫn thứ hai ở phía trên cửa sổ. 4Nhấp vào ảnh để chọn ảnh đó làm hình nền máy tính.Bạn cũng có thể nhấp vào ô Windows Wallpapers (Hình nền máy tính Windows) ở phía trên cửa sổ để chọn một thư mục ảnh mới (chẳng hạn như “Pictures”).Nếu bạn muốn tìm một ảnh nào đó, hãy nhấp vào Browse (Duyệt).5Nhấp vào lựa chọn vị trí ảnh. Đây là phần bên dưới tiêu đề “How should the picture be positioned?” (Ảnh nên hiển thị ở vị trí nào?). những lựa chọn (từ trái sang phải) bao gồm ảnh hiển thị toàn màn hình, ảnh hiển thị dưới dạng ô, ảnh hiển thị ở giữa màn hình. 6Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ. Với thao tác này, ảnh đã chọn sẽ trở thành hình nền máy tính

Phương pháp số 4 dùng Windows XP

1Nhấp phải vào chỗ trống trên màn hình máy tính. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn. 2Nhấp vào Properties (Thuộc tính) ở cuối trình đơn đang hiển thị.3Nhấp vào thẻ Desktop (Màn hình) ở phía trên cửa sổ “Properties”.4Nhấp vào lựa chọn ảnh màn hình. Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn bên dưới tiêu đề “Background” (Hình nền); khi bạn nhấp vào một trong những lựa chọn, kết quả sẽ hiển thị trong bản xem trước ở gần đầu trang. Bạn cũng có thể nhấp vào Browse (Duyệt) để chọn một ảnh khác.Để chọn màu nền, bạn sẽ nhấp vào None (Không). Việc tiếp theo là nhấp vào ô bên dưới “Color” (Màu sắc) ở bên dưới góc phải cửa sổ và chọn màu.5Nhấp vào ô bên dưới tiêu đề “Position” (Vị trí) ở phía dưới góc phải cửa sổ “Properties”. Bạn sẽ thấy ba lựa chọn tại đây: Stretch (Tràn) – Ảnh của bạn sẽ hiển thị trên toàn màn hình.Tile (Ô) – những ảnh thu nhỏ của ảnh đã chọn sẽ hiển thị dưới dạng ô trên màn hình.Center (Giữa) – Ảnh của bạn sẽ hiển thị ở giữa màn hình với đường viền màu đen.6Nhấp vào một vị trí ảnh. Đây là thao tác chọn vị trí hiển thị ảnh. 7Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ để lưu những thay đổi.

Lời khuyên

Để nhanh chóng đặt một ảnh nào đó làm hình nền, bạn sẽ nhấp phải vào ảnh (hoặc chạm và giữ ảnh nếu bạn dùng thiết bị có màn hình cảm ứng) và chọn Set as desktop background (Đặt làm hình nền máy tính).

Cảnh báo

Khi bạn dùng máy tính có thiết lập giới hạn người dùng (chẳng hạn như máy tính ở trường học hoặc nơi làm việc), việc thay đổi hình nền có thể không khả thi.

Những thứ b
ạn cần

Thiết bị dùng hệ điều hành Windows