Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách kết nối máy tính với mạng internet thông qua dữ liệu di động trên iPhone hoặc Android. Quy trình này gọi là “tethering” (chia sẻ kết nối). Tuy nhiên, không phải nhà mạng nào cũng hỗ trợ chia sẻ kết nối; nếu nhà mạng có hỗ trợ, bạn cần lưu ý rằng việc chia sẻ kết nối sẽ được tính vào gói dung lượng dữ liệu hàng tháng.

những bước

Phương pháp số 1 Chia sẻ kết nối Wi-Fi trên iPhone

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} của iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám thường được tìm thấy trên màn hình chính. 2Chạm vào Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân). Lựa chọn này ở gần phía trên trang Settings, ngay bên dưới Cellular (Di động) (hoặc Mobile Data (Dữ liệu di động)). 3Đẩy nút trượt Personal Hotspot sang vị trí “On” (Bật) ở bên phải. Nút trượt liền chuyển từ “Off” (Tắt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} thành “On” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bây giờ điểm truy cập không dây trên iPhone đã được bật. Chạm vào Wi-Fi Password (Mật khẩu Wi-Fi) để thay đổi mật khẩu dành cho điểm truy cập của iPhone.4Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi trên máy tính. Đó là những đường cong ở bên dưới góc phải màn hình Windows hoặc ở phía trên góc phải màn hình Mac. Trên Windows, trước tiên có thể bạn phải nhấp vào biểu tượng ^ trên màn hình đang hiển thị để xem biểu tượng Wi-Fi.5Nhấp vào tên iPhone. Bạn sẽ thấy tên iPhone xuất hiện trong cửa sổ Wi-Fi đang hiển thị. Trên máy tính Windows, hãy nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới góc phải cửa sổ Wi-Fi để tiếp tục.6Nhập mật khẩu dành cho điểm truy cập của iPhone. Mật khẩu này hiển thị bên cạnh tiêu đề “Wi-Fi Password” (Mật khẩu Wi-Fi) ở giữa trang Personal Hotspot trên iPhone. 7Nhấp vào Next (Tiếp tục) trên Windows hoặc Join (Tham gia) trên Mac. Khi bạn nhập đúng mật khẩu, máy tính liền kết nối với điểm truy cập của iPhone

Phương pháp số 2 Chia sẻ kết nối qua USB trên iPhone

1Kết nối iPhone với máy tính. Bạn cần dùng dây cáp sạc USB của iPhone để thực hiện việc này. 2Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám thường được tìm thấy trên màn hình chính. 3Chạm vào Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân). Lựa chọn này ở gần đầu trang Settings, ngay bên dưới Cellular (Di động) (Mobile Data (Dữ liệu di động). 4Đẩy nút trượt Personal Hotspot sang vị trí “On” (Bật) ở bên phải. Nút trượt liền chuyển từ “Off” (Tắt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} thành “On” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Sau một lúc, iPhone sẽ trở thành kết nối mạng không dây dành cho máy tính

Phương pháp số 3 Chia sẻ kết nối Wi-Fi trên Android

1Mở Settings (Cài đặt) của Android. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng thường được tìm thấy trong App Drawer (Ngăn ứng dụng). 2Chạm vào More (Khác). Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề “Wireless & networks” (Mạng không dây và hệ thống mạng) ở gần đầu trang Settings. Trên thiết bị Samsung, bạn sẽ chạm vào Connections (Kết nối).3Chạm vào Tethering & portable hotspot (Chia sẻ kết nối và điểm truy cập di động). Đây là lựa chọn ở gần giữa màn hình. Trên thiết bị Samsung, hãy chạm vào Mobile HotSpot and Tethering (Điểm truy cập di động và chia sẻ kết nối).4Chạm vào Set up mobile hotspot (Thiết lập điểm truy cập di động). Lựa chọn này ở đầu trang. Trên thiết bị Samsung, bạn sẽ chạm vào Mobile Hotspot (Điểm truy cập di động), chạm vào ở phía trên góc phải, và chạm vào Configure Mobile HotSpot (Thiết lập điểm truy cập di động).5Thiết lập điểm truy cập trên Android. Để thực hiện việc này, bạn cần nhập thông tin sau: Network name (Tên hệ thống mạng) – Đây là tên hiển thị của điểm truy cập trong phần quản lý mạng không dây trên máy tính.Security (Bảo mật) – Chọn WPA2 trong trình đơn này.Password (Mật khẩu) – Mật khẩu đăng nhập mà bạn thích.6Chạm vào Save (Lưu). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ Wi-Fi Hotspot (Điểm truy cập Wi-Fi). 7Đẩy nút trượt bên cạnh OFF (Tắt) sang vị trí “On” (Bật) ở bên phải. Đây là nút trượt ở phía trên màn hình. Điểm truy cập của Android sẽ được tắt sau thao tác này. 8Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi của máy tính. Đó là biểu tượng những đường cong ở bên dưới góc phải màn hình Windows hoặc ở phía trên góc phải màn hình Mac. Trên Windows, trước tiên có thể bạn phải nhấp vào ^ trên màn hình đang hiển thị để xem biểu tượng Wi-Fi.9Nhấp vào tên hệ thống mạng của điện thoại. Đây là tên mà bạn đã nhập trước đó. 10Nhập mật khẩu của điểm truy cập cá nhân mà bạn đã nhập trước đó.11Nhấp vào Next (Tiếp tục) trên Windows hoặc Join (Tham gia) trên Mac. Khi bạn nhập đúng mật khẩu, máy tính liền kết nối với điểm truy cập Android

Phương pháp số 4 Chia sẻ kết nối qua USB trên Android

1Kết nối Android với máy tính. Bạn sẽ dùng dây cáp sạc của Android để thực hiện việc này. 2Mở Settings (Cài đặt) của Android. Đây là ứng dụng có biểu tượng bánh răng thường được tìm thấy trong App Drawer (Ngăn ứng dụng). 3Chạm vào More (Khác). Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề “Wireless & networks” (Mạng không dây và hệ thống mạng). Trên thiết bị Samsung, hãy chạm vào Connections (Kết nối) tại đây.4Chạm vào Tethering & portable hotspot (Chia sẻ kết nối và điểm truy cập di động). Đây là lựa chọn ở gần đầu trang. Trên thiết bị Samsung, hãy chạm vào Tethering and Mobile HotSpot (Chia sẻ kết nối và điểm truy cập di động).5Đẩy nút trượt USB tethering (Chia sẻ kết nối qua USB) sang vị trí “ON” (Bật) ở bên phải. Sau khi thực hiện bước này, bạn sẽ thấy biểu tượng USB với hình xiên có ba mũi nhọn hiển thị ở phía trên góc trái màn hình, và máy tính sẽ xem điện thoại như kết nối internet không dây

Lời khuyên

Khi chia sẻ kết nối không dây, bạn nên đặt điện thoại cách máy tính khoảng 3 mét.Nếu bạn không thấy lựa chọn chia sẻ kết nối trong phần cài đặt của điện thoại, hãy thử liên hệ nhà mạng về việc kích hoạt dịch vụ này – đây là tính năng phải được cấp quyền trước khi có thể truy cập.

Cảnh báo

Hãy theo dõi dữ liệu hàng tháng, vì việc dùng dữ liệu quá giới hạn quy định sẽ khiến bạn phải trả thêm phí.