Kết nối với mạng WiFi Tainghetrothinh

Kết nối với mạng WiFi Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách kết nối mạng Wi-Fi cho iPhone, Android và máy tính Windows hoặc Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên iPhone và iPad

1Mở phần Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Ứng dụng này nằm trên màn hình Home. Những bước này cũng áp dụng được trên iPod touch.2Nhấn vào Wi-Fi ở gần đầu trang Settings.3Vuốt công tắc Wi-Fi sang vị trí “ON” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nếu công tắc cạnh tiêu đề Wi-Fi đã có màu xanh lá, bạn hãy bỏ qua bước này. 4Nhấn vào tên mạng. Tên của mạng Wi-Fi mà bạn muốn dùng sẽ nằm phía dưới tiêu đề “CHOOSE A NETWORK” (Chọn mạng); sau khi nhấn vào mạng, thiết bị sẽ chuẩn bị để kết nối. 5Nhập mật khẩu của mạng nếu được nhắc. Nếu dùng mạng nhà và không cài mật khẩu thì bạn cần tìm mật khẩu Wi-Fi ở cạnh dưới hoặc phía sau bộ định tuyến. Nếu mạng không có mật khẩu, bạn sẽ tự động được kết nối sau khi nhấn vào tên mạng.6Nhấn vào Join (Kết nối) ở góc trên bên phải màn hình. Chỉ cần mật khẩu được nhập chính xác thì thiết bị sẽ bắt đầu kết nối với mạng

Phương pháp số 2 Trên Android

1Vuốt xuống từ đầu màn hình. Trình đơn Quick Settings (Cài đặt nhanh) sẽ hiện ra. 2Nhấn giữ lâu trên biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/12\/Android7wifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/12\/Android7wifi.png\/30px-Android7wifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn này thường nằm phía trên bên trái trình đơn. Thiết lập Wi-Fi của Android sẽ mở ra. 3Vuốt công tắc Wi-Fi sang vị trí “ON” (Bật) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png\/40px-Android7systemswitchon2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:40,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tính năng Wi-Fi sẽ được bật. Nếu công tắc trên đã nằm ở vị trí “ON” thì bạn có thể bỏ qua bước này.4Nhấn vào tên mạng. Hãy tìm tên của mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối. 5Nhập mật khẩu của mạng nếu được nhắc. Nếu dùng mạng nhà và không cài mật khẩu thì bạn cần tìm mật khẩu Wi-Fi ở cạnh dưới hoặc phía sau bộ định tuyến. Nếu mạng không có mật khẩu, thiết bị sẽ được kết nối tự động ngay sau khi bạn nhấn vào tên mạng.6Nhấn vào Connect (Kết nối) ở góc dưới bên phải màn hình. Miễn là bạn nhập đúng mật khẩu của mạng thì thiết bị Android sẽ bắt đầu kết nối

Phương pháp số 3 Trên Windows

1Nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Windowswifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Windowswifi.png\/30px-Windowswifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc dưới bên phải thanh tác vụ. Nếu bạn chưa kết nối với mạng thì ngay phía trên biểu tượng có thể hiển thị một dấu *. Hãy nhấp vào dấu ^ để mở cài đặt mạng. Trên Windows 7, biểu tượng Wi-Fi có hình một loạt những thanh.Trên Windows 8, bạn cần di con trỏ chuột lên góc trên bên phải màn hình rồi nhấp vào Settings.2Nhấp vào tên mạng. Đây là mạng mà bạn biết mật khẩu và có quyền kết nối. 3Nhấp vào Connect ở góc dưới bên phải tên mạng.Bạn có thể tích vào ô “Connect automatically” (Tự động kết nối) tại đây để máy tính tự kết nối vào mạng này bất kỳ lúc nào khi đang trong phạm vi.4Nhập mật khẩu của mạng nếu được nhắc. Nếu dùng mạng nhà và không cài mật khẩu thì bạn cần tìm mật khẩu Wi-Fi ở cạnh dưới hoặc phía sau bộ định tuyến. Nếu mạng không có mật khẩu, máy tính sẽ được kết nối tự động ngay sau khi bạn nhấp vào Connect.5Nhấp vào Next (Tiếp theo). Tác vụ ở góc dưới bên trái cửa sổ mạng. Máy tính sẽ bắt đầu kết nối với mạng nếu mật khẩu mà bạn nhập là đúng

Phương pháp số 4 Trên Mac

1Nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/b\/b9\/Macwifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b9\/Macwifi.png\/41px-Macwifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:337,”bigWidth”:41,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên bên phải thanh trình đơn đầu màn hình. Nếu máy tính chưa kết nối với mạng Wi-Fi, biểu tượng này sẽ rỗng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/da\/Macwifioff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/da\/Macwifioff.png\/41px-Macwifioff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:337,”bigWidth”:41,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. 2Nhấp vào tên mạng. Một cửa sổ sẽ bật lên và yêu cầu bạn nhập mật khẩu. 3Nhập mật khẩu của mạng khi được nhắc. Nếu dùng mạng nhà và không cài mật khẩu thì bạn cần tìm mật khẩu Wi-Fi ở cạnh dưới hoặc phía sau bộ định tuyến. Nếu mạng không có mật khẩu, máy tính sẽ được kết nối tự động ngay sau khi bạn nhấp vào tên mạng.4Nhấp vào Join ở cuối cửa sổ bật lên. Miễn là mật khẩu của mạng được nhập chính xác thì máy tính Mac sẽ bắt đầu kết nối