Phương pháp Bình luận kèm mốc thời gian trên YouTube: 12 Bước

bài đăng TaiNgheTroThinh này sẽ chỉ dẫn bạn Phương pháp lại bình luận kèm theo mốc thời gian sao cho nó liên kết tới một thời điểm của video trên YouTube.

những bước

Phương pháp số 1 Trên di động

1Mở YouTube. Mở ứng dụng có biểu tượng YouTube màu đỏ. Để đăng bình luận trên YouTube, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu chưa đăng nhập, bạn cần chạm , chạm SIGN IN (đăng nhập), gõ địa chỉ email và mật khẩu, sau đó chạm SIGN IN một lần nữa.2Phát video. Đây là video mà bạn muốn để lại bình luận. Bạn có thể thực hiện bước này theo nhiều cách: Chạm biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, gõ tên video và chạm Search.Chạm vào một video trên màn hình chính (Home screen) từ một trong những kênh mà bạn đăng ký gần đây.Chạm Subscriptions ở phía dưới cùng màn hình (đối với iPhone) hoặc phía trên cùng màn hình (đối với Android) và lựa chọn video.3Chạm vào video để tạm dừng phát, sau đó để ý đến mốc thời gian. Bạn nên dừng video tại thời điểm mà bạn muốn đề cập. Bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian ở góc dưới bên trái của video theo định dạng giờ:phút:giây. Ví dụ: Nếu tạm dừng phát video ở thời điểm một phút ba mươi giây, bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian “1:30” ở góc dưới bên trái màn hình.4Cuộn xuống và chạm “Add a public comment” (Để lại bình luận công khai). Bạn sẽ nhìn thấy phần này ở phía dưới danh sách những video liên quan nằm ngay dưới video. 5Gõ mốc thời gian xuất hiện trên màn hình. Bước này giúp tự động liên kết mốc thời gian đó với thời điểm trong video khi bạn đăng bình luận của mình. Với ví dụ trên đây, bạn có thể gõ “Hey, what happened at 1:30?” (Này, chuyện gì đã xảy ra ở 1:30?) để khiến người khác chú ý đến thời điểm tạm dừng video của bạn.6Chạm vào mũi tên “Post” (đăng) màu xanh. Mũi tên này nằm ở góc dưới bên phải khung bình luận. Sau khi chạm, bình luận sẽ được đăng và mốc thời gian sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết màu xanh

Phương pháp số 2 Trên máy tính để bàn

1Truy cập trang web YouTube. Bạn sẽ nhìn thấy trang chủ của YouTube nếu đã đăng nhập từ trước. Nếu chưa đăng nhập vào YouTube, bạn cần nhấp Sign in ở góc trên bên phải của trang, gõ địa chỉ email và mật khẩu, sau đó lại nhấp vào Sign in.2Mở video mong muốn. Bạn có thể gõ tên video vào thanh tìm kiếm nằm gần phía trên cùng trang và nhấn ↵ Enter (hoặc ⏎ Return), hoặc bạn có thể lựa chọn video từ trang chủ. 3Nhấp vào video để tạm dừng phát rồi nhìn vào thời gian. Bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian ở gần góc dưới bên trái của cửa sổ video, ngay bên phải biểu tượng âm lượng. Mốc thời gian này sẽ được hiển thị theo định dạng giờ:phút:giây. Bạn cũng sẽ nhìn thấy độ dài của video ở phía bên phải mốc thời gian hiện tại theo định dạng “mốc thời gian hiện tại / độ dài video”.Ví dụ: Nếu tạm dừng phát video dài năm phút ở thời điểm hai phút ba giây, bạn sẽ nhìn thấy mốc thời gian “2:03 / 5:00”.4Cuộn xuống và nhấp vào “Add a public comment”. Phần này nằm ở phía dưới khung đăng ký video, ngay dưới phần “COMMENTS” (bình luận). 5Gõ mốc thời gian hiện tại xuất hiện trong video. Bước này giúp liên kết mốc thời gian đó với thời điểm tạm dừng phát video khi bạn gửi bình luận. Lấy ví dụ trên đây: Bạn có thể gõ một dòng kiểu như “Check out 2:03” (Xem lúc 2:03 đi) trong khung bình luận.6Nhấp Comment. Nút này nằm ở phía dưới bên phải khung bình luận. Bạn sẽ đăng bình luận của mình. Mốc thời gian sẽ tự động biến thành màu xanh và được gán với thời điểm mong muốn

Lời khuyên

Bạn được phép gán nhiều mốc thời gian vào một bình luận.Nếu muốn tạo ra mục lục trong phần mô tả video, bạn cần liên kết những đoạn của video với thời điểm chính xác giống như lúc gán mốc thời gian vào bình luận.

Cảnh báo

Luôn phải gõ mốc thời gian hiện tại thật chính xác, nếu không liên kết có thể bị hỏng.