Phương pháp Bỏ khóa màn hình trên thiết bị Android: 5 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách bỏ khóa màn hình trên thiết bị Android. Bạn sẽ có thể truy cập vào thiết bị mà không cần nhập mã PIN hay hình mở khóa.

những bước

1Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) của thiết bị. Bạn hãy tìm biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên màn hình trang chủ hoặc trong khay ứng dụng. Lưu ý, khi bỏ khóa màn hình, bất kỳ ai cũng sẽ có thể truy cập vào điện thoại của bạn.2Kéo xuống và chạm vào Lock Screen (Khóa màn hình). Tùy chọn này nằm trong mục “Personal” (Cá nhân). 3Chạm vào Screen lock (Màn hình khóa). Tùy chọn này nằm đầu tiên trong mục “Device Security” (Bảo mật thiết bị). Nếu đang dùng mã PIN hoặc hình khóa, bạn sẽ phải nhập mã này để tiếp tục. Nếu không tìm thấy tùy chọn này, bạn hãy kéo xuống cuối danh sách và chạm vào None (Không), sau đó chọn None (Không) thêm một lần nữa. Nếu đã cài đặt mật khẩu hay hình khóa, bạn sẽ phải nhập lại.4Chạm vào nút None (Không). Một cảnh báo sẽ hiển thị. Bạn nhớ đọc kỹ cảnh báo này trước khi bỏ khóa màn hình. 5Chạm vào nút Yes, remove (Bỏ). Từ giờ bạn có thể dùng điện thoại mà không cần mở khóa