Phương pháp Cách xem số điện thoại trên thiết bị Samsung Galaxy

Trên Samsung Galaxy, bạn có thể tìm thấy số điện thoại của mình trong cả ứng dụng Settings (Cài đặt) và ứng dụng Contacts (Danh bạ). Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách tìm số điện thoại cá nhân trên điện thoại Samsung Galaxy. Nếu số điện thoại bị thiếu, bạn có thể chỉnh sửa trong ứng dụng Danh bạ.

những bước

Phần 1Phần 1 dùng menu Settings (Cài đặt)

1Nhấn vào nút Apps (Ứng dụng) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0f\/Android7apps.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Android7apps.png\/30px-Android7apps.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này có 9 lưới ô vuông 3×3. Tùy chọn này có thể được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình chính. 2Mở menu Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấn vào ứng dụng Cài đặt trong danh sách ứng dụng. Biểu tượng này giống như một chiếc bánh răng. Ngoài ra, bạn có thể vuốt xuống từ phía trên cùng màn hình và nhấn vào biểu tượng giống với một chiếc bánh răng. Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải.3Cuộn xuống và nhấn About phone (Thông tin điện thoại). Nó có thể hiển thị dòng “About device” (Thông tin thiết bị). Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong mục “System” (Hệ thống” hoặc “Device manager” (Quản lý thiết bị). Nếu menu Settings (Cài đặt) có nhiều tiêu đề ở trên cùng, hãy nhấn vào tab More (Khác).4Kiểm tra số điện thoại cá nhân. Số điện thoại sẽ được liệt kê ở đầu trang bên cạnh mục “Phone Number” (Số điện thoại). Nếu số của bạn hiển thị là “Unknown” (Không xác định) hoặc không chính xác, bạn có thể dùng ứng dụng Contacts (Danh bạ) để chỉnh sửa lại. Nếu đang dùng dòng điện thoại cũ và số điện thoại của bạn không hiển thị trên trang này, hãy tiếp tục với những bước sau để xem số của mình: Nhấn Status (Trạng thái) trong menu “About Phone” (Thông tin điện thoại) nếu số điện thoại của bạn không được liệt kê ở đầu ứng dụng “About Phone”.Nhấn SIM status (Trạng thái thẻ SIM) nếu bạn vẫn không thấy số điện thoại của mình.Kiểm tra mục bên cạnh “My phone number” (Số điện thoại của tôi).

Phần 2Phần 2 =dùng Ứng dụng Danh bạ

1Nhấn vào nút Apps (Ứng dụng) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0f\/Android7apps.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Android7apps.png\/30px-Android7apps.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này có 9 lưới ô vuông 3×3. Tùy chọn này có thể được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình chính. 2Mở ứng dụng Contacts (Danh bạ). Tùy chọn này thường có biểu tượng hình người trên đó. Nhấn vào biểu tượng trong menu Apps (Ứng dụng) để mở ứng dụng Contacts (Danh bạ). Ngoài ra, bạn có thể mở ứng dụng Phone (Điện thoại) và nhấn vào tab Contacts (Danh bạ) ở cuối màn hình.3Nhấn vào tên của bạn. Nó ở đầu trang bên dưới ảnh hồ sơ nếu đã được cài đặt. Bạn cũng có thể nhấn vào ảnh hồ sơ của mình. Nếu bạn đang xem danh bạ thông qua ứng dụng Phone (Điện thoại), hãy nhấn vào tên của mình bên dưới nhãn “Me” (Bạn) ở trên cùng.4Cuộn xuống và xem số của bạn. Nó được liệt kê bên dưới mục “Mobile” (Di động) ở gần cuối màn hình

Phần 3Phần 3 Sửa số điện thoại bị thiếu

1Nhấn vào nút Apps (Ứng dụng) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0f\/Android7apps.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Android7apps.png\/30px-Android7apps.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này có 9 lưới ô vuông 3×3. Tùy chọn này có thể được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình chính. 2Mở ứng dụng Contacts (Danh bạ). Tùy chọn này thường có biểu tượng hình người trên đó. Nhấn vào biểu tượng trong menu Apps (Ứng dụng) để mở ứng dụng Contacts (Danh bạ). Ngoài ra, bạn có thể mở ứng dụng Phone (Điện thoại) và nhấn vào tab Contacts (Danh bạ) ở cuối màn hình.3Nhấn vào tên của bạn. Nó ở đầu trang bên dưới ảnh hồ sơ nếu đã được cài đặt. Bạn cũng có thể nhấn vào ảnh hồ sơ của mình. Nếu bạn đang xem danh bạ thông qua ứng dụng Phone (Điện thoại), hãy nhấn vào tên của mình bên dưới nhãn “Me” (Bạn) ở trên cùng.4Nhấn Edit (Sửa) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0c\/Android7edit.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0c\/Android7edit.png\/30px-Android7edit.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đó là tab giữa ở dưới cùng của màn hình. Nó có một biểu tượng giống như một cây bút chì. 5Cuộn xuống và nhấn vào nút + màu xanh lá bên cạnh mục “Phone” (Điện thoại). Đây là tùy chọn đầu tiên ở đầu phần thông tin cá nhân. 6Nhập số điện thoại đầy đủ. dùng bàn phím số ở cuối màn hình để nhập số điện thoại đầy đủ của bạn với mã quốc gia và mã vùng. 7Nhấn Save (Lưu). Đây là tab thứ hai ở dưới cùng màn hình. Thao tác này sẽ lưu lại số điện thoại. Số điện thoại của bạn sẽ hiển thị trong menu Settings (Cài đặt). Nếu số điện thoại của bạn vẫn không hiển thị hoặc không chính xác trong menu Settings (Cài đặt), hãy đảm bảo SIM Card (Thẻ SIM) của bạn được cài đặt đúng cách. Nếu số điện thoại của bạn vẫn không hiển thị hoặc không chính xác trong menu Settings (Cài đặt). Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động.