Phương pháp Cắt xén video bằng Adobe Premiere Pro: 10 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách cắt xén những phần không cần thiết trong video bằng chương trình chỉnh sửa video Adobe Premiere Pro. Bạn sẽ thấy công cụ cắt xén trong phần “Transform” (Chuyển đổi) của trình đơn “Effects” (Hiệu ứng).

những bước

1Mở Adobe Premiere Pro. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp đúp vào ứng dụng màu tím có ký tự Pr. 2Mở một dự án trong Adobe Premiere Pro. Hãy thực hiện những bước sau đây để mở dự án trong Adobe Premiere Pro. Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.Nhấp vào New… (Mới) để bắt đầu dự án mới hoặc Open… (Mở…) để mở dự án có sẵn.Chọn tập tin mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.3Nhập video mà bạn muốn cắt vào dự án. Nếu video mà bạn muốn cắt chưa có trong dự án, bạn cần nhập video đó vào Premiere. Hãy thực hiện những bước sau đây để nhập video vào dự án của bạn: Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Import (Nhập).Chọn video mà bạn muốn nhập.Nhấp vào Open.4Nhấp và kéo video mà bạn muốn cắt vào bảng Timeline (Dòng thời gian). Video mà bạn nhập vào Adobe Premiere Pro hiển thị trong bảng Project (Dự án) bên dưới thẻ “Libraries” (Thư viện). Bảng Project thường hiển thị bên dưới góc trái màn hình. Bảng Timeline thường ở bên phải bảng Project. Nếu bạn không thấy bảng Project, bảng Timeline, hoặc bất kỳ bảng nào khác mà bạn cần dùng, hãy nhấp vào Window (Cửa sổ) tại thanh trình đơn ở phía trên và đảm bảo bảng mà bạn cần đã được đánh dấu chọn.5Nhấp vào video để chọn. Thao tác này sẽ tô sáng video trong dòng thời gian.6Nhấp vào Effects (Hiệu ứng). Đây là thẻ ở phía trên bảng Project. Bạn sẽ thấy danh sách những hiệu ứng tại đây. 7Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Android7expandright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Android7expandright.png\/30px-Android7expandright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh “Video Effects” (Hiệu ứng video). Lựa chọn này có biểu tượng đầu mũi tên ở bên cạnh “Video Effects” trong danh sách những hiệu ứng. Màn hình sẽ cho bạn thấy danh sách với nhiều thể loại hiệu ứng khác. 8Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Android7expandright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Android7expandright.png\/30px-Android7expandright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh “Transform” (Chuyển đổi). Đây là biểu tượng đầu mũi tên bên cạnh thư mục “Transform”. Thao tác này sẽ cho bạn thấy danh sách những hiệu ứng chuyển đổi cho video. 9Nhấp và kéo hiệu ứng Crop (Cắt) vào video trên Timeline. Hiệu ứng cắt có trong danh sách hiệu ứng Transform. Với thao tác này, thẻ Effects Control (Điều chỉnh hiệu ứng) sẽ xuất hiện ở phía trên góc trái cửa sổ màn hình. Một cách khác nữa là bạn có thể nhập “Crop” vào thanh tìm kiếm ở phía trên bảng Project và ấn Enter để tìm hiệu ứng Crop.10Điều chỉnh đường viền của video. Bạn có thể điều chỉnh đường viền của video bằng cách nhấp và rê chuột để thay đổi giá trị số bên cạnh “Left” (Trái), “Right” (Phải), “Top” (Trên) và “Bottom” (Dưới) trong bảng Effects Control. Việc tăng những giá trị sẽ thêm đường viền đen quanh mép của video trong bảng Sequence Preview (Trình tự xem trước). Ngược lại, việc giảm những giá trị sẽ khiến đường viền biến mất. Bạn có thể nhấp vào số tỷ lệ phần trăm và rê chuột để điều chỉnh, hoặc nhấp đúp vào đó và nhập giá trị phần trăm mà bạn muốn. Giá trị 0% bên cạnh “Left”, “Right”, “Top” hoặc “Bottom” có nghĩa là phần mép không bị cắt.Việc tăng giá trị bên cạnh Edge Feather (Độ mờ đường viền) trong bảng Effects Control sẽ làm cho đường viền quanh video trở nên mềm mại hơn.Hãy nhấp vào ô chọn bên cạnh Zoom (Phóng) để mở rộng phần hiển thị của video đã cắt xén sao cho lấp đầy bảng Sequence Preview.Việc phóng to sẽ hạ thấp độ phân giải của video, khiến video không rõ nét hoặc bị mờ