Phương pháp Chặn từ khóa trên YouTube: 14 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách chặn một vài nội dung trên YouTube bằng cách thêm từ khóa vào danh sách ″Blocked Words″ (Từ bị chặn). Thao tác này cho phép bạn chặn từ ngữ trong phần bình luận của video. Đây là giải pháp hữu ích giúp bạn chặn những bình luận phản cảm hoặc spam. Bạn có thể xem lại bình luận đã bị chặn và chọn giữ hoặc xóa.

những bước

Phương pháp số 1 Thêm từ vào danh sách chặn

1Truy cập https://www.youtube.com bằng trình duyệt. Tài khoản YouTube của bạn thường được đăng nhập tự động. Nếu tài khoản YouTube không tự động đăng nhập, bạn sẽ nhấp vào Sign In (Đăng nhập) ở phía trên góc phải, rồi đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản YouTube/Google.2Nhấp vào ảnh đại diện. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. Trình đơn tài khoản liền hiển thị trên màn hình. Nếu bạn chưa thêm ảnh đại diện vào tài khoản YouTube, ảnh đại diện sẽ là chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.3Nhấp vào YouTube Studio. Lựa chọn này ở gần phía trên trình đơn. Trang YouTube Studio liền hiển thị. 4Nhấp vào Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là lựa chọn trong danh sách lựa chọn bên trái của giao diện YouTube Studio. Bạn sẽ thấy nó hiển thị bên cạnh biểu tượng bánh răng. Trình đơn Settings liền xuất hiện. 5Nhấp vào Community (Cộng đồng). Lựa chọn này ở cuối trình đơn Settings. Màn hình sẽ xuất hiện phần Community Settings (Cài đặt cộng đồng). 6Kéo thanh cuộn xuống “Blocked Words” (Từ bị chặn). Đây là ô cuối cùng trong trình đơn Community Settings. 7Nhập từ và cụm từ mà bạn muốn chặn. Nhập từ cần chặn vào ô bên dưới “Blocked Words”. Bạn có thể nhập nhiều từ hoặc cụm từ tùy theo ý thích. Dùng dấu phẩy (,) để ngăn cách những từ. Bên cạnh đó, bạn có thể đánh dấu vào ô “Block Links” (Chặn đường dẫn) bên dưới danh sách những từ bị chặn. Thao tác này sẽ giữ lại những bình luận có đường dẫn để bạn xem xét và phê duyệt.8Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác lưu những thay đổi trong phần cài đặt, bao gồm từ bị chặn mà bạn đã thêm. Bình luận có từ hoặc cụm từ trong danh sách từ bị chặn sẽ được giữ lại để xem xét

Phương pháp số 2 Xem bình luận bị chặn

1Truy cập https://www.youtube.com bằng trình duyệt web. Tài khoản YouTube của bạn thường được đăng nhập tự động. Nếu tài khoản YouTube không tự động đăng nhập, bạn sẽ nhấp vào Sign In (Đăng nhập) ở phía trên góc phải, rồi đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản YouTube/Google.2Nhấp vào ảnh đại diện. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. Trình đơn tài khoản liền hiển thị trên màn hình. Nếu bạn chưa thêm ảnh đại diện vào tài khoản YouTube, ảnh đại diện sẽ là chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.3Nhấp vào YouTube Studio. Lựa chọn này ở gần phía trên trình đơn. Trang YouTube Studio liền hiển thị. 4Nhấp vào Comments (Bình luận). Đây là lựa chọn trong danh sách bên trái trang YouTube Studio. 5Nhấp vào Held for Review (Được giữ để xem xét) hoặc Likely Spam (Có thể là spam). Bạn sẽ thấy những bình luận được giữ để xem xét. Bình luận bên dưới thẻ “Held for Review” chứa những bình luận bị chặn theo danh sách từ bị chặn. Bình luận bên dưới thẻ “Likely Spam” bị chặn bởi bộ lọc spam tự động. 6Chọn một lựa chọn cho từng bình luận. Có 4 lựa chọn cho mỗi bình luận được xem xét. những lựa chọn này hiển thị cho từng bình luận. Bạn có những lựa chọn như sau:Nhấp vào biểu tượng dấu chọn để phê duyệt bình luận và đăng lên phần bình luận.Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa bình luận.Nhấp vào biểu tượng lá cờ để báo cáo người dùng với YouTube.Nhấp vào biểu tượng vòng tròn có một đường thẳng xuyên qua để chặn người dùng